Tillverkningsnr  433 typ BV 15 heter  Embla

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Holmens Bruk och Fabriks AB, Boardavdelningen i Sparreholm den 10 juni 1960. Längd 7,00 meter. Bredd 2,50 meter. Båten levererades med hytt och propellerkorg. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr med tillverkningsnr 10747. Spelet var av typen SM 10 men utan lina. Bland anteckningarna står att vikten var beräknad till 3 700 kg.
På kallt uppdrag i Hallstavik utanför pappersbruket  förmedlat av Sven Olsson  som skriver:
- Bild från Curt Larsson fotoarkiv !   Muddermästaren Birger Norberg på, troligtvis varpbåten som Mats Fredriksson köpte? Vi lånade ofta ut den från vedhanteringen då deras båt var trasig !

Varpbåtsskeppare  Birger Norberg  bland isflaken  utanför papperbruket.
Ratten och pådraget sitter ännu på BB sidan   

Bild från Curt Larsson fotoarkiv förmedlad av Sven Olsson


Båten fanns på 1970 talet i vedhanteringen på Hallstaviks Papperbruk och var då blå till färgen. Den hade vid den tiden en 3 cyl Deutz typ 913 med motornr. 5441791 på 32 KW och var då utan spel och hytt. Den såldes av pappersbruket 18 maj 1988 till Mats Fredriksson som registrerade båten i fritidsbåtsregistret 1988 06 22 . Båten fick då registerbeteckning BGT 72. Mats F. sålde vidare 28 nov 1990  till Mats Norell från Blötberget i Ludvika. Han körde mobilkran vid ett brobygge vid Ekolsund  i Uppsala och hade några pontoner som han skulle flytta omkring och till detta passade båten utmärkt. När bygget var färdigt runt 1993 såldes båten vidare till en norsk byggfirma EEG Hendriksen A/S. Vidare öden okända. Alla tips om båtens ursprung och vidare öde mottager red tacksamt, skrev vi när vi la upp båten på vår hemsida i maj 2015.

Embla i Holmsund Foto Peder Hallberg 2015 10 01

I oktober 2015 fick red kontakt med Sjöentrepenad företaget RYAB I Holmsund och Peder Hallberg då vi genom Facebook hittade en Lidwallsbåt i arbete som vi tillfälligt kommer att kalla okänd 83. Det visade sig att företaget i Holmsund hade ytterligare två Lidwallsbåtar, denna och traktorbåten nr 612. Man jobbar bland annat med muddringsarbeten i mindre vattendrag och då är det givetvis helt nödvändigt att ha några Lidwallsbåtar. Den första Deutzmotorn har gett upp men ersatts med en lika dan så båten är fullt körbar och i bruk. Nu under vintern 2015 - 16 när ny fakta framkommit tror red att vi vet vilken av BV 15 båtarna detta är !

.

Foto Mats Fredriksson omkring 1989

Foto Mats Fredriksson omkring 1989

Foto Mats Fredriksson omkring 1989

Nästan hela botten bytt foto. Snyggt jobbat! Foto Peder Hallberg

Mot nya tider. foto Peder Hallberg

 

Har man grejor så är Embla lätthanterlig. foto Peder Hallberg

På nya uppdrag. Foto Peder Hallberg

Embla i Holmsund. Foto Peder Hallberg 2015 10 01

En typisk lidwallsratt ses bakom motorlådan. Embla i Holmsund. Foto Peder Hallberg 2015 10 01

Embla i Holmsund. Foto Peder Hallberg 2015 10 01

Företagets logga

Det var en tag sedan vi såg henne senast men här är hon nydonad och fin. Foto Mattias Lundgren 2021 05 18

Hon skall ut på jobb !! Kajerna i Tunadalshamnen skall renoveras och då duger bara det bästa.
Foto Mattias Lundgren 2021 05 18

Tillbaks