Tillverkningsnr 191 typ BV 18 hette Orten

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Ljusnans Flottningsförening i Bollnäs den 6 maj 1953. Längd 9,00 m. Bredd 2,80 m. Båten levererades med en Sefflemotor typ S18 BFV på 20 hkr med tillverkningsnr 8276. Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 1000 meters 12 mm lina. Bordläggningsplåten var 5 mm tjock. Över vattenlinjen 4 mm. I specifikationen över båten står att "Ruffen förses med två britsar, 2 uppfällbara bord och 2 hyllor. En plåthylla för fotogenkök i förpiken"

Orten på Okänd plats 1964 09 03 Foto Bernt Fogelberg samling i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

1967 såldes båten till en Staffan Adolfsson i Kilafors enligt en anteckning på fotot taget 1967 07 08 av Bernt Fogelberg i samling i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.Hytten borta men hon ser nydonad ut  1968 04 18 i Kilafors  . Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.

Foto Robert Svennblad 2014-09 19

I specifikationen står vidare "Med nedsänkning i däck i fören". Det betyder alltså att däcket längs fram är nedsänkt. När man tittar i Lidwalls tillverkningslistor ser man att den äldre typen av BV 18 byggdes i 12 ex men i många olika versioner. Endast 4 av dessa hade nedsänkt fördäck nr 207 Galven, nr 186 Hennan IV, nr 191 Orten, alla byggda för Ljusnans Flottningsförening samt nr 205 byggd för Svenska Cellulosa AB, nu SCA i Sundsvall. Därför är denna båt - fotad i Västerås september 2014 - sannolikt Orten. Vi skalll försöka återkomma om historen längre fram. Det är de 2 ventilerna i den gamla skansen och nedbyggningen längts förut är de detaljer vi gått på vid identifieringen.

Här ses aktern på vad vi tror är BV- 18 Nr 191 Orten Foto Robert Svennblad 2014 09 19

 

Tillbaks