Tillverkningsnr 683 typ Skåne

 

Lidwalls Verkstads AB levererade denna bogserbåt till Skånska Cementgjuteriet i Göteborg 1972 09 15. Längd 9,00 meter Bredd 2,50 meter. Motorn var en Scania D5A01 med nr 606 676 på 67 hkr. Båten levererades öppen med ruff och kättingbox. Durken utfördes i furu. Motorn kyldes med en kölkylare.

Bordläggningen var i bogen och botten 6 mm i övrigt 5. Propelleraxeln var 70 mm i diameter. Bland den elektriska utrustningen märks lanternor med skydd, signalhorn och strålkastare, allt för 24 volt.

 

Sjösättning för provkörning vid Lidwalls verkstad sensommaren 1972. Red undrar vilken arbetsbåt som ligger vid verkstadens husförsedda brygga i bakgrunden. Kanske en båt som skall repareras? Foto från Leksands lokalhistoriska arkiv.

Utbackning från verkstadens brygga i Österdalälven Lars Jönses skriver: Som så ofta på 1970-talet sitter Lasse Modigs bakom rodret vid provkörningen. Båten är inte helt färdig. Motorhuv och sittbänkarna saknas. Notera smörjkannan och fettsprutan till vänster på en lös skiva i aktern. Den till förarstol konverterade kontorsstolen kom från Johanssons Möbler i Leksand. Notera vidare den stora tillverkningsskylten i aluminium framför föraren På den stod Lidwalls Verkstads AB Leksand. Sweden. Foto från Leksands lokalhistoriska arkiv.

 

Från samma tillfälle - fullfartsprov på Österdalälven med Tibble by i bakgrunden. Foto från Leksands lokalhistoriska arkiv.

Vi känner ej till båtens öden och äventyr. Kanske finns hon bland de okända Skåne båtarna här. En anteckning på tillverkningskortet från 16 juni 1975 lyder " Finns i Danmark "

 

Tillbaks