Tillverkningsnr 576 typ Hamnbåt namn Prim nu Kålle II

Lidwall & Söner AB levererade denna arbetsbåt till Hamnstyrelsen i Gävle den 7 juli 1965. Längd 7,00 m. Bredd 2,10 m.Vikt 2 800 kg. Motorn var från start en Lister på 20 hkr. Bordläggningen utfördes i 4 mm plåt. Däck, styrhytt och sarg i 3 mm plåt. Båten skulle ha vattentäta skott så väl akter- som förut.Relativt nyligen levererad till Gävle Hamn foto Bernt Fogelberg 1969 05 24 i Sjöhistoriskas arkiv Stockholm

På leveranskortet står att båten skulle kallas Prim. Vi har ingen kunskap om hur båten kom till västkusten eller hur många ägare och namn den haft innan den kom till Bua.

Båten nuvarande ägare är Pål och Kaj Service i Bua. Båten heter numera Kålle II och är i skrivande stund i Gottskär. Vi fick följande aktuella bilder från Ulf Jern tagna i Gottskär 2010-04-30 där Pål och Kaj service har arbete med att renovera en brygga. Båtens tillverkningsskylt har tagits ur i samband med målning, men finns bevarad. Därför är detta en 100 procentig identifikation av en Lidwalls båt. Motorn är bytt från en Lister till en, vad ägaren kallade Volvo 70. Betyder det MD 70 har båten rejält med pulver!

Tack Ulf för bilder och efterforskningar !!

Gottskär Foto Ulf Jern 2010-04-30

Gottskär Foto Ulf Jern 2010-04-30

Gottskär Foto Ulf Jern 2010-04-30

GottskärFoto Ulf Jern 2010-04-30

Gottskär Foto Ulf Jern 2010-04-30

Gottskär Foto Ulf Jern 2010-04-30

Tillbaks