Tillverkningsnr 416 typ BB Trängslet 5 senare Sölen nu Erik

 

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Kopparbergs Bergslag AB i maj 1960 för timmerbogsering på den då nybildade Trängsletsjön i övre Österdalälven. Ursprungligt namn Trängslet V. Längd 11,5 m. bredd 3,5 m., Originalmaskin TMDI 96 á 185 hkr. Vikt ca 12,5 ton. Båten hade ej varpspel.

När flottningen på Dalälven upphörde i och med 1970 säsong såldes båten samma höst till Klarälvens Flottningsförening i  Deje och döptes till Sölen.Stationerades senare i Värnern utanför Karlstad vid Älvenäs, Notälven.

Såldes vidare runt 1990 till Jan Larsson och Torbjörn Forsberg som vårdade och brukade båten som fritidsbåt. Sedan 2009 04 30 har båten en ny ägare, Nynäs sjötrafik AB - Gröna Bolaget i Nynäshamn. Företaget äger sedan tidigare flera Lidwallsbåtar och bedriver hamnrodd och bogsering i Nynäshamn med omgivningar. Båten har döpts om till Erik

Registernr. i Sjöfarts verkets yrkesbåtsregister SFC-9034


Trängslet 5 vid depån efter avslutat flottningssäsong på Österdalälven Foto Bengt Standberg 1966 08 31

Lagergrens Åkeri Borlänge är experter på Tunga transporter. Här går flytten till Klarälven hösten 1970 Foto från Urban Sondell 2019 06 01

Sölen vid Höljessjön.  Foto Stig Johansson 1971

Sölen vid Lustnäs Klarälven. I bakgrunden systerbåten Engerdalen, Lusten 5 som är en båt byggd på Mohögs mekaniska verkstad och Lusten 17 . foto Håkan Larsson vintern 1972

Sölen vid Lustnäs Klarälven. foto Håkan Larsson vintern 1972

I Älvenäs. Foto Pelle Hilding 2007

I Älvenäs foto Lars Larsson 2006

I Älvenäs foto Lars Larsson 2006

Erik på väg till sin nya hemort Nynäshamn genom Göta Kanal 2009 09 23.

Slussning i Göta Kanal. foto Marcus Busch 2009 09 23

Slussning i Göta Kanal. foto Marcus Busch 2009 09 23.

Ny teknik på Erik. foto Marcus Busch 2009 09 23.

På väg mot Nynäs Marcus Busch 2009 09 23.

Montering av den nya snurran. Nu blev det mer fart på båten då denna propeller inte är anpassad för timmerbogsering som den ursprungliga var.
Foto Ulf Busch 2011 10 24Erik skall under vintern 2013 -14 rustas upp och få ny maskin och förnyade personalutrymmen. Red bad därför Gröna Bolaget att dokumentera båtens ännu helt intakta 60-tals inredning. Det gjorde de genast och nedan ser ni resultatet.

Matplatsen i 1960-tals standard. Det fanns ett löst fotogenkök för värmning av matlådor och ett litet väggskåp. Elen dragen med kuloledning. I bänken tidstypisk perstorpsplatta. Genomgående röret är ventilation för kölsvinet. Foto Ulf Busch 2014 01 10

Sovplats för två man enligt 1960-tals standard. Skåpet står i akterkant mot styrhytten. Foto Ulf Busch 2014 01 10

Nu kan Gröna bolaget presentera Eriks nya Look. Foto Marcus Busch 2017 02 28

Ny maskin, styrhytt och snurra, Gröna Bolaget har gjort en ordentlig satsning på Erik. Foto red 2018 02 21Ledningsgruppen för Gröna bolaget i styrhytten på Erik. Foto red 2018 02 21Fint finsnickeri med central tillverkningsskylt. Foto red 2018 02 21Erik slussar ut ur Mälaren genom Hammarbyslussen efter pråmdragning till Södertälje. Foto red 2023 01 11Skeppare Marcus saluterar fotografen
vid  Hammarbyslussen efter pråmdragning till Södertälje. Foto red 2023 01 11Gröna Bolagets  Erik och Axel  på väg mot hemmahamnen  efter fullgjort uppdrag.
Foto red 2023 01 11

Tillbaks