Tillverkningsnr 423 Traktorbåt typ 1 hette T 1

 

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt med tillverkningsnummer 423 till Stora Kopparberg Bergslag AB den 26 april 1960. Längd 5,3 m. bredd 2,6 m. Originalmaskinen var av typ Bolinder Munktell 1113 på 41 hkr. Den hade ursprungligen en hydralisk timmergaffel. Vikt 3 400 kg. Hos Stora hette båten T 1. Namnet syftar på Traktorbåt Ett.

 

Båten byggdes för rangering av flottgods på den 1960 nyskapade Trängsletdammen i övre delen av Österdalälven. Båten ägdes av STORA men drevs av Dalälvarnas flottningsförening.

I full auktion på Tränsletsjön 1969. Från Tomas Johanssons Samling.

 

På Övermo varv . Foto Bengt Strandberg 1968 från Sjöhistoriska Museets fotoarkiv

När flottningen upphörde 1970 såldes båten till Trollhätte Kanalverk i Trollhättan. Det var tänkt att båten skulle användas till isbrytning i närheten av slussarna men det fungerade inte som det var tänkt.

I Uddevalla maj 2005 . Fotot i A Winter samling

Efter många år på land i Trollhättan såldes båten 2004 till Sandinge Bogsering och Sjötransport i Lysekil. De sålde snart vidare till Anders Karlsson i Uddevalla som rustade båten och satte henne i drift under namnet Trollet. År 2008 återfinns Trollet i Göteborg med nya ägare.

Trollet i Göteborg 2008 03 30. Bild från tugboatlars hemsida

Trollet har fått hytt. Foto Bengt Sandinge i Göteborg juni 2016

Tillbaka