Dalälvarnas Flottningsförening, DFF:s huvudsakliga uppgift var att under åren 1880 tom 1970 bedriva timmerflottning på Dalälven med biflöden. När flottledssystemen var som längst på 1950 talet bestod det av mer än 320 mil flottleder. På många biflöden och därmed sammanhängande sjöar skulle flottgodset transporteras innan det nådde huvudfåran Dalälven. Detta var delvis orsaken till att föreningen satsade och utvecklade de små motorvarpbåtarna.  

På större sjöar och vattendrag hade DFF ända sedan bildandet utvecklat flottnigen med hjälp av ångdrivna varpbåtar. Dessa båtar är väl dokumenterade i olika skrifter.  Men att använda ångdrivna båtar för liknande uppgifter på mindre vattendrag och längs grunda älvsträckor var varken praktiskt eller ekonomiskt möjligt

 I och med att tändkulemotorn blev driftsäker  började föreningen experimentera med möjligheten att varpa timmer med små tändkulemotordrivna plåtbåtar. Dessa båtar har fram till nu varit tämligen odokumenterade. Detta är ett försök att dokumentera DFF små motorvarpbåtar historia i bild och ord. Båtarna sågs av flottarna som ett arbetsredskap och inte som vi kanske idag som ser dem, som veteranbåtar med intressanta motorer och spännande historia.

 

Övermo varv våren 1969.  Små motor varpbåtar i väntan på näst sista flottnings säsongen  Från  väster ses
Untra, redan då privat ägd, Pål, Draggen, Torsång II, Tor, Per, Balder, Pelle  och troligen Linghed
. Foto red

Dessa båtar flyttades ofta mellan olika vattendrag. Två fasta punkter för underhåll av båtarna  var Övermo varv, Leksand i norr och Gysinge i Dalälvens södra del. Övermo Varv var DFF.s huvudverkstad och här byggdes och reparerades ångvarpbåtarna som gick på Siljan. Det fanns stor kunskap om båtbyggeri och plåtslageri bland de anställda på varvet. Det var därför inte konstigt att föreningen redan i början av 1930-talet började bygga små nitade motorvarpbåtar. Enligt verkmästare Bertil Persson som jag träffade på varvet 1973 i samband med att jag köpte varpbåten Linghed, var hon byggd i Stockholm på 20 –talet och blev en prototyp för de små varpbåtarna som senare kom att byggas av DFF. Det var troligt Erik Lidwall som låg bakom detta utvecklingsarbete. Han var anställd i olika befattningar på varvet från till 1945 då han gick i pension och startade det välkända företaget Lidwall & Söner AB.

De första båtarna som byggdes var nitade, rundbottnade skrov om ca 8 meters längd. Omkring 1940 började man bygga en ny typ av varpbåt som sannolikt utvecklades av Erik Lidwall som då var verkmästaren på varvet. Det var en flatbottnad, kantig, helsvetsad båttyp som benämndes typ B avsedd för mindre vattendrag. Ursprungligen driven av en 10 hkr Sefflemotor. När varvet tillägnat sig elsvetsningstekniken började man även bygga ytterligare en variant av de första  nitade 8-metersbåtarna. Denna typ kallades av flottningsföreningen typ D, nu  i svetsat utförande och något större än ursprungsmodellen med högre fribord för mer öppna vatten. Dessa båtar hade ursprungligen 15 hkr Sefflemotorer.

2 st båtar av typen A ( de yttersta i raden ) och och i mitten 4 st av typen B på Övermo varv 1972 04 30. Från vänster ses Pia, Sixten och Svea. Resten är okända. Foto red

I mitten av 50-talet byggde varvet en mycket liten motorvarpbåt  benämnd typ  A. Kanske var dessa båtar Sveriges minsta flytande arbetsplatser. De var V-bottnade och försedda med 8 hkr Sefflemotorer och spel. Slutligen fanns en uppsamlingsklass benämnd typ C av företrädesvis rundbottnade båtar, 6 – 7 meter långa.

