Tillverkningsnr 42 typ BV 15 Barken

Barken upplagd vid Vad utanför Fagersta sommaren 1972 Innanför ligger BV 17 Nr 7 Väsman Foto Claes Sandberg 1972

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Barkens Sågverk AB den 31 december 1948 .Längd 9,00 m. Bredd 2,50 m. Båten hade en Seffle 20 hkr tändkulemotor typ S18 BF med motornummer 6421. Namnet är Barken. Båten byggdes för isbrytning och kallades Isbrytare med hytt och 2 kojer i leveransdokumentet. Sågverket låg vid Vad i Södra Barken. Idag är det en trafikplats där sågen låg. Det medföljande ankaret vägde 70 kg enligt leveransdokumentet. I början av 1970 - talet låg båten upplagd vid resterna av det nedlagda sågverket. Båten såldes okänt år till en privatperson som försåg båten med en alltför stor överbyggnad. 2006 såldes båten vidare till Falun där den håller på att återställas utseendemässigt.

Barken ses till vänster.Foto Claes Sandberg 1972

Vid Vad. Foto Claes Sandberg 1972

Vid Vad. Foto Claes Sandberg 1972

 

Tändkulemotorn är sedan länge ersatt av en dieselmotor. Men Sefflemotorn är bevarad och efter en omfattande renovering går den som en klocka. Se bild längst ned på denna sida.

Barken ca 1980

 

Under ombyggnad.

I Falun 2006. Återställandet är påbörjat .

 

Barken var vid leveransen försedd med två kojer i "skansen"

Studie av aktern.

Den kommande hytten.

En kopia av orginalhytten i stål väntar på att komma på plats. Aug 2006.

 

Barken i Falun augusti 2009. Hytten har kommit på plats. Snygga linjer. Foto Daniel Göing Norberg

Foto Daniel Göing Norberg aug 2009

Barken var under hösten 2009 till salu. Båten såldes i januari 2010 av tidigare ägaren Kenneth Tärndal i Falun till Hans Nyström i Haninge, Han har för avsikt att färdigställa båten och räknar med att det arbetet skall ta ca två år. Därefter kommer Barken att befara Stockholms skärgård.

Nedan en bild på Barkens orginalmotorn, den finns i renoverat skick till salu i Sandviken. Vid intresse av motorn ta kontakt med Mats Tägtström 070-395 33 34

Barkens orginalmotor, en Seffle på 20 hkr nr 6241. Motorägare och foto Mats Tägtström

 

Tillbaks