Tillverkningsnr. 515 bogserbåt typ Skåne fick senare namnet Linus

Lidwall & Söner AB levererade denna arbetsbåt till Konsortiet Essingebroarna i Stockholm den 7 september 1962. Längd 7,00 m. Bredd 2,10 m.Vikt 3,100 kg. Motorn var från start en Bolinder Munktell typ 1052 på 23 hkr. Bordläggningen utfördes i 5 mm plåt i fören och under slaget. För övrigt var skrovet byggt i 4 mm plåt. Däck och överbyggnad i 3 mm. I den konstallationen som byggde Essingeleden ingick Skånska Cementgjuteriet AB. De hade redan god erfarenhet av båttypen. På verkstadens leveranskort står att båten såldts vidare till firma Skogskontakt i Stockholm men när är okänt.

Linus vid inköpstillfället i Lysekil Foto Fr Bengt Sandinge 1985

 

I Sandinges färger fick båten namnet Linus. Foto Fr Bengt Sandinge

Då Bengt Sandinge inköpte båten 1985 var det G. Hedman som hade en muddringsfirma i Stockholm som var säljare. Bengt Sandinge sålde båten vidare 1987 till Grenaa Havn i Danmark. Där användes den vid farledsarbeten och utprickning mm. Kanske finns den kvar där ännu.

 

Linus i Grenå hamn Foto Fr Bengt Sandinge 1989

Tillbaks