Gemensamt för dessa fyra båttyper var att de hade varpspel som drevs med en koppling från propelleraxel. Den var framtagen av Seffle motorverkstad "i samarbete med ledande svenska flottningsföreningar" som det stod i reklambladet. Motorerna var helt fristående mitt i båtarna utan någon som helst ljudisolering. Längsgående träbänkar var den enda bekvämligheten och det fanns i allmänhet ingen möjlighet att värma medhavd matsäck.

Typerna C och D hade vanligtvis korrugerade plåttak som visserligen stängde ute regnet men som i gengälld ökade bullret i båten genom att fungera som resonanslåda. Vissa båtar med tak hade nedrullbara markiser i canvastyg. Några av båtarna av typ D påbyggdes på slutet med hytter i plåt t.ex. Idre, Holger och Toftan.  Det finns varianter av alla båttyperna. Mest lika varandra är de 9 st båtarna av typ A. Av typ B finns två varianter med olika längd men också en ytterligare variant  med väldig låga fribord t.ex. Laura. I gruppen Typ D finns två huvudgrupper men också flera helt individuella båtar med oklart ursprung. Gruppen C är inte någon enhetlig typ alls utan mer en båtstorlek mella typ B och typ D.

Pia, Laura, okänd typ A och Falken under bogsering över Siljan  av ångf Erik  på 1950-talet foto från Tony Nordesjös samling

Båtlistorna bygger på en förteckning över DFF:s  mindre motorvarpbåtar upprättad 1970. Listan gjordes tanke på den då förestående försäljningen av båtarna. Jag har kompletterat den listan med båtar sålda före 1970. Denna hemsida är ett försök att dels beskriva DFF:s mindre varpbåtar, dels försöka följa båtarnas öden efter försäljningen vilket är mycket svårt.  Redan efter några olika ägare är den senaste osäker på vad båten hette för kanske mer än 20 år sedan. En del av identifieringarna på lista är därför gjorda med hjälp av motorns tillverkningsår som redovisas på  DFF:s lista. Det kan vara en osäker metod. Hemsidan gör därför ej anspråk på att vara exakt. De små motorvarpbåtarna som köptes av olika företag är extra svåra att hitta. De användes en kort tid för hantering av timmer och massaved vid sågverk och pappersbruk. Idag är de bortglömda av de som arbetar på dessa företag. Men genom företagen har jag ibland fått kontakt med minnesgoda pensionärer, som har lämnat avgörande tips för vidare forskning.

En mycket god källa har varit de kopior på kvitton från försäljningen av de små varpbåtarna som finns i Storas arkiv i Falun. Här finns namn och adress på både företag och privatpersoner som köpte båtarna. Dessvärre saknas uppgifter om vart flera av motorvarpbåtarna såldes. En del båtar har erbjudits medarbetare till flottningsföreningen och här saknas kvittenser  som säkert upprättades men ej ingår i det arkiverade materialet. Även om rörligheten inte är så särskilt stor i vårt land så hinner människor flytta och företag läggas ned  under de 40 år som förflutit sedan den sista båten såldes från Dalälvarnas Flottningsförening. Jag har haft god hjälp av Släktforskarförbundets CD Sveriges befolkning 1970 och 1980. Trots detta har jag misslyckats att återfinna en hel del båtar beroende på att jag ej hittat någon ansvarig för de företag som köpte båtarna.

Det jag nu redovisar är resultatet av många  års amatörmässig efterforskning, massor av telefonsamtal och en hel del resor. Jag har fått mycket god hjälp både av tidigare och nuvarande ägare av dessa båtar. Arbetet fortgår och då och då inkommer både tips och bilder som gör att arbetet långsamt går framåt. I mars 2008 upphittades Anders i trakten av Enviken och under 2013 kunde jag återfinna Anton av en ren slump. Kunskap om att Anders var  i regionen fanns , men det är inte samma sak som, att kunna identifiera båten genom hela ägarkedjan, från DFF till idag.

