Tillverkningsnr 189 typ BVV 4 heter INEZ

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt den 21 April 1953 till Dalälvarnas Flottningsförening i Orsa. Båten fick namnet INEZ. Längd 4,50 m. Bredd 1,80 m. Båten levererades provkörd i Österdalälven vid Övermo varv med en Pentamotor typ F12 med bensin och fotogendrift på "hela" 5,5 hkr. Spelet var av typen SM 4 för 8 mm vajer. Båten gick på olika mindre vattendrag och flottningsleder runt Siljan och Dalälven.
Vi saknar nästan helt historia om Inez under DFF tiden, men vi vet att originalmotorn byttes ut mot en luftkyld Deutzmotor på 9 hkr 1965. Samma år och även 1967 var hon stationerad i Furudal på Oresjön Det visar bilderna nedan från Sjöhistoriska Museets fotoarkiv i Stockholm.  I december 1971 var båten utlånad till Hedlunds Trävaru AB i Furudal för ospecificerade arbeten. Även 71 gick Inez på Oresjön så vi kan föreställas oss att hon var kvar där sedan 1967. Enligt fakturan till Hedlunds var Inez i drift 87 timmar 1971 vilket fakturerades med 10 kr /timme.

Inez bland andra DFF båtar i Furudal på Oresjön. Från vänster Ore, Pelle och Tina alla byggda på Dalälvarnas Flottningsörenings Övermo Varv.Foto Bernt Fogelberg 1965 06 14

Troligen är även denna bild från Furudal. Ratten på sidan. Foto Bernt Fogelberg 1967 07 08

Det är ännu full fart i flottningen på Siljan och Dalälven. DFF har sålt fyra av fem stora ångvarpbåtar.
Varvet i Övermo är i full drift och de nyblivna ångbåtsägarna kan hyra slipen för underhåll.
DFF sköter sliptagningen och här bogserar lilla Inez ångfartyget Elfdalen för torrsättning.
Foto Pelle Hilding juli 1969

Inez i Mälaren ca 2001 Foto Lars-Åke Roxengård

 

1972-03-20  såldes Inez till Östra Sveriges Skogsägare med säte i Stockholm för 7 500:-. Enligt våra efterforskningar användes båten för rensning av sjunktimmer vid Igelstaverken i Södertälje. Vår sagesman och ögonvittne Göran Gelotte, tidigare stadsantikvarie i Södertälje, minns båten som en stark och envis liten båt. Hans minnesbild av dieselmotorbestyckningen stämmer väl med våra uppgifter om den luftkylda Deutzmaskinen. Den lär ha hörts! Möjligen hade hon då något enkelt vindskydd. Sågverket lades ner 1978 och Mellanskog påbörjade uppröjningen. Så 80-och 90-talet är fortfarande höljda i dunkel. Redaktionen och våra intresserade läsare fortsätter efterforskningarna!

Runt 2000 kommer ett stort lass från en nedlagd industri till en för oss okänd skrot i Uppsala. Lars-Åke Roxengård uppmärsammar att det finns en plåtbåt bland skrotet, förvärvar densamma och sätter den i stånd. Han brukar båten till mindre uppdrag i Mälaren runt Uppsala, men sålde snart vidare till Hälsingland och Dieter Hofman. Dieter körde på Dellensjöarna med hjälp av Rickad Hjelm. 2017 förvärvar Andens Blom i Bjuråker båten där återfann vi densamma år.. Det var Urban Sondell som uppmäksammade oss på båten med ett foto och frågan " vad kan detta vara " Detta satte igång en massa efterforskningar och då båten var en BVV 4 med en luftkyld Deutzmotor på 9 hkr och det fanns ett fäste för ratten på BB sidan kunde det inte vara annat än att Den Riktiga Inez hade återfunnits! Vilket fick stora känslor i svallning hos redaktionen som trott att det var nr 189 som var vår älskade roliga redaktionsbåt. Men den kunde senare säkert identifierats som BVV-4 nr 232

I augusti 2021 efterfrågar Anders Blom en startmotor som inte var så lätt att få tag i .Men i Tyskland finns lösningen och efter en provkörning på land sjösätts Inez i Dellensjöarnaisetember månad. Hon är ännu en oslipad opal men en flytande fungerande sådan.

Inez hösten 2016. Foto Anders  Blom genom Urban Sondell

Spelet är borta Foto Anders  Blom juli 2017

Motorn har suttit där sedan DFF tiden.  Foto Anders Blom juli 2017

På väg mot ett nytt liv. Foto red 2017 08 08

Hon kommer att återfå namnet Inez och red står för matrisen. Foto red 2017 08 08

Den luftkylda Deutzmotorn på 9 hkr Foto red 2017 08 08

Förvaringsskåp i fören men ingen tillverkningsskylt. Foto red 2017 08 08

Nu när nye ägaren lagt vantarna på Inez  är hon klart till sin fördel  som Back to Basic  Foto Anders Blom 2017 11 12


En känd profil  Foto Anders Blom 2017 11 12 

Bland andra spännande föremål. Foto Anders Blom 2017 11 12

Den urstarka 9 hkr-motorn !! Foto Anders Blom 2017 11 12

Här har det hänt !! Anders fick efter mycket sökande tag i en startmotor till Deutzen och provtur kunde företas.
Skärmklipp efter film förmedlad av Anders Blom 2021 09 18

Ytterligare en Lidwallsbåt har kom i fart Red gladdes och gratulerade Stort. Skärmklipp efter film förmedlad av Anders Blom 2021 09 18

Rensning av skrovet på div onödiga stålbitar och flytting av ratten inledd. Foto Anders Blom 2022 05 26

Inez i sjön och Lidwallsvimpeln hissad. Härligt att se. Foto Anders Blom 2022 06 07

Ny durk och ratten på bekvämt avstånd. Foto Anders Blom 2022 06 07

Filmklipp på årets sista tur genom Anders Blom 2022 09 11


Slutåkt med Inez 2022  Foto genom Anders Blom 2022 11 02Inez på tur i Norra Dellen 
Foto genom Anders Blom 2023 07 24 

Tillbaka till Lidwallsbåtars startsida.