Tillverkningsnr 612 typ traktorbåt 1 hette  TRAKTORBÅT 4 nu  612

 

Lidwall & Söner AB Leksand levererade denna traktorbåt till Umeå Flottningsförening i Umeå den 27 april 1967. Längd 5,30 m, bredd 2,6 m, vikt 3 400 kg. Motor Bolinder Munktell typ 1113 BR med 42,5 hk. Båten byggdes med ett hydraulmanövrerat prejdon, kölkylare och någon form av ljudisolering.

Vi  fick tips om båten sommaren 2012 av Janne Gullback och kort därpå inkom passligt foton från Bengt Westin och Magnus Häggström. Båten stod på Umeå FF:s : s gamla depå Öna utanför staden. Livbojen med texten Umeå Fritid talar för att båten kanske har varit ägd av Umeå stad men idag är den privatägd och går för Entrepenadföretaget RYAB. Som vanligt tar gärna emot fler uppgifter om denna båt


Traktorbåt 4  på Öna hos UFF foto Bernt Fogelberg 1969 04 07 i Sjöhistoriskas arkiv Stockholm

Traktorbåt nr 612 som marin undersökningsplattform i Husum. Kul att se en traktorbåt i fart. Fotot Håkan Sundström 2015 03 09

Foto Bengt Westin 2012 08 09

Foto Magnus Häggström 2012 08 09

Foto Magnus Häggström 2012 08 09

Timmerburen är borttagen. Foto Magnus Häggström 2012 08 09

Denna traktorbåt siktades i Husum i februari 2015. Kajen skull byggas ut och konsultfriman Tyréns undersökte botten. Till jobbet valde man att hyra in nr 612. Fotot Håkan Sundström 2015 02 25

Uppmålad och med timmergaffeln i behåll. Roligt att hon ännu har en uppgift att fylla.
Foto Håkan Sundström 2015 02 27

En bild från sjösidan. Fotot Håkan Sundström 2015 03 09

Putte i Holmsund med Helge. En båt från Ångemanälvens FF med en Deutz sexa på 120 hkr och ett twin disc backslag. Foto Peder Hallberg 2015 10 01

Putte har fått en ordentlig uppgradering mellan uppdragen och därför varit just uppdragen. Foto Peder Hallberg 2016 07 08

Prydligt maskinrum. Foto Peder Hallberg 2016 07 08

Och så ut på nya uppdrag. Foto Peder Hallberg 2016 07 08

I Umeå. Foto David Karlberg 2020 07 21

I Umeå. Foto David Karlberg 2020 07 21

Tillbaka