En del av båtarna, de av typ B, är till förvillande  lika och här är det viktigt att ha hela ägarkedjan för att kunna göra en riktig identifiering av båten.  Många av båtarna är på något sätt ombyggda, har nya motorer osv. och de flesta har inte kvar sitt originalnamn. Medan andra båtar är  helt oförändrade från den tiden de gick i flottningen. Efter denna introduktion kommer nu sju tabeller med båtarna efter typ och de med blått namn är klickbara. Totalt ägde DFF ca  125 st båtar av olika slag

Sedan COMHEM tröttnat på att tillhandahålla hemsidor för sina kunder och 2018 lagt ned den sida jag haft hos dem sedan 1999 - W.A. Winter & Söner HB  - kompleterar jag listorna med alla av mig kända DFF s båtar. Detta kommer att ta sin tid men borde vara färdigt under hösten 2020. I maj 2020 är alla av mig kända små motorvarpbåtarna typ A, B, C och D - 82 st båtar - dokumenterade. Vidare har de båtar, nybyggen eller reparenter som har ett tillverknings nummer hos Lidwall & söner AB samt båtnamn markerade med BLÅ text i tabellerna nedan en egen sida. Troligen är detta den mest kompletta båtförteckning som finns att tillgå över en svensk flottningsförenings båt och fartygsinnehav. Mycket nöje tillönskas läsarna !!

Synpunkter och mer infornation mottages tacksamt

Stockholm maj 2020
Anders Winter

 

Öppna motorvarpbåtar typ A. längd 4,5 m. bredd 1,7 m.   9 båtar

Namn

Byggår

Namn 2019

Setts senast

Div data. motor mm.

Dina

1957

Laxen

Dalarna 2003

Lister

Fina

1954


Nockeby 1971

 

Gina

1957

 

Bua hamn 2010

 

Inez

1953

Inez

Bjuråker 2020

Deutz

Lina

1951

Lina

Erikssund 2003

Volvo Penta

Mina

1951

 

Djurgårdsförvalt, 1971

 

Nina

1957

  

Övermo 1970

 

Pia

1959

Pia

Fagersta 2020

Diesel

Tina

1952

 

Småland 1993

 

 

Öppna motorvarpbåtar typ B. längd 6,5 - 7,2 m. bredd 2,2 m.  29 st båtar

Namn

Byggår

Namn 2019

Setts senast

Div data. motor mm.

Anders

1942

Frica II

 Enviken 2015

Deutz 9 hkr

Arne

1956

Arne

 Malung 2009

Seffle 10 hkr

Bengt

1950

Bengt

 Rönnäs 2020

Seffle 10 hkr

Bertil

1954

Lajla III

 Venjan 2020

Seffle 10 hkr

Bosse

1960

  

 Stockholm 1972

Deutz 9 hkr

Falken

1948

 

 Stockholm 1971

Deutz 9 hkr

Gunnar

1955

  

 Järfälla  1974

  

Gylfe

1947


 Runmarö 2019


Gösta

1947

Gösta

Stockholm 2018

Deutz

Hugo

 


Lindesberg 2014

Deutz

Höken

1948

Höken

Bäsingen 2020

Deutz

Ivar

1954

  

Gävle 2003

Skrotad 2010

Joel

1954

Stånkan

Gustafs 2009

Ångmaskin 2 cyl

Kraku

1938

Lotta

Hedemora  2019

Seffle 4 hkr

Lasse

1940

  

  ??

Seffle 10 hkr

Laura

?

Dalfors I

Dalfors 2020

Seffle 10 hkr

Majken

1952

Majken

Mora 2020

Seffle 10 hkr

Mariann

1952

Mariann

Äppelbo 2014

Seffle 7hkr

Mats

1953

   

Göteborg 1973

Seffle 7 hkr

Nisse

1960

  

 Örebro 1974

?

Otto

1958

  

 Stockholm 1971

?

Rune

1957

    

 Närsjö 1970

?

