Tillverkningsnr 476 typ BV 15

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Statans Vattenfallsverk till bygget av Vargforsens kraftstation, Kusfors den 27 april 1961. Längd 7,50 meter. Bredd 2,50 meter. Båten var levererad helt öppen men med ett soltak av korrugerad plåt. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr med motornr 18 740. Spelet var av typen SM 20 för 1000 meters 12 mm lina. Båten hade propellerkog tillverkad i 1 tums rundjärn. Båten var försedd med ett schaktblad med 2,5 meters bredd. Bordläggningen är byggd i 5 mms plåtkvalité 1311.  Propelleraxeln i 40 mm slipat material. Båten transporterades troligtvis per järnväg.

 

Pråmdragarens sång kan uppstå just här och nu. Foto Peder Hallberg 2015 10 01 

Vi visste inget om båtens tidiga historia men i oktober 2015 fick red kontakt med Peder Hallberg på Sjöentrepenadföretaget RYAB i Holmsund då vi genom Facebook hittat en Lidwallsbåt i arbete med muddringsjobb på i Avafjärden Nordmaling. Båten kom vi att kalla okänd 83. Det visade sig att företaget hade ytterligare två Lidwallsbåtar BV 15 nr 433 Embla. och traktorbåten nr 612 Man jobbar bland annat med muddringsarbeten i mindre vattendrag och då är det givetvis helt nödvändigt att ha några Lidwallsbåtar att ta till i knepiga situationer. Peder berättar att denna båt är i mycket gott skick och att den nu drivs av en Volvo Penta D42 med ett Twin disk backslag. Man kan misstänka att den inte gått så mycket i timmer. Den ser verkligen ut att vara i originalskick förutom motorn, med sittbänkarna framme i bogen, spelet och den breda rullen i aktern.

Båten har också en bur runt propellern. Vi trodde i jan 2016 att båten var nr 571 dels för att vi fått måtten på båten dels för att vi bedömer att spelet är av typen SM 20.
Men i maj 2020 inkom ett e-brev från ett företag i Ljusdal som ägde den riktiga BV 15 nr 571 vilket vi kunde fastslå med hjälp av motornumret som var original. Av alla BV 15 båtar med en längd av 7,50 meter och med ett brett spel av typen SM 20 återstod nr 476. Vi fick ännu en gång pudla men det vikltiga är att vi i slutändan hamnar rätt.

 

Öppen ända fram står det på tillverkningskortet. Foto Peder Hallberg 2015 10 01

Spelet är slut.. Foto Peder Hallberg 2015 10 01


Nu tjatar vi om detta igen; Lidwalls littera nr 618 på pollare från Mora Gjuteri AB .
Lokalproducerat.
Inga långa miljöbelastande transporter Foto Peder Hallberg 2015 10 01


Aktern Foto Peder Hallberg 2015 10 01


Notchade spant och fästen för taket. Foto Peder Hallberg 2015 10 01


Akterdäcket Foto Peder Hallberg 2015 10 01

RYAB.NU

Företagets snyga logga.

Nymålat skrov utvändigt. Foto Mattias Lundgren april 2016

På väg mot nya jobb. Foto Mattias Lundgren april 2016

Foto Mattias Lundgren april 2016

I juni skickade Håkan Sundström en närbild på båten i arbete. Tack! Kneg i Husum för RYAB. Foto Håkan Sundstrom 2016 06 20

Sjösatt efter målning och underhåll. Heter alltså 571.
Men är vad vi vet ett år senare nr 476 Foto Mattias Lundgren 2019 05 06

Så elegant. Ryab har tre Lidwllsbåtar i drift. BV 15 nr 433 och traktorbåten nr 612 Foto Mattias Lundgren 2019 05 06

 Utanför Restaurang Sjöbris i Umeå. Foto Bengt Björkman 2020 08 02

En riktig arbetsbåt i Umeå Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 10 17

Maskinen och varpspelet. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 10 17

Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 10 17

 

Tillbaks