Tillverkningsnr 169 typ BVV 10 Majken


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Dalälvens Flottningsförening den 14 maj 1952. Båten levererades till DFF:s varv i Övermo Leksand. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. i orginal Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 Bf med motornummer 8053. Levererades med varpspel typ SM-7 och skvättbord. Namnet är Majken. Båten användes på i stort sett hela Dalälvens flottningsområde.

 

Majken i Västerdalälven vid Äppelbo under Rågsvedenbron juni 1968. Besättningen ombord är t.v. Johnny Hjortman och t.h. David Bäckman. Foto Staffan Brandt genom Johan Lövris.

Hon var en av endast fyra små motorvarpbåtar som DFF beställde av Lidwall & Söner AB. Förklaringen till att så få beställningar gjordes av DFF var att man i egen regi tillverkade liknande plåtbåtar. Dessa hade sannolikt Erik Lidwall också konstruerat, han var verkmästare fram till pensioneringen och ansvarade för båtbyggena. En lustig detalj är att alla DFF:s båtar hade mansnamn, utom Lidwallsbåtarna som fick kvinnonamn. nr 126 Svea, nr 169 Majken, nr 170 Mariann, reds nr189 Inez.

En administrativt praktiskt åtgärd eller en vänskaplig byträta med utbrytarna på andra sidan Övermo?

.

Majken bogseras över Siljan av å/f Erik tidigt 1960-tal.
foto Tony Nordesjös samling

Båten avsattes 1976 för ett kommande flottningsmuseeum i Gysinge av DFF, då Dalelfvarnas flottledsförvaltnings verksamhet upphörde. Gysingemuséet lades ner 2010 och samlingarna flyttades till Siljansfors skogsmuseum utanför Mora hösten 2011.

Majken i Gysinge. Foto Anders Winter 1976

Majken i Gysinge. Foto Anders Winter 1976

Majken i Gysinge. Foto Anders Winter 1976

Orginalmotorn, som förefaller ha havererat efter att båten blivit avställd 1976, är ersatt med en tidig Seffle med motor nr 3290 av frislagsregulatortyp. Den motorn har tidagare varit drivkälla i trämotorvarpbåten Jugaren II som gick på sjön Ljugaren i Rättviks kommun.

zzzzz

Vad som återstod av båtens orginalmotor.  foto Red 2009 09 26

Majken är bra skick men har ej varit i vattnet sedan början av 1970-talet.
Foto Red 2009 09 26

Den cylindriska behållaren var till för att förvara "startmotorn"- gasoltuben i, och var dränerad ut genom bordläggningen. Foto red 2009-09-26.

Tillverkningsskylten sitter på förliga skottet. Gysinge foto Red 2009-09-26

Majken väntar på att renoveras nu i Mora. Foto Tomas Johansson 2014 07 05

Inside-rapporter angående Majken gör gällande att hon åter skall vara i sjön till 2015. Red vet att hon skrovmässigt är i gott skick.  Foto Tomas Johansson 2014-07 -05 

Däcket målat och ....

..motorn inkopplad och provkörd.  Foto Tomas Johansson 2015 07 11


I Nådens år 2017 har stora saker har hänt med Majken  För första gången på mer än 40 år är hon åter i vattnet och försedd med en installerad  tändkulmotor. Det  är "gubbgänget" runt flottningsbåtarna i Mora som installerat motorn och dragit alla nödvändiga ledningar  Båten ligger sommartid i Saxviken bland de andra flottningsbåtarna som tillhör Flottningsmuseet  i Siljansfors. Efter en del startproblem  med den gamla frislagsmotorn  kunde Mats Sisell och hans gäng efter några råd från red få motorn att gå fint på olika varvtal.Vi på Lidwallssidan välkomnar besättning och båt in i den växande kretsen av aktiva Lidwallsbåtar. 

 

Åter i  Siljans vatten, Saxviken Mora. Foto Red  2017 07 28Majken har ett linhjul i aktern som egentligen är  typiskt för  DFF båtarna .
Till höger i bild  motorvarpbåten Sven  som  är byggd av just DFF på Övermo Varv 1953. Foto Red  2017 07 28Mek och uppstart.  Foto Red  2017 09 06


Åter i Mora efter vinterförvaring på land. Foto red 2018 06 19Åter i Mora efter vinterförvaring på land. Foto red 2018 06 19Ser ni denna tidkorthållare inne i ruffen på en liten motorvarpbåt när ni är ute på båtspaning vet ni nu att den båten tillhört Dalälvarnas F.F. Foto red 2018 06 19I ruffen ser det  ut så här ! Bränsletank som räcker till en veckas körning vid normal arbetstid.  Foto red 2018 06 19


Tillbaks