Tillverkningsnr 169 typ BVV 10 heter Majken

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Dalälvens Flottningsförening den 14 maj 1952. Båten levererades till DFF:s varv i Övermo Leksand. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. i orginal Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 Bf med motornummer 8053. Levererades med varpspel typ SM-7 och skvättbord. Namnet är Majken. Båten användes på i stort sett hela Dalälvens flottningsområde. Hon var en av endast fyra små motorvarpbåtar som DFF beställde av Lidwall & Söner AB.Förklaringen till att så få beställningar gjordes av DFF var att man i egen regi tillverkade liknande plåtbåtar.
Dessa hade sannolikt Erik Lidwall också konstruerat, han var verkmästare på Övermo Varv fram till pensioneringen och ansvarade för båtbyggena där. En lustig detalj är att alla DFF:s båtar hade mansnamn, utom Lidwallsbåtarna som fick kvinnonamn. nr 126 Svea, nr 169 Majken, nr 170 Mariann, och  nr189 Inez. En administrativt praktiskt åtgärd eller en vänskaplig byträta med utbrytarna på andra sidan Övermo? Båten avsattes 1976 för ett kommande flottningsmuseeum i Gysinge av DFF, då Dalelfvarnas flottledsförvaltnings verksamhet upphörde. Orginalmotorn, som förefaller ha havererat efter att båten blivit avställd 1976, är ersatt med en tidig Seffle med motor nr 3290 av frislagsregulatortyp. Den motorn har tidagare varit drivkälla i trämotorvarpbåten Jugaren II som gick på sjön Ljugaren i Rättviks kommun
Gysingemuséet lades ner 2010 och samlingarna flyttades till Siljansfors skogsmuseum utanför Mora hösten 2011.I  Nådens år 2017 har stora saker har hänt med Majken  För första gången på mer än 40 år kom hon åter i vattnet,  försedd med tändkulmotor. Det  är "gubbgänget" runt flottningsbåtarna i Mora som installera demotorn och drog alla nödvändiga ledningar  Båten ligger sommartid i Saxviken bland de andra flottningsbåtarna som tillhör Flottningsmuseet  i Siljansfors. Efter en del startproblem  med den gamla frislagsmotorn  kunde Mats Sisell och hans gäng efter några råd från red få motorn att gå fint på olika varvtal.Vi på Lidwallssidan välkomnade besättning och båt in i den växande kretsen av aktiva Lidwallsbåtar. 
Majken i Västerdalälven vid Äppelbo under Rågsvedenbron juni 1968. Besättningen ombord är t.v. Johnny Hjortman och t.h. David Bäckman. Foto Staffan Brandt genom Johan Lövris.


Majken bogseras över Siljan av å/f Erik tidigt 1960-tal.  foto Tony Nordesjös samlingMajken i Gysinge. Foto Anders Winter 1976Majken i Gysinge. Foto Anders Winter 1976Majken är bra skick men har ej varit i vattnet sedan början av 1970-talet. Foto Red 2009 09 26Vad som återstod av båtens originalmotor.  foto Red 2009 09 26Denna Seffle motor med frislagsregulator ersatte originalet men kom ej att kopplas in under tiden båten stod i Gysinge foto Red 2009 09 26Tillverkningsskylten sitter på förliga skottet. Gysinge foto Red 2009-09-26Majken väntar på att renoveras i Mora. Foto Tomas Johansson 2014 07 05Åter i Siljans vatten, Saxviken Mora. Foto Red  2017 07 28Åter i  Siljans vatten, Saxviken Mora med DFFbåten Sven vid sin sida . Foto Red  2017 07 28Mek och uppstart.  Foto Red  2017 09 06Åter i Mora efter vinterförvaring på land. Foto red 2018 06 19Åter i Mora efter vinterförvaring på land. Foto red 2018 06 19Ser ni denna tidkorthållare inne i ruffen på en liten motorvarpbåt när ni är ute på båtspaning vet ni nu att den båten tillhört Dalälvarnas F.F. Foto red 2018 06 19I ruffen ser det  ut så här ! Bränsletank som räcker till en veckas körning vid normal arbetstid.  Foto red 2018 06 19I väntan på lite underhåll.  Foto red 2020 04 26

Tillbaks