Sixten

1959

Sixten

Borlänge 2020

Seffle 10 hkr

Sten

1950

Necken

Runn 2020

Seffle 10 hkr

Stig

1956

Stig

Siljansnäs 2020

Seffle 10 hkr

Sture

1959

Theresia

Vika Strand 2007

Volvo Penta

Sune

1957

Doolittle

Sandviken 2020

Volvo Penta 40 hkr

Svea

1951

 

Danmark 2003

Saknar motor

Sven

1953

Sven

Mora 2020

Seffle 10 hkr

 

Öppna motorvarpbåtar typ C. längd 7-8 m bredd 1,7 - 2,2m    9 st Båtar

Namn

Byggår

Namn 2019

Setts senast

Div data. motor mm.

Grönland

1933

Grönland

Västanvik 2020

Ångdriven

Gysinge

1954

Myx

Värmdö 2021

 

Gävan

1938

 

 


Holmsån

   

Torsångaren

 Torsång 2020

Ångdriven

Linghed

1920

Linghed

 Insjön 2020

Seffle 15 hkr

Marma

    

Marma

 Hedemora  2019

 

Nisse  den äldre

1936

Nisse

 Malung 2010

Seffle 10 hkr

Pilen

 

Pilen

Leksand 2020

Deutz 20 hkr

Vansbro

1939

Loke

Falun 2008

Seffle 7 hkr

 

Öppna takförsedda motorvarpbåtar typ D. längd 7,5 - 8,5 m. bredd 2,0 - 2,3 m.   35 st Båtar

Namn

Byggår

Namn 2019

Setts senast

Div data. motor mm.

Anton

1933


 Eskilstuna 2015

Med ombyggd hytt
Axel

1948

Africa Queen

 Gotland 2010

B M

Balder

1961

Balder

 Insjön 2020

B M Nästan i orginalskick.

Balungen

    ?

Yasmin

 Runn 2019

Ombyggd med hytt

Draggen

    ?

Tuffen

 Rogsjön 1999

Seffle 10 Hkr öpppen.

Edvin

1956


 

Skrotad i Grisslehamn 1997
Färdsjön

    ?


1944

?

 Upplandbro 1985

Scania Ombyggd med hytt

Gustafs


 Askersund 2015

 

Gårdvik

 

Gårdvik

Sollerön 2020

BM diesel 1025

Harry

1956

Nani Vahine

 Björkudden 2020

Upplagd Deutz 20 hkr

Holger

1958

Orion

 Mariestad 2014

Seffle 15 hkr Hytt

Hosjön

1929

Våga

Enköping 2020

 

Horrmund

1931

Ewa

 Sigtuna 2015

Ångmaskin,

Hovran

1939


 Siljan 2020

Nära org. skick

Idre

1935

Idre

 Ockelbo 2018

Under renovering

John

1956

John

 Mora 2020

Seffle 15 Hkr körbar museibåt

Kalle

1952

Marie

 Torsång 2020

Ångmaskin ny överbyggnad

Måsen

1919

Måsen

 Häradsbygden 2020

Ombyggd med hytt

Lingan

1929

Avant

 Waxholm 2020

Styrhytt minibogserare

Olle

1947

Ollé

 Bengtsfors 2019

Ångmaskin installerad

Per

1930

Bunkepär

 Orsa 2020

Deutz motor 23 hkr. Orsa BKs arbetsbåt

Pelle

1952

Pelle

 Lima 2020

Motor VP förbyggd

Pintorp

1958

Pintorp

 Laknäs 2020

BM  Ny styrhytt 1978

Pål

1949

?

 Gotland 1971


Rulle

1954

Aurora

 Sjövik Folkhögskola 2007

Seffle 15 Hkr Öppen.

Rämsön

1933Skrotad 1971 efter brand ????

Sam

1951

?

 Torsång 1975


Svärdsjön

?

