Tillverkningsnr 287 typ Passbåt, nu Båtman 6

 

Lidwall & Söner AB levererade denna passbåt till AB Skånska Cementgjuteriet, nya hamnbygget i Hälsingborg den 1956 04 20. Båten var ursprunligen 7,00 m lång och hade en bredd av 2,1 meter. Den var då helt öppen med ett litet fördäcket fram till spant nr 3. Byggd i certifierad 4 mm fartygsplåt, med en kort 5 mm plåt i fören under slaget. Vid leveransen monterades kundens Bolinderdiesel typ 1052 på 23 hkr vid 1500 v/min med elstart och matarpump. Båten hade en bogserkrok och målades grön med en gul rand.

Bortsett från nr 280 som gick till AB Skånska Cementgjuteriet via en annan beställare, så var detta och en än så länge okänd nummer 288 de första leveranserna i en lång serie av s.k. Skåningar. Nummer 288 var i det närmaste identisk, blev klar 1956 06 01 och gick till Västerås djuphamn.

På denna båttyp bidrog kunden med ritningen och av leveranskorten att döma var det en krävande och noggrann kund. Erik Valdemar Nilsson fick förtroendet att montera dessa bägge premiärleveranser. Kundrelationen med det som sedermera kom att heta Skanska fortsatte ända till 1979. Sist ut var nr 792, en av de 10 sist byggda alltså.

 

Båtman 6 i isen i Göteborgs Hamn. foto AB Klippans Båtsmansstation

Vi fick ett tips om att AB Klippans Båtsmansstation i Göteborg ännu har en Lidwallsbåt bland sina i yrkestrafik varande båtar. Den heter Båtman 6 och finns på företagets hemsida . Redaktionen tog kontakt med företaget och fick omedelbart trevlig respons. Först i dec 2010 insåg red. att båten vi fått bilder på redan i februari samma år var en Lidwallsbygge. Det syns tydligt på bilderna att pollarna är av Lidwalls konstruktion och därmed så borde båten vara just nr 287. Vi återger ett e- brev från feb 2010.

Hej Anders!
Båtman 6 som jag skickar över till dig är byggd 1956 men var då öppen. 1961 byggde vi på en styrhytt som är gjort på Gotenius varv. Har dock inget tillverkningsnummer på båten.

Med Vänliga Hälsningar
Magnus Arvidson
VD
AB Klippans Båtmansstation
414 51 GÖTEBORG

Vi tror oss att 2010-12-25 ha lyckats med att koppla båten till ett tillverkningsnummer.

Båtman 6 borde vara den första av de båtar som senare kom att kallas skåningar för att de ursprungligen byggdes för Skånska Cementgjuteriet AB. Just nr 287 är den första av dessa båtar och byggdes för hamnbygget i Hälsingborg 1956.

Båtman 6 i isen i Göteborgs Hamn. foto AB Klippans Båtsmansstation

Leveransåret gör att vi knyter ihop båten med Båtman 6 då AB Klippans Båtsmansstation uppger just 1956 som byggår.

1961 byggdes båten om på Gotenius varv i Göteborg och fick en styrhytt påbyggd. Det förefaller som att båten då hade en Listermotor som ännu finns kvar. Man kan spekulera om att den svaga BM motorn tidigt bytes mot en luftkyld diesel för att båten brukades året runt och att risken för frostskador därmed eleminerades.

Båtman 6 Listermotorn foto. AB Klippans Båtsmansstation 2004

Båtman 6 på slip. foto AB Klippans Båtsmansstation 2004

Båtman 6 förarplatsen. foto AB Klippans Båtsmansstation 2004

Båtman 6 på slip. foto AB Klippans Båtsmansstation 2004

 

Båtman 6 brukar idag mest som reservbåt. Klippans Båtsmansstation beställde även 2 små arbetsbåtar av Lidwalls nr 461 och nr 462 av typen BV-4. Vi erfor att en dessa skulle finnas kvar i Bohuslän och i januari 2012 blev båtarna upphittade av lidwallsbatar.se.

Tillbaks