Tillverkningsnr 359 typ BV 20 hette Falken

Lidwall & Söner AB levererade  denna motorvarpbåt  till Skellefteälvens Flottningsförening i Skellefteå den 23 maj  1958. Längd 9,00 m. Bredd 3,20 m. Beräknad avsändningsvikt var 6,5 ton. Motorn var en BM typ 1053 BR  nr 14219 på 35 hkr.  Båten var försedd med styrhytt, ruff  och varpspel typ SM 30 för 1200 meter 14 mm vajer.

2018 05 12 kom det ut en annons på Blocket.se från Umeå. Det var Roland Mårtensson som sålde en båt han köpt  ca 10 år tidigare. Dåvarande ägaren, även han i Umeå visste att båten kom från just Skellefteälvens Flottningsförening. Båtens längd och uteslutningmetoden gör att den tills vidare får vara nr 359. Det är allt vi visste om denna båt i maj 2018 men helt klart är att det är en Lidwallsbåt. Roland köpte båten som ett tomt skrov men har skaffat motor, en Scania D8 med backslag samt propelleraxel. Skrovet var i gott skick.  Insikten att han inte hade tid att färdigställa båten gjorde att den blev till salu på Blocket. Under våren 2022 såldes båten till ett entrepenadföretag i Umeå som redan äger flera Lidwallsbåtar.

Vi tolkar färgsättningen som Skeläffteåälvens FF:s Foto Roland Mårtensson 2022 05 25

Klassiska former Foto Roland Mårtensson 2022 05 25

Tätspantad Foto Roland Mårtensson

 

Tillbaks