Tillverkningsnr 177 typ BV 15 hette 5- 242 RÄTAN

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljunga Älvs Flottningsförening i Stöde den 1 augusti  1952 . Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Motorn var en Seffle typ BF S18 på 20 hkr med tillverkningsnr  8098 utan luftstart  Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 1000 meters 12 mm lina. Hos Ljunga Älvs Flottningsförening hade båten nummer 5- 242. Då bilden togs 1965 var  Sefflemotorn bytt  mot en Bolinder Munktell typ 1013 på 23 hkr. Båten byggdes med med styrhytt men på bilden är den ombyggd med förhöjt fördäck för skansen

 

5 - 242 RÄTAN vid Rätansjön   maj 1965, Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska museets arkiv. Stockholm

Uppgifter från Tidskriften Lubrikatorn nr 3 2015, Yngve Lundgren och Bernt Fogelbergs anteckningar på baksidan av bilden samt Lidwallssidans arkivuppgifter. Detta är det enda vi vet om den här båten. Vi vill givetvis veta mer !!

Tillbaks