Tillverkningsnr 606 typ Hamnbåt, byggd som Båtsman III

Lidwall & Söner AB levererade denna arbetsbåt till Norrköpings Stuveri AB i Norrköping den 11 november  1966. Längd 7,80 m. Bredd 2,35 m.Vikt 3 350 kg. Motorn var en Volvo Penta MD 38 nr 16593 på 42,5 hkr. Bordläggningen utfördes i 4- 5 mm plåt. Däck, styrhytt och sarg i 3 mm plåt.Som många andra båtar provades även Båtsman III i älven. Båtförare är konstruktören Sigvard  Lidwall. Passageraren är sannolikt beställaren Foto november 1966  i Leksands lokalhistoriska arkiv.


Full fart framåt
Foto november 1966  i Leksands lokalhistoriska arkiv.
 

Verkligt fina former. Foto november 1966  i Leksands lokalhistoriska arkiv.

Den rätta Båtsman III i Norrköping. Ser ni skorstensmärket ?! Men vart tog hon vägen? Foto från Bengt Sandinge 1993

Norrköpings Hamn har sammantaget beställt tre hamnarbetsbåtar från Lidwall. Nr 475 Hamnen var den första 1961. Därefter kom den mindre nr 606 Båtsman 3 1966. Den sista har tillverknings nr 789 och tillkom så sent som 1979.

 

Leveransdokumentet för nr 606. Lidwalls sidans arkiv

Var båten finns idag om den överhuvud taget finns kvar, känner vi inte till. Senaste spåret är foto ovan taget vid varvet i Norrköping 1993.

 

Tillbaks