Tillverkningsnr 422 BVV 10 L3 senare Ärokitta

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt med tillverkningsnummer 422 till Stora Kopparberg Bergslag AB den 1 april 1960. Längd 6,1 m. bredd 2,3 m., Originalmaskinen var en Seffle tändkula av typ S15 BFV nr 9907. Vikt 2 000 kg. Denna båt levererades samtidigt med nr 420 och nr 421. Båtarna var av den senare versionen av typen BVV10, spantlös och med en kraftig avvisarlist som stringerplåt.

Trots att båtarna leverades så sent som 1960 försågs de med tändkulemotorer. De beställdes för att hand om timmer som låg efter stränderna på den 1960 nyskapade Trägsletdammen i övre delen av Österdalälven. Hos STORA hette denna båt L3. Namnet syftar troligen på Landrensningsbåt 3. Båten ägdes av STORA men drevs av Dalälvarnas Flottningsförening (DFF). I december 1961 försågs båten någon form av belysning, vilket tyder på att den även användes under årets mörka perioder.

L 1, 2, eller 3 i auktion på Trängsletldammen. Bild från Tomas Johanssons samling

När flottningen upphörde 1970 såldes båten till en privatperson i Mora Noret. En del av redaktionen var redan 1972 på spaning efter flottningsbåtar och arbetade då på Siljans stolthet m/s Gustaf Wasa. Maskinisten Rune Andersson kände till mitt intresse och uppmärksammade mig på att det låg 3 flottningsbåtar på en tomt i Mora Noret. När GW städad efter kvällsturen företogs en studieresa.På åkern låg L1 och L3. Sammanhangen var då i ficklampeljuset helt oklart, så även båtarnas identitet, men minnesbilden stark.

Varpspelet på L3 togs bort och båten vidare såldes för att användas som fritidsbåt på Orsasjön under namnet Ärokitta. Namnet syftade på en plats invid Orsasjön. Båten hade legat upplagd många år. Kulmotorn förvarades inomhus. Runt 2015 fick båten nya ägare men statusen har förblivit densamma. Det var uppenbart att det gjordes ett mycket gott målningsarbete på båten då den blev fritidsbåt. Red kostaterade att försämringen i status var tämligen obetydlig mellan åren 2007-2020.

Ärokitta. Foto Tomas Johansson 2007.

Ärokitta. Foto Tomas Johansson 2007.

Ärokitta. Foto Tomas Johansson 2007.

Ärokitta. Foto Tomas Johansson 2007.

Ännu på land spanade utöver Orsasjön. Foto red 2020 09 08

Skylten på rätt plats. Obs facket för gasoltuben på SB sidan. Foto red 2020 09 08

Ett fint objekt som längtar till Siljan. Foto red 2020 09 08

Tillbaka