Tillverkningsnr 170 typ BVV 5 Mariann

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Dalälvens Flottningsförening den 20 maj 1952. Längd 5,70 m. Bredd 2,00 m. I orginal Seffle 7/8 hkr tändkulemotor typ S14 BFV med motornummer 7532 . Båten levererades med ett varpspel typ SM-7 och utan skvättbord. Namnet är Mariann . Båten användes på i stort sett hela Dalälvens flottningsområde. Hon var en av endast fyra små motorvarpbåtar som DFF beställde av Lidwall & Söner AB. Förklaringen till att så få beställningar gjordes av DFF var att man i egen regi tillverkade liknande plåtbåtar. Dessa hade sannolikt Erik Lidwall också konstruerat, han var verkmästare fram till pensioneringen och ansvarade för båtbyggena.

En lustig detalj är att alla DFF:s båtar hade mansnamn, utom Lidwallsbåtarna som fick kvinnonamn. nr126 Svea, nr 169 Majken, nr 170 Mariann, och  nr189 Inez. En administrativt praktiskt åtgärd eller en vänskaplig byträta med utbrytarna på andra sidan Övermo?

Vi hade ingen bild på Mariann från DFF tiden när sidan lades upp. Men i dec 2010 tipsade Tomas Johansson på Sollerön oss om en hemsida med en bild på Mariann i fullfart. Det är Siv Norling som som har en intressant hemsida om byn Vakern som lånat oss bilden på båten. Sedan dess har vi hittat några fler bilder på Mariann i olika arkiv.

Det är sen höst och Mariann går med full fart någon gång mellan 1956 -58 på sjön Vakern Foto genom Siv. Norling

Siv skriver i ett E-brev till Lidwallssidan:

"Vad jag kan komma ihåg så kördes virket från skogen ner till Vakern. Har för mig att de lade virket på isen och att det på våren flottades vidare via Andersfors och senare ut i Dalälven i Eldforsen. Virket från skogen fraktades även på järnväg vidare till de Värmländska pappersbruken samt till de i Dalarna.  Varje vår så flottades virket och Marianne fanns på plats. Hur detta ordnades vet jag inget om, men jag skall kolla vidare och se om jag kan få några ytterligare fakta. På bilden är det min pappa som kör båten och jag vet att jag åkte med den några gånger."

Vi tackar för detta !! Vilken härlig bild.

 

Mariann på Övermo Varv 1968 08 11 med Sten i bakgrunden  Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.

1971 07 13 såldes båten till köpman Sigvard Dingfors i Dala-Järna. Han byggde upp serveringen Ryggås stugan vid snöå Bruk. I samband med försäljningen beställde den nya ägaren flyttning av motorn akterut samt kortning propelleraxeln. Detta utförde Övermo Varv för de facila priset av 700 kr. Båten försågs med ett tygtak som skydd för ev. nedfallanade sotrester från kulmotorn.Sigvard Dingfors körde små turer på Storsjön med besökande till Snöå bruk, men i mitten av 1990 talet såldes båten till nuvarande ägaren Magnus Nilsson.

Som turbåt vid Ryggåsstugan Reprofoto red 2021 04 25

Målning i Ryggåsstugan Reprofoto red 2021 04 25

På Storsjön vid Snöå Bruk i Västerdalarna. Foto red juli 1999

Start med tändpatron, det snabbaste sättet att starta en tändkulemotor Foto red juli 1999

.... En sommarafton på Storsjön vis Snöå bruk.  av Red juli 1999.

Tillbaks