Svärdsjön

 Mälaren 2015

Ombyggd med hytt

Torsång I

1928

Torsång I

 Hedemora  2020

Seffle 15 Hkr

Torsång II

1930

Torsång II

 Torsång 2020

BM diesel

Tor

1935

Tun Tor

 Rättvik 2019

BM Ombyggd med hytt

Toftan

1962

Plyfa Queen

 Hassela 2006

Nu museibåt i Hassela

Venjan

1935

Venjan

 Ranghildsbog 2020

Kulmotorn kvar

Vågsjön

    ?

Sunnanö

 Torsång 2018

Troligen denna båt ångdrift

Äldre motor / ångdrivna Varpbåtar 17 st

Namn

Byggår

Namn 2020

Setts senast

Div data. motor mm.

Atle

1949

Atle

Siljan 2021

 

Dalälven I

1940

Dalälven I

Hedemora 2021

 

Dalälven II

1940

Elise II

Stjärnsund 2020

 

Dalälven III

1940

Untra

Leksand 2021

 

Dalälven IV

1943

Carolina ?

 Lettland Riga 2014

 

Gerdt

1904

Gerdt

Siljan 2021

 

Necken

1910

Näcken

Siljan 2021

 

Neptun

1914

Neptun

Siljan 2021

 

Mora

1888

Aggarö ?

Norge 2010

Ev. skrotat i Norge

Måns

1893

ex. Borganäs

Skrotat 1957

Måsen

1901

Måsen

Öje 2021

 

Ran

1910

Ran

Siljan 2021

 

Snapp Opp

1876

Snapp Opp

Siljan 2021

 

Särna

1931

Särna

Siljan 2021

 

Tunsta

1890

Tunsta

Stockholm Bällsta 2014

 

Ymer

1940

Ymer

Söderfors 2021

 

Ägir

1883

Ägir

Siljan 2021

 

 

 

 

 

 

 

"Moderna" motordrivna större bogserbåtar    10 st båtar

Namn

Byggår

Namn 2019

Setts senast

Div data. motor mm.

Ore

1958

?

Waxholm 1993  
Paul

1954

Svall
Dalsland 2013  
Siljan I

1965

Aquarius

Medelhavet 2014 Förlist 2014 Engelska kanalen
Siljan II

1967

Skallö

Taxinge 2021  
Trängslet I

1958

Zorba

Runn 2021 Seffle typ S 210 2 cyl 50 hkr
Trängslet II

1957

Borka

Tröne 2008 Seffle S17 15 hkr
Trängslet III

1959

   Fyren

Stockholm 2020  
Trängslet IV 

1960

Engerdalen

Lysekil 2019  

Trängslet V

1960

Erik

Nynäshamn 2021

 

Trängslet VI

1960

Fryksdalen

Tyskland 1996 Skrotad efter haveri 1996

 

Större Ångvarpbåtar   15st båtar

Namn

Byggår

Namn 2019

Setts senast

Div data. motor mm.

Bäsingen

1905

Bäsingen

Bäsingen 2021

Ångmaskin

Domnarfvet

1862

Domnarfvet

Runn 2021

Ångmaskin

Dalkullan

1869

-

Kallerö 1972

 

Dalkarlen

1869

-

-

Skrotat 1957

Elfdalen

1888

Elfdalen

Siljan 2021

Ångmaskin

Erik

1919

Erik

Siljan 2021

Diesel sedan 1961

Flottisten

1890

Flottisten

Siljan 2021

Ångmaskin

Göran

1881

Göran

Siljan 2021

Diesel sedan 1978

Hovnäs

1890

-

-

Skrotat 1957? kvar 1967 !

Laxen

1899

Laxen

Siljan 2021

Ångmaskin

Ore Efl

1872

ex Dalarne

Oresjön till 1957

Skrotat 1957

Orsa

1888

Orsa

Siljan 2021

Diesel sedan 1969

Siljan

1868

Siljan

Siljan 2021

Ångmaskin

Tomten

1862

Tomten

Venjan 2021

Ångmaskin

Östa

1898

Östa

Åkersberga 2021

Ångmaskin

 

 

 

 

 

 

 


Tillbaks