SKÅNska Cementgjuteriet


STÅLBÅTAR TILLVERKADE PÅ LIDWALLS I LEKSAND 1956 - 1979

Slitstarka entrepenadbåtar månadsbåt

S.k  "Grönbåtar", internt på Lidwalls "Skåningar"

Lidwall & Söner byggde totalt 48 st arbetsbåtar till Skånska Cementgjuteriet AB, (sedan 1984 SKANSKA) mellan åren 1956 -79. På Lidwalls kallades de följdriktigt för Skåningar. Den officiella beteckningen hos kunden var MB och ett nummer, i driften fick de heta Grönbåtar. Längden kunde variera mellan 7,0 -10,5 meter, bredden mellan 2,1 och 3,2

Båten togs fram av Lidwalls i nära samarbete med Skånska Cementgjuteriet (SGC), ett projekt som säkert gav verkstaden mycket erfarenhet och kunden väldigt dugliga arbetsredskap. Första båten skulle ju följas av fler än fyrtio systerbåter. De var kraftigt och funktionellt byggda arbetsbåtar, målade i SGC:s gröna färg med gula lister. Båtarna användes på SGC:s entreprenadjobb runt om i världen.
De sista fem båtarna var egentligen av Lidwalls vanliga arbetsbåtsmodell men de ingår i MB-serien. Några Skåningar beställdes också av andra, till SGC närstående företag.
Redaktionen känner inte till om alla Skåningar hade Lidwalls tillverkningsskylt från början. Nu saknas de i allmänhet och individerna är därför svåra att identifiera. Några har vi lyckats pricka in eftersom de haft kvar originalmotorn och vi ju förfogar över leveransdokumenten.

Båtarna var rena arbetsredskap som tålde mycket stryk. Vi kan på goda grunder förmoda att det i många fall blev för mycket. Inte heller åtnjöt de den kärlek och romantiska skimmer som omger de överlevande Skåningarna  idag. När vi sammanställde nedanstående lista 2017 antog vi att det borde vara fler än 15 kvar men kanske så illa som att hälften av de 48 kämparna stupat.


Samtliga byggda grönbåtar/skåningar

Totalt 48  st. 15 st identifierade

NR BESTÄLLARE / LEV.ORT MOTOR LEVERERAD NAMN
Skånska Cementgjuteriet Hälsingborg  7,0m
BR 1052
1956 04 20
 BÅTMAN 6
288
Skånska Cementgjuteriet 
Västerås 7,0 m
BR 1052 1956 06 01
 
Skånska Cementgjuteriet Stockholm 7,0 m
BR 1052 1956 11 21
MB 3, GRÖNING
312
Skånska Cementgjuteriet Stockholm 7,0m
BR 1052 1957 01 26
 
329
Skånska Cementgjuteriet Stockholm 8,5 m
BR 1054 1957 07 01
 
336
Skånska Cementgjuteriet Stenungsund 7,0 m
BR 1052 1957 07 12
 
344
Skånska Cementgjuteriet Trelleborg 8,5 m
BR 1054 1957 09 14
 
353 Svenska  Entrepenad AB
Periska viken  8,5 m
1054 RB 1957 12 17
354 Svenska  Entrepenad AB
Periska viken  8,5 m
1054RB 1957 12 178
355
Skånska Cementgjuteriet  Stockholm 7,0 m
BR 1052 1957 12 10
 
Skånska Cementgjuteriet       Malmö 8,5 m
BR 1054 1958 02 07
 
386
Skånska Cementgjuteriet Stockholm 7,1 m
BR 1052 1958 09 13
 
407
Skånska Cementgjuteriet Stockholm  8,5 m
BR 1054 1959 06 05
 
419
Skånska Cementgjuteriet  senare  Tjörn 8,5 m
BR 1113 1960 01 11
 
Skånska Cementgjuteriet
Malmö 8,5 m
BR 1054 1960 02 26

 MB 831
Skånska Cementgjuteriet Norrköping 8,5 m
BR 1054 1960 05 27
455
Skånska Cementgjuteriet   Leksand  8,5 m
BR 1054 1961 01 04
 
 493 Skånska Cementgjuteriet 
8,5 m
BR 1113 1961 11 14
 515 Konsortsiet Essingebroarna  Stockholm   7,0 m BR 1052 1962 09 07  LINUS
526
Skånska Cementgjuteriet        Luleå   7,0 m
Ford NG6
1963 05 28  
Skånska Cementgjuteriet  Göteborg 8,5 m
BR 1113 1963 06 27
535
Skånska Cementgjuteriet  Halmstad  9,4 m
Albin G 61
1963 09 25  
Skånska Cementgjuteriet  Göteborg 9,0 m
BR 1114
1963 12 12
 
544
Skånska Cementgjuteriet
Luleå 9,4 m
Albin 1964 09 01
558 Domänstyrelsen 
Stockholm 7,0 m hytt
Albin C10 1964 07 09
575
Skånska Cementgjuteriet
Göteborg 7,0 m
Deutz A2 L 514 1965 06 23
 
576 Gävle Hamn
Gävle  7,0 m
Lister 1965 07 07 PRIM
Skånska Cementgjuteriet  Göteborg  8,5 m
BR 1113 1965 09 10 TEKLA
588
Skånska Cementgjuteriet  Göteborg 8,5 m
BR 1113
1966 07 04

610
Skånska Cementgjuteriet   Göteborg 8,5 m
BR 1113 1966 12 23  
 616 Moberg & Thorsen A/S         Danmark  9,4 m MD 70 1967 10 05 AMANDA skrotad 2013
680
Skånska Cementgjuteriet  Göteborg 9,0 m
Scania D5 A 01 1972 05 26
 
Skånska Cementgjuteriet  Göteborg 9,0m
Scania D5 A 01 1972 09 15
 683
685 Fartygsentrepenader AB
Marstrand  9,0 m
Scania D5 A 01 1973 02  07 HJALMAR
693
Skånska Cementgjuteriet Göteborg  9,0 m 
Scania D5 A 01 1973 11 05
 
694
Skånska Cementgjuteriet Göteborg  9,0 m
Scania D5 A 01 1973 11 26
 
Skånska Cementgjuteriet  Göteborg 9,0 m
Deutz FSL 912
1974 08 XX
MB 31
711
Skånska Cementgjuteriet
 Göteborg 10,0 m
MD 70B
1975 02 15
 
712
Skånska Cementgjuteriet  Göteborg 9,0 m
MD 70B 1975 02 XX
 
717
Skånska Cementgjuteriet
Göteborg 9,0 m
Deutz F5L 912
1975 04 XX

718
Skånska Cementgjuteriet      Malmö 10,0 m
MD 100B 1975 07 01
 
736 Göteborgs Hamn 10,0 m MD 100B 1976 02 XX
Skånska Cementgjuteriet 
Malmö 10,0 m
MD 100B 1976 07 XX
 MB 36
Skånska Cementgjuteriet 
Ford NG 4
1976 07 XX
MB 37
Skånska Cementgjuteriet      Malmö 10,3 m
MD 100B 1977 03 XX
 MB 38,  BRIX
Skånska Cementgjuteriet
 
Malmö 10,3 m
MD 100B 1977 03 XX
MB 39, UTTERN
756
Skånska Cementgjuteriet      Malmö  8,5 m
MD32
1977 03 XX
 
Skånska Cementgjuteriet 
Malmö 10,4 m
MD
100 B
1979010 XX
MB 40