Tillverkningsnr 44 typ BV 15 som fritidsbåt Moder Svea. nu Borgsund

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Sundsvallsbolagens Gemensamma Förvaltning AB den 25 februari 1949. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Seffle 20 hkr tändkulemotor typ S18 BF 20 hkr vid 650 v/m. Motornummer 6472. Ruff med 2 kojplatser med innertak av masonite, varpspel typ SM 10. Efter förlängning 1997 blev hon  9,10 m. och deplacement 4,5 ton, djupgåendet  0,8 m.

Borgsund har slussat i Sickla och besökt Järlasjön 21 aug 2010.
Foto Red.

Vi känner inte till båtens historia i Sundsvall men vi kan dock konstatera att det är en av Lidwalls tidigare byggen. Red Anders såg båten första gången 1978 då han jobbade med renoveringen av Vasabron i Stockholm. Båten var då fritidsbåt i Stockholm med tändkulan i behåll och på aktern stod en bänk från någon av stadens parker. Båten hette då Moder Svea. Båten kördes under tågbron till den lilla lagun som bildas mellan de bägge broarna. Där låg den och dunkade hela dagen. Under någon eller några somrar kunde man se båten fara fram i innerstaden, sedan blev den liggande för fäfot. Dessvärre fotograferade han inte båten vid det tillfället.

Båten förvärvades1996 vid Magretelundsvarvet i Bromma av Bo Andersson och var då ett tomt skrov. Motorn låg enligt uppgift i någon Mälarvik. Han startade en omfattande renovering och resultatet kan ni se på bilderna. Ny överbyggnad och förlängning ca 0,5 meter med traditionell ångslupsakter. Bo har själv tillverkat panna och maskin.  Båten döptes till Borgsund. Ångmaskinen går med 250 v/m vilket ger en fart av 7 knop. Propellern har 625 mm diameter.

Under 2014 sålde Bo Andersson båten till Kurt Janulf i Härnösand som behöll namnet.

Vi tror att denna bilden visar BV-15 nr 44. På tillverkningskortet står att båten kördes med nya vagnen och det är den första båten av typen BV-15 som noteras ha tak och ruff med 2 liggplatser. Fotot från Lidwalls samling, Leksands lokalhistoriska arkiv.

 

På väg till Leksands järnvägsstaion och lastning på en järnvägsvagn. Dragbilen är en Chevrolet och om red har rätt borde bilden vara tagen i feb 1949. Lidwalls samling, Leksands lokalhistoriska arkiv.

Funnet på nätet. Foto B. Agelid Möja midsommar 1972

Moder Svea på Ljusterö 1996. Det förhöjda fördäcket med ventilerna är ännu kvar. Foto Bo Andersson

Moder Svea på Ljusterö 1996. På bryggan ses delar av den gamla varpspelskopplingen. Foto Bo Andersson

Borgsund på Ljusterö 1998. Ny överbyggnad, förlängd akter och nedskuret fördäck Ångslupen börjar ta form.
Foto Bo Andersson

Ångmaskinen under uppbyggnad. Foto Bo Andersson

 

Maskin och panna på plats i Borgsund. Foto Bo Andersson

Borgsund vid invigningen av nya Sicklaslussen aug 2004. foto Red.

Borgsund vid invigningen av nya Sicklaslussen aug 2004. foto Red.

Borgsund vid invigningen av nya Sicklaslussen aug 2004. foto Red.

 

I Smedjebacken juli. 2005 foto red.

Riddarfjärden 2008. Foto Christer Samuelsson.

Borgsund 21 aug 2010. Det byggs ännu friskt i Hammarbysjöstad.
Här på väg mot Hammarbyslussen igen. Foto Red.

Borgsund i Hammarbykanalen 21 aug 2010. Redaktörernas Stockholmsförläggning i bakgrunden. Foto Red.Med plimsoll- och skorstensmärke samt namnet i stäven, nu hemma i Härnösand. Foto Henrik Olsson 2015 06 11

Tillbaks