Tillverkningsnr 349 typ BV 15 hete Boman

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Korsnäs AB den 12 oktober 1957. Längd 7,50 meter. Bredd 2,50 meter. Båten levererades utan hytt. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr. Spelet var av typen SM 10 för 650 meter 12 mm lina. Den transporterades troligtvis per järnväg. Bland anteckningarna står att den är vägd i travers varvid resultatet blev 4 100 kg. Bordläggningen är byggd i 6-7 mms plåt, ovanligt tjockt för att vara en båt av typen BV 15  När båten 1962 återkom till Leksand var en hytt byggd  över motorn och spelet i hela båtens bredd.  Detta hade troligen gjorts av sågverkets verkstad då hytten har samma utseende som  BV 15 nr 413  Bilderna från Leksands Lokalhistoriska arkiv visar hur båten såg ut när den återkom till Leksand för revidering och hur resultatet  av upprustningen blev under provkörningen vårvintern 1962
Leksands Lokalhistoriska arkiv. Troligen november 1961

Leksands Lokalhistoriska arkiv troligen november 1961

Provkörning i kända vatten efter ombyggnationen. Tibble Ålderdomshem i bakgrunden Foto mars 1962 via Lars Jönses i Leksands Lokalhistoriska arkiv

Åter med Tibble by i bakgrunden Foto via Lars Jönses i Leksands Lokalhistoriska arkiv troligen mars 1962

Full fart framåt. Verktygslådan med på fördäck. Börje Beverskog vid ratten. Vad red känner till tillverkades bara en till BV-15 nr 331 med liknande hytt. Foto via Lars Jönses i Leksands Lokalhistoriska arkiv

 

Båten kom i enrepenadföretaget Keysers ägo okänt år och hade  Korsholmsvarvet utanför Dalarö som hemmahamn. Keyser använde bland annat båten till att dra telekablar åt Televerket och den var även förbindelsebåt till Dalarö, då varvet ligger på en ö utanför samhället. Hur länge Keyser ägde båten känner vi ännu inte till men  från 1978 var den på Korsholmsvarvet. Två herrar på Värmdö köpte båten från Keyser 1987 då personen som körde och skötte den gick i pension. Han hette Pelle Boman varför de döpte båten till just  Boman.  Detta vet vi numer då Torbjörn M i december 2017 e-postade oss och berättade att han hade åkt med en liten flottningsbåt då han jobbade åt Keyser . Red fick kontakt med Allan H. som var en av de två som köpte nr 349  1987 och han meddelade att de köpt direkt av Keyser. Så kan ett e-brev bidra till att vi kommer starkt framåt i våra efterforskningar.

Torbjörn skrev:

Hej!

Mellan 1978 och 1984 arbetade jag på ett företag som hette Keyser, ett entreprenadföretag i Stockholm. De ägde ett båtvarv på Dalarö i Stockholms södra skärgård, på ön Korsholmen, där varvs och sjöjobb av alla de slag utfördes. Jag var där i omgångar och arbetade och var maskinansvarig men utförde även alla andra typer av jobb på varvet. Man hade en gammal bogserbåt vid namn Luna för sjöjobben som dragare för pråmar mm. Men de ägde också en gammal timmerbogserare som hade gått inne i Siljan. Den användes som passbåt mellan Dalarö fastland och Korsholmen.

Denna båt var byggd i stål och hade en 2-cylindrig BM-are som maskin. Överbyggnadens främre del var av plåt. Över aktern var ett kapell. Det fanns fällbara sitsar inuti gjorda av trä utmed väggarna. Skrovet hade en grov gummilist runt hela sidan och akterdäcket låg endast någon/några dm över vattenytan. Tyvärr minns jag inte dess namn.

Är detta någon båt Ni känner till, och vart den tog vägen?

MVH

Tobbe M

Ja det vet vi nu. Vilken tur att Torbjörn skrev till oss. När ägarna på Värmdö köpte registrerade de båten i fritidsbåtregistret under beteckningen TAK 39. Här kommer några bilder från ombyggnationen av nr 349 som red. fått från nuvarande ägare Lennart Palmkvist och Lennart Wretman

På Värmdö runt 1999 Foto Lennart Wretman

På Värmdö runt 1999 Foto Lennart Wretman

Så såg hon ut vid inköpstillfället. Hytten tillkom 1962. Se bilder på BV 15 nr 331 som är i stort identisk. foto L Palmkvist

Det fanns en hel del rostskador. Under avvisarlisten som tillverkadts av en uppskuren PVC slang var det värst, här hade fukten fått fritt spelrum foto L Palmkvist

Här ses originalmotorn som inte var i driftdugligt skick vid denna tidpunkt. Akter om motorn ses balkarna för varpspelet.
foto L Palmkvist

Skrovet lättat på överbyggnad under sjösättning. foto L Palmkvist

Sefflemotorn från 1921 som numera drar hela lasset. foto L Palmkvist

Vi vet inget om båtens historia i Korsnäs men runt 2000 fanns båten på Ingarö i Stockholms skärgård och i tämligen dåligt skick. Den förvärvades av familjen Palmqvist och överbyggnaden revs. En gammal Sefflemotor typ 15 på 7 hkr installerades. Det är en motor byggd så tidigt som 1921 med sk frislagsregulator. Båten gör trots de få hästkrafterna god fart.

Första provturen med Sefflemotorn. Hösten 2001 Foto Lennart Wretman

På hamndagen i Norrtälje Foto red 2005 08 20

På hamndagen i Norrtälje Foto red 2005 08 20

På hamndagen i Norrtälje Foto red 2005 08 20

Båten drivs med en gammal Seffle kulmotor nr 995 med ställbar snurra. Foto red 2005 08 20

På väg til Skärgårdsbåtens dag i Waxholm foto Christer Samuelsson 2007 06 07

Lidwalls tillvnr 349 under Sickla kanaldag Foto Red 2008 08 16

På väg till Sicklaslussens dag. Foto Red 2008 08 21

Efter avslutad slussning och därtill spridande av välljud med Hammarby sjöstad i bakgrunden Foto red 2010 08 21

Tillverkningsskylten i original. Foto Red 2016 10 08

En båt i goda händer Foto Red 2016 10 08På väg till Kulmotordagen på Wasavarvet   Foto Red 2017 09 16Väl förtöjda utanför den likaledes kulmotorförsedda bogserbåten Tyra vid Wasavarvet.  Foto Red 2017 09 16Boman på väg till Waxholm och Skärgårdsbåtens dag med Rindövarvet i bakgrunden. Foto Lars Berglöf 2023 06 07

Tillbaks