Tillverkningsnr 512  typ BV 12 hette  KOLPINA

 

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Skellefteå Stads Kraftverk 11 juni 1962. Längd 7,00 m. Bredd 2,20 m. Motorn var en  Bolinder Munktell typ 1052 på 23 hkr med tillverkningsnr 20723. Båten har ett varpspel typ SM 10. Den levererades helt öppen  med 5 st kapellbågar och monterades av B Hagström.  Totalvikten beräknades till 3 450 kg.

Båten har troligen används av kraftverksbolaget för att bogsera bort så kallade flyttuvor som följde med vårfloden och kunde komma in i turbinerna om olyckan var framme. Skellefteå Stads Kraftverk lät bygga hela tre BV-12 båtar hos Lidwalls. Denna nr 512 var den enda som levererades med timmergaffel, även kallat prejdon. Det gjorde att vi tror oss säkert kunna identifiera båten  när den dök upp på Pär Lennartssons bilder, förtjänstfullt förmedlade av Urban Sondell i april 2018I Hällefors med god last på kroken. Foto Pär LennartssonLeveransdokumnentet ur Red arkiv. Prejdon är noterat på två ställen.

Kontakt togs med Pär som berättade att  han och en kompanjon köpt båten 1975 med tillhörande skjuktimmerbärgningsutrustning i Vad av Hans Andersson. Hans A. var entrepenör i trakten och hade fått uppdraget att bärga skjunktimmer vid Billeruds såg i Vad, beläget vid sjön Södra Barken. Båten var namnad efter en plats i närheten  av Vad som dåvarande ägaren  hade anknytning till. Då jobbet i Vad var klart flyttade Pär L båten och utrustningen till Hällefors där de sjunktimmerbärgade vid likaledels Billerudsägda sågen i Svartån. De bedrev verksamheten som LEAX Maskinentrepenad, en förkortning av delägarnas efternamn Lennartsson och Axelsson, på olika platser i landet, bland annat i  Söderfors och  Oxelösund. Runt 1980 sålde de firman  i företaget Borrgrund i Västerås. Det är sista / senaste spåret efter Kolpina
Ingen tvekan om typen. Foto Pär LennartssonI trakten  av Hällefors Foto Pär Lennartsson

Totalt 3 båtar av typen BV 12 levererades våren / sommaren 1962 till Skellefteå Stads Kraftverk  En av båtarna  nr 498 fanns kvar i Umeå 2012 och red har inga förändringar inrapporterade. Hur det  är med nr 512 känner vi inte till men alla tips är varmt välkomna.

 

 

Tillbaks