Tillverkningsnr. 515 bogserbåt typ Skåne som dykbåt Ataman senare  Linus

Lidwall & Söner AB levererade denna arbetsbåt till Konsortiet Essingebroarna i Stockholm den 7 september 1962. Längd 7,00 m. Bredd 2,10 m.Vikt 3,100 kg. Motorn var från start en Bolinder Munktell typ 1052 på 23 hkr. Bordläggningen utfördes i 5 mm plåt i fören och under slaget. För övrigt var skrovet byggt i 4 mm plåt. Däck och överbyggnad i 3 mm. I den konstellationen som byggde Essingeleden ingick Skånska Cementgjuteriet AB. De hade redan god erfarenhet av båttypen.

Ulf  Ahlberg meddelades oss i april 2018 att hans far var en av två dykare som köpt båten i februari 1968 för ca 2000 kr. Den hade då en köldspricka i motorblocket vilken lagades med en kopparplåt .
Dykarna köper en större båt och säljer nr 515 redan 1970 till firma Skogskontakt med tämligen god förtjänst  På verkstadens leveranskort står antecknat båten sålts vidare till firma Skogskontakt i Stockholm, nu vet vi när det skedde !  Firma Skogskontakt brukade båten till timmertransporter från Runmarö i Stockholms Skärgård.   


 

Som dykbåt i Stockholms skärgård 1970, kallades då Ataman. Foto genom  Ulf Ahlberg


Slutjobbat för Skogskontakt? Familjen Grisell på promenad återser sina vänners gamla båt . Ett kärt återseende i
Hammarbyhamnen där nuvarande färjan lägger till. Foto 1978 genom  Ulf Ahlberg


Hammarbyhamnen med Lumahuset i bakgrunden. Foto 1978 genom  Ulf Ahlberg

 
Skogskontakt hade monterat en hydraulisk kran.
Foto 1978 genom  Ulf Ahlberg

Linus och Lintott vid inköpstillfället i Lysekil Foto Fr Bengt Sandinge 1985

 

I Sandinges färger fick båten namnet Linus. Foto Fr Bengt Sandinge

Då Bengt Sandinge inköpte båten 1985 var det G. Hedman som hade en muddringsfirma i Stockholm som var säljare. Bengt Sandinge sålde båten vidare 1987 till Grenaa Havn i Danmark. Där användes den vid farledsarbeten och utprickning mm.

 

Linus i Grenå hamn Foto Fr Bengt Sandinge 1989

Senaste spåret efter nr 515 är en bild från Grenå tagen 1995  se denna länk:  Red  tillskrev Grenå Hamn i april 2018 som svarade snabbt men saknade uppgifter om båtens vidare öde

Tillbaks