Tillverkningsnr 753 typ Hamnarbetsbåt hette MB 39 nu  Uttern

 

Lidwalls Verkstads AB levererades denna hamnarbetsbåt till Skånska Cementgjuteriet (Skanska) i Malmö i mars 1977. Längd 10,35 m. Bredd 3,30 m. Båten drevs av en MD 100 B på 150 hkr. Båten var en förstorad typ av de hamnarbetsbåtar Lidwalls tidigare byggt för Svenska Marinen. Systerbåt med MB 38
Uttern i Göteborg 2018  i Frogs färger. Är nog sig rätt lik sedan 1977 . Foto Red  2018 04 02

Sjösättning för provtur i Österdalälven, Det är alltid lågt vatten i älven under vårarna. Så även i mars 1977 Foto från Leksands lokalhistoriska arkiv

 

Troligen enda gången båten kommer att befara Österdalälven. mars 1977 Foto från Leksands lokalhistoriska arkiv

 

Österdalälven. mars 1977 Foto från Leksands lokalhistoriska arkiv

 

Bogserkrok och hydraulisk kapstan. Foto Bengt Sandinge. Skanskas förråd Limhamn maj 1992

 

Vi vet inte mycket om båten men vi tror att den finns i Svensk Skeppslista och har nr SFC 6951 och finns kvar än i dag. Vi fick ett tips av Christer Samuelsson som hade hittat en bild på nätet på en liknande båt http://www.fms-ab.se/equipment/uttern/index.html.sv Av Anders G på Frog Marine Service fick vi veta att båten i jan 2014 ligger vid deras kaj på Ringön i Göteborg och är i fullt operativ.

En bild från Frogs Hemsida visar MB 39En titt  på Uttern i Göteborg och Hisingen  Foto red 2018 04 02

 

Tillbaks