Tillverkningsnr 395 typ BB Trängslet 3 nu Fyren

Lidwall & Söner AB, Leksand levererade denna bogserbåt till Stora Kopparbergs Bergslag AB den 13 maj 1959 för timmerbogsering på den då nybildade Trängsletsjön. Ursprungligt namn var Trängslet III . Längd 11,5 m. bredd 3,5 m. Originalmaskin TMD 96 på 160 hk. Vikt ca 12,5 ton. Båten hade ej varpspel.

Mycket arbete lades ned på den första båten i denna serie på fyra bogserare för att skapa en optimal timmerdragare för Trängsletsjön i övre Österdalälven. När den stora Trängsletdammen byggdes bildades en sjö med 8 landmils längd där timret som tidigare flottats nu måste bogseras. Båten hade endast 2 man besättning som arbetade i 2-skift. Sannolikt ett enahanda, bullrigt och ensamt arbete i en nästan helt folktom trakt. Systerbåtar är Trängslet IV. Trängslet V och Trängslet VI

När flottningen på Dalälven upphörde i och med 1970 års säsong såldes båten till Trollhätte Kanalverk hösten samma år. Hon byggdes om med  ny styrhytt,  inredning och mäss och döptes till Fyren. Ny huvudmotor blev 1992 en Perkins TU 3324, 185 hkr  År 2017 hade den  gjort 14 500 gångtimmar,   Backslaget är ett  Twin-Disc MG-5061 med reducering 3,0:1

Förbrukning: 15 liter/timme  Marschfart vid  1200 rpm/5,5 knop  Toppfartvid  2200 rpm/ är 7 knop. Båten är försedd med radar Raytheon R40   och ekolod  Atlas Echograph. För vinter komforten finns en  värmepanna: Autocalor  med oljebrännare:

Båten stationerades på Göta älv för farledsarbeten. Ägare var Vänerns Sjötrafikområde inom Sjöfartsverket,  sedermera Transportstyrelsen.  Fyren är kvar på Göta Älv vid Bohus i oktober  2017  men i september 2017 blev hon utbjuden till försäljning. Redan i december 2017 är båten såld till Stockholm och kom i full tjänst i huvdstaden.

Se Djurgårdsvarvets presentation av fartyget här


Fyren på ingående i Göta älv fredagen den 15 februari 2013 Foto Bengt Sandinge

Den flotta flottan som flottade timmer och gick på Trängsletdammen. Foto från 1962 i Lidwalls arkiv Leksands Lokahitoriska samling

I första raden fr.vänster. Okänd traktorbåt troligen T1 nr 423BVV10 nr 422 landrensningsbåt 3 L3 , BVV10 nr 421 landrensningsbåt 2 L2,   BVV10 nr 420  Landrensningsbåt 1 L1, Trängslet 3 nr 395 och Trängslet 1 byggd 1957 av Dalälvarnas Flottningsförening på eget varv men efter ritningar från Lidwalls

I bakre raden fr. vänster Trängslet VI nr 417,   Trängslet V nr 416   och Trängslet IV nr 415
Full fart framåt under provkörning på Särnasjön maj 1959. Foto i Leksands lokahistoriska arkiv Lidwalls samling.

På vedgården vid Kvarnsvedens Pappersbruk i Borlänge. Stora som ägde både båten och bruket tog ned Trängslet III för att brukas henne som isbrytare och därmed få en jämnare tillförsel av massaveden som sjöförvarades. Experimentet slog inte väl ut och båten sändes åter till Trängsletdammen. Håkan Larsson stod för identifieringen av båten då denna har ett avvikande utseende på rutorna akterut i styrhytten jämfört med den tre systerbåtarna. Foto från nätet genom Kvarnsvedens hembygdsförening ca 1963

Trängslet III  vid den depå som skapades för flottningsbåtarna vid dammen. Foto Bernt Fogelberg 1966 08 31 i Lidwalls sidans samling.


Här ovan ett dokument från 1959 05 13 som visar de omfattande prov som företogs med Trängslet III. Båten har just levererats. Fullfartsprovet visade att båten kunde göra 9,6 knop vid 2000 motorvarv / min.

 

Fyren ombyggd efter 1970 i Trollhätte kanal / Göta älv. Foto i red. arkiv

Vid Sjöfartsverkets depå, delförstoring . Foto Åke Karlsson 2004


Christian Möller har fångat Fyren i arbete i trakten av Kungälv i slutet av juli 2007. Han skriver i ett e-post till oss:

En gammal fiskebåt hade gått på fel sida ”ubåten” i Kungälv, fastnat på grundet och övergivits utan att bli förtöjd. Ett par dagar senare stiger vattnet och båten driver till motsatta sidan och fastnar igen, båten blir liggande en längre tid…

Den övergivna fd fiskebåten har gått på grund i Göta älv. Foto Christian Möller juli 2007

Vattnet har ökat, båten lossnar och driver på grund på andra älvstranden. Foto Christian Möller juli 2007 .

 

Här kommer Fyren ilande. Foto Christian Möller juli 2007.

Visst är hon stilig? Foto Christian Möller juli 2007.

I säkert förvar !? Foto Christian Mölle  juli 2007

Sandinges Seppo och Fyren en fin dag . Foto Bengt Sandinge sommaren 2010.

 

Fyren på Göta älv foto Bengt Sandinge 2011- 02 - 09

Fyren i Göta älv.. Foto Bengt Sandinge 9 februari 2010.

Fyren på Göta älv. Foto Bengt Sandinge 2011- 02 - 22.

Fyren på Göta älv Den gamla timmerdragaren agerar isbrytare. Foto Bengt Sandinge. 2011 02 22

Fyren i Göta älv. Foto Christer Samulesson 2011 08 21Båten ute till försäljning som  stöds av fina bilder. Foto från  Djurgårdsvarvet 2017 09 25Foto från  Djurgårdsvarvet 2017 09 25Bryggan, Foto från  Djurgårdsvarvet 2017 09 25

Maskinrummet  Foto från  Djurgårdsvarvet 2017 09 25I december såldes Fyren till ett sjöentrepenadföretag i Mälaren.
Här passerar hon Årstaviken, Stockholm Foto Red  2017 12  26På Årstaviken, Stockholm under god gång.  Foto Red  2017 12  26Vid Ängby lastgeplats förbereds bottenundersökning inför byggandet av förbifart Stockholm Foto red 2018 10 16Ingen namnändring men Sjöfartverkets var borttaget från skorstenen. Den grå grundfärgen tydde på andra planer.
Foto red 2018 10 16I bogsertagen. Foto Åke Sundius 2018 11 28

Tillbaks