Tillverkningsnr. 616 bogserbåt typ Skåne hette Amanda

 

Lidwall & Söner AB levererade denna arbetsbåt till Monberg och Thorsen i Danmark den 5 oktober 1967. Längd 9,40 m. Bredd 2,50 m.Vikt ca 4 500 kg. Motorn var från start en Volvo Penta MD 70. Båten var av typ Skånska Cementgjuteriet och försedd med ruff. Bordläggningen utfördes i 5 mm plåt i fören och under slaget. För övrigt var skrovet byggt i 4 mm plåt. Däck och överbyggnad i 3 mm.
Monberg & Thorsen var ett stort danskt byggföretag som 1959-60 köpte fem bogserbåtar av Lidwalls f.v.b ett byggprojekt i Trinidad, tillvnr 403 - 406 och 442. Firman var att likna vid Danmarks Skanska och uppgick 2001 i MT Højgaardgruppen.

 

Ur Lidwalls tillverkningslista. foto Red

Vi vet inte mer än vad som står i dokumentet ovan. Vi fick en fråga via e-post från Niels Hald-Andersen om tillverkningsnumret på Lidwallsbåten i dokument nedan. Det gjorde att vi kunde konstatera att hon hette Amanda men också att båten skrotades 2013. Niels Hald-Andersens fråga var föranledd av att han letar uppgifter på alla danska bogser- och arbetsbåtar. Dessvärre hade han ingen bild på båten varför vi mer än gärna efterlyser en sådan på Amanda !!!

 

Från Niels Hald-Andersen e-post till Lidwallssidan i oktober 2020

 

 

Tillbaks