Tillverkningsnr 415 typ BB Trängslet 4 nu Engerdalen

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Kopparbergs Bergslag AB Trängslet i maj 1960. Längd 11,5 m. bredd 3,5 m. Originalmaskin TMDI 96 på 185 hkr. Vikt ca 12,5 ton. Båten hade ej varpspel utan var avsedd för timmerbogsering på den då nybildade Trängsletsjön i övre Österdalälven. Båtarna bemannades av Dalälvarnas Flottningsförening. Ursprungligt namn Trängslet VI.
Flottningen på Tränsletdammen startade på allvar 1960 och filmaren Sven Nilsson skildrar detta i ett avsnitt i hans dalafilmer. Filmen är full av fakta och gjord för Stora Kopparberg. Speakern i filmen Dalarapsodi berättar att båtarnas dragkraft var 2500 kg med en Pentamotor på 185 hkr. De hade 2 mans besättning som jobbade 20 tim/dygn. dvs 10 tim per man. Ca 100 00 st. stockar drogs hela sträckan varje dygn av de fyra båtarna. Båtarna gick ca en månad i trafik. Då hade de dragit ca 3 miljoner stockar de 4 mil som flottleden utgjorde 1960. När vattnet i dammen steg blev bogseringssträckan längre.

De tre Trängsletbåtarna (IV, V och VI) köptes av Klarälvens- respektive Fryksdalens Flottningsföreningar på hösten 1970. Engerdalen användes på Klarälvens nedre del fram till 1982. År 1983 överflyttad till Fryken som ersättare för Fryksdalen.

Engerdalen blev 1989 överflyttad till Höljesdammen och var i tjänst där till 1991. Såld vidare 1992 till Rapps Dyktjänst AB i Halmstad. Var under början av 2000-talet i arbete med den nya järnvägsbron över Årstaviken, Stockholm. Synlig 2006 utanför f.d. Tollare pappersbruk Nacka där stora miljöskyddsarbeten utfördes. Båten var uthyrd 2009 för ett ledningsarbeten utanför Strängnäs i Mälaren. Efter något år på land beslutade ägaren att satsa stort på båten under 2011. Styrhytten och därmed inredningen förnyades, motorn som nu är en TMDI 100 renoverades och det blästrades och målades. Nedan ser ni resultatet. Företaget är mycket nöjd med båtens isbrytar- och sjöegenskaper.

Båten fångades på bild i mars 2014 arbetandes på Nordre Älvbron dit hon trailats från Halmstad. Se nedan

 

Engerdalen med nya hytten under god gång. Foto Rapps Dyktjänst Halmstad 2011 06 16

Trängslet IV på Tränsletsjön. Foto Bernt Fogelberg1967 06 28 genom SSHM.

Trängslet IV bogserar på Trängsletsjön 1969 Från T Johanssons samling

En bild på Engerdalen tagen 1975 vid "Sand" Deje. Den båten och systerbåten Sölen var stationerade vid Lusten från det att de kommit från Trängsletdammen tills man lade ner buntflottningen 1982 och skiljet vid Lusten slopades. KFF övergick sedan till lösflottning ända till industrin vid Skoghall. Engerdalen o Sölen fick sen andra arbetsuppgifter inom flottleden. Flottningen på Klarälven lades ner 1991. Foto och text Nils- Erik Englund 1975

Engerdalen och Lusten 11 vid inloppet till Forshaga kanal. Enligt vår sagesman Håkan Larsson någon gång mellan 1971 och 1981.
Fotograf Mikael Andersson okänt år.

 

Sölen nr 416 och Engerdalen vintervilar i Klarälvens Flottningsförenings båthamn på Lustnäs vid sjön Lusten i Deje.
Foto Håkan Larsson februari 1972

Engerdalen övervintrar i Sunne Foto Håkan Larsson Feb 1987

På Fryken. Foto Håkan Larsson 1987 11 06

På Fryken och utläggning av brofundament . Foto Håkan Larsson 1987

I Hammarbyhamnen. Båten har fått en skärm på styrhyttstaket sedan tiden på Fryken. foto red 2007 10 17

En Lidwallsbåt tillsammans med de stora bogserarna Tug, Tom och Ted

På Strängnäsfjärden Foto red. 2009 05 10

På Strängnäsfjärden Foto red 2009 05 10

På Strängnäsfjärden Foto red 2009 05 10

Nyss bottenmålad inför Nordre Älv-jobbet Foto Rapps Dyktjänst Halmstad

Urklipp från lokaltidningen i Kungälv genom Christian Möller

Pågjutning av betong runt stöden i vattenlinjen på Nordre Älvbron (E6) i Kungälv. Då behovs Bogserbåtar. Här Rapps Lillhörning och Engerdalen till höger Foto Christian Möller 2014 03 26

Engerdalen under Nordre Älvbron (E6) i Kungälv. Foto Christian Möller 2014 03 29

Engerdalen i Göteborg där Rapps dykeri är inblandad i ett broarbete. Stäven ombyggd och kapad.
Foto Helena Lundgren Landin 2015 02 14.Engerdalen vid Hyppelns färjeläge  Foto Jonas Holmström 2018 04 15

Tillbaks