Tillverkningsnr 751 typ Ferrose 34  MAGNA II  senare  MYRA

Lidwalls Verkstads AB levererade denna yatch i 3/4 fabrikat till Jan Sjödal i Västerås mars 1977. Längd 10,20 m. Bredd 3,40 m. Motorn var en Ford NG6. Båten var ritad av den kände Halvar Rosenbaum vilket kan utläsas i typnamnet. Endast 3 st byggdes nr 708 , nr 716 och nr 751. För mer uppgifter se sidan med nr 708.

Jan Sjödal var tidigare ägare av en fritidsbåt från Lidwalls, Ferrina Salong nr 696  MAGNA. I juni 2019 kom ett vänligt brev från Joakim Nordblom som fyllde i några detaljer. Joakim berättar att Jan Winblad, senare Sjödal  som var gift med Joakims mor köpt och inrett Salongsferrinan som fick namnet Magna. Den båten blev sedan för liten för familjen och då beställde Jan i stället denna Ferrose 34.En tidig bild på Magna II återfunnen i Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv

MYRA Foto Bert Jansson 2007

Vi fick ett e-brev från båtens  ägare Bert Jansson

Äger en Ferrose 34 enligt uppgift byggd 1980 och med en 6,22 l Ford diesel deplacement 11.5 ton. Har tidigare ägt "Shazmin"  Vet nästan ingen historik, men den har haft Västerås och Uppsala som hemmahamn. Är det någon som har uppgifter om denna båt så hör gärna av er till Bert Jansson i Saltsjö-Boo. Hemmahamn är Lövbergaviken i Saltsjö Boo. Båtens namn MYRA som jag tror är ursprungsnamnet.

Vi gick igenom leveranslistan och genom uteslutningsmetoden kunde vi bestämma tillverkningsnumret. Vi sände en kopia på leveransdokumentet.
Då kom nästa mail från Bert: - Detta är definitivt rätt båt.

Vi förmedlar gärna fler uppgifter till Bert så du kan maila Lidwallssidan om du vet något mer om denna båt.

Två Lidwallsbåtar av olika snitt. Från vänster fd varpbåten BV -18 nr 207 Pärlan och till höger ses Ferrose 34 nr 751 Myra.  Bild tagen på Hersö, Nacka båtklubbs klubbholme av Lennart Wretman 2004

Tillbaks