Tillverkningsnr 207 typ BV 18 hette Galven nu Pärlan

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt Ljusnans Flottningsförening, Bollnäs den 1 mars 1954 Båten gick i sjön Galven. Längd 9,00 m. Bredd 2,80 m. Båten levererades med en Sefflemotor typ S18 BFV på 20 hkr med tillverkningsnr 8277. Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 1000 meters 12 mm lina. Bordläggningsplåten var 5 mm tjock. Över vattenlinjen 4 mm. I specen över båten står att den skall byggas lika "Mållången" med tillverkningsnr 185. "Ruffen förses med två breda bänkar, 2 uppfällbara bord och 2 hyllor. En plåthylla för spritkök i förpiken"

Vi har hittat fotot på Galven i Lidwalls reklammaterial. Bilden är sannolikt tagen i Ljusnans sjösystem 1954 .


I reklamen blev motorn 5 hkr starkare Reds arkiv

Förstoring av ovanstående bild.  Reds arkiv

Just sjösatt  förmodar red.?!  Foto 1954 i Leksands lokalhistoriska  arkiv.Akterperspektiv. Foto 1954 i Leksands lokalhistoriska  arkiv.


Galven helgdagsledig ?! Foto 1954 i Leksands lokalhistoriska  arkiv.


I specen står vidare "Med nedsänkning i däck i fören". Det betyder alltså att däcket längs förut är nedsänkt. När man tittar i Lidwalls tillverkningslistor ser man att den äldre typen av BV 18 byggdes i 12 ex men i många olika versioner. Endast fem av dessa var byggda "Med nedsänkning i däck i fören" Det var nr 185 Målången,  nr 207 Galven, nr 186 Hennan IV och nr 191 Orten, alla byggda för Ljusnans Flottningsförening samt nr 205 byggd för Svenska Cellulosa AB, nuvarande SCA i Sundsvall.

 

20 augusti 2005 var det tändkulemotordag på kajen i Norrtälje och där i hamnen låg en extremt fin plåtbåt – Pärlan- vars ägare red. fick kontakt med. Det var Lennart Wretman som förvärvat det tomma skrovet på Lidingö den 24 feb 1996 och börjat bygga upp denna pärla. Vi diskuterade i hamnen redan då om det var ett Lidwallsbygge men bristande kunskaper från ömse sidor gjorde att vi inte trodde att Lidwalls byggt så breda båtar.

Läs om båtens brokiga historia och reds deckarjobb!

Pärlan i Norrtälje hamn. Foto Red 2005 08 20.

<

Under 1970 talet fanns båten på Ornö i Stockholms södra skärgård och ägdes av den man som gjorde ombyggnaden som ses på bilderna från 1986. Båten hade då en trecylindrig Bolindermotor och var försedd med sötvattenkylning och gångvärme. Året innan hade båten sålts till Lasse Gustafsson på Rimek AB och fått sötvatten under kölen då hon blev hemma på Ringö i Västra Mälaren.

Den här bilden har varit grunden för båtens identifiering. Ventilerna, det hela fördäcket och pollarna. Typiskt en Lidwallsbåt typ BV-18. Ringsö i Mälaren. Foto Lasse Gustafsson våren 1986

Ringsö i Mälare. Foto Lasse Gustafsson 1985.

Ringsö i Mälare. Foto Lasse Gustafsson 1985.

Ringsö i Mälaren. Foto Lasse Gustafsson 1985.


Det varade dock inte så länge. Rimek bjöd ut båten till försäljning och den såldes 1986 till Hans Ebbersten  med företaget  Dyk & Marinteknik i Gustafsberg. De hade fått jobb i Vallentunasjön som handlade om att bygga kommunens värmepumpanläggning där. Båten anpassades till arbetet, överbyggnaden skars ned, så även den förhöjda delen med ventilerna till skansen. Hans hittade dessvärre ingen tillverkningsskylt under det arbetet.

Båten registrerades augusti 1990 i Sjöfartsverkets båtregister som "Bogserbärgningsmotorbåt" med signalen SFC-2645. När jobbet var färdigt hamnade båten på det gamla varvsområdet på Gåshaga, Lidingö. Nu var det inte mycket som liknade den ursprungliga båten. I akterspeglen var håltagning påbörjad för ett Aquamaticdrev. Om inte red. haft lång erfarenhet av båtforskning och en massa kontakter hade säkert båtens historia fortfarande varit höljd i dunkel. Och/eller upphuggen!

Nedan en serie bilder från Lennart Wretman som visar det stora arbete han lagt ned på Pärlan och det fina resultatet. Bildtexten består av Lennarts komentarer.
Fyndet ??? På Gåshaga Varv 1996 -02 -04. Drömskick. Notera propelleraxeln som sticker ut ur hålet i aktern. foto Lennart Wretman

Den förstörda aktern. Båten uppställd där den skall renoveras. foto Lennart Wretman

Återmontering av propelleraxel och tillverkning av skädda. foto Lennart Wretman

Räcken förkant och motorn ilyft foto Lennart Wretman

Salongen tar form foto Lennart Wretman

Första sjösättningen helgen efter midsommar 2000, Nu i ångslupsutförande. foto Lennart Wretman

Borensberg Göta Kanal 2001 foto Lennart Wretman

Pärlan i Forsvik juli 2001 i ångslupsversionen. I bakgrunden ser ni nr Ferrinan nr 782 Foto Tommy Söderberg

Pärlan i Forsvik juli 2001 i ångslupsversionen. Foto Tommy Söderberg

Förlängning påbörjad februari 2002 foto Lennart Wretman

Förlängningen klar. Handsmidd 4 mm plåt i de dubbelkrökta plåtarna. Tog en vecka att få detta rätt. foto Lennart Wretman

"Nya" Pärlan i Midsommarskrud 2003 foto Lennart Wretman

I Torshälla Hamn 2005 foto Lennart Wretman

Dalslands Kanal och akvedukten i Håveryd 2006 foto Lennart Wretman

Borensberg 2007 Göta Kanal foto Lennart Wretman

I Bergs slussar Göta Kanal 2007 på väg till Stockholm och båtens försäljning. foto genom Lennart Wretman

Barnens favorit. Modellen på taket som gömmer gasoltuben. foto Lennart Wretman

Den förhöjda skansen är borta. Pärlan i Norrtälje hamn. Foto Red 2005-08-20.

Två Lidwallsbåtar, nr 349 och Pärlan, i Norrtälje hamn. Foto Red 2005-08-20.

 

Lasse på Rimek fick fram bilder på sin båt från Mälaren och vi fick kontakt med hans köpare Hans Ebbersten som berättade att båten blivit ombyggd till en liten skärgårdsbåt. Då gick det att knyta ihop även denna påse.
Lennart Wretman gjorde ett otroligt jobb i uppbyggandes av Pärlan. Ny motor blev det, en Perkins 3152 på 39 hkr. Vidare förlängdes aktern ca 60 cm och det installerades en bogpropeller, ny axel och nytt roder mm.mm . I augusti 2007 sålde han båten till Karlskrona skärgård och Norje Sund där hon ännu finns.

 

Båten kan följas på bloggen Den lilla skärgårdsbåten http://myparlan.wordpress.com

Pärlan i Norrtälje hamn Foto Red 2005-08-20.

Pärlan i Karlskrona 2015 08 30 Foto reds arkiv.

Pärlan i Karlskrona 2015 08 30 Foto reds arkiv.

Tillbaks