Tillverkningsnr 782 typ Ferrina 31 hette Smulan II nu Heidrun

Lidwalls Verkstads AB skulle ha levererat (!) denna båt som halvfabrikat till AB Montage i Onsala under 1978. Företaget hade tidigare - medan det låg i Åtvidaberg - fått leverans av tre Ferrinor med tillverkningsnr 714, 742 och 771. Men orden på nr 782 blev av för oss okänd anledning annullerad. Verkstaden hann bygga själva skrovet klart innan orden drogs tillbaka. Längd 9,30 m. Bredd 3,10 m.

Runt 1980 09 01 köper P-O Larsson på Ekerö skrovet och en turbomatad Ford 6:a typ 2702 i konkursutförsäljningen av Lidwalls tillgångar. Inspirerad av Ferrose 34-modellen ritar och bygger han överbyggnad och inredning på ett mycket förtjänstfullt sätt. Båten är klar för sjösättning 1982. Runt 1990 säljer han båten vidare till Henrik Karlsson och båten får hemmahamn på Bosön i Lidingö. 1996 säljes båten till nuvarande ägaren Tommy Söderberg som fortsätter att försköna båten med bland annat en flybridge. Han äger ännu båten våren 2016 och är mycket nöjd med den.

Det var Tommy som tog kontakt med redaktionen vilket föranledde ett studiebesök på varvet. Vi försökte då identifiera båten genom den Harald Rosenbaum-likande överbyggnaden men vi gick snart bet på uppgiften. Tvivlen om att det i grunden var ett Leksandsbygge var påtagliga. Men det fanns ett regnummer från det frivilliga båtregistret och därifrån kunde vi gå vidare. Det ledde till den första ägaren som genast svarade i telefonen och berättade att han köpt skrovet i Leksand omkring 1980. Då var den nöten knäckt och ytterligare en Lidwallsbåt upphittad. För övrigt har det funnits ytterligare en för oss okänd Ferrina 31 på samma båtklubb vilket vi givetvis fortsatte att forska i. Njut av en mycket vacker plåtbåt på Tommy Söderbergs fina bilder.

Lidingö juni 2006, Foto Tommy Söderberg

Bilder från inköpet i Leksand, Byggnationen i en trädgård på Ekerö och sjösättningen 1982. Stort tack P O för detta. Foto P O Larsson under byggets gång.

Gruvbryggan Utö 1997. Foto Tommy Söderberg

Möja, Foto Tommy Söderberg våren 1997

Foto Tommy Söderberg Bosön 2001

Vallgraven i Vadstena . Foto Tommy Söderberg juli 2001

Ekskär Foto Tommy Söderberg 2002

Inne. Foto Tommy Söderberg

Ekskär Foto Tommy Söderberg nov 2004

Lilla Kastet Foto Tommy Söderberg Juli 2004

I köket. Foto Tommy Söderberg

Två Ferrinor på land Foto Tommy Söderberg 2004

I väntan på sjösättning. Foto red 2016 04 30

Akten med Ferrinans typiska trestegsskrov Foto red 2016 04 30

Tillbaks