Tillverkningsnr 475 typ Hamnbåt heter Hamnen reg nr SFC-5121


Lidwall & Söner AB levererade denna arbetsbåt till Norrköpings Hamnförvaltning i Norrköping  den 5 maj 1961. Längd 8,50 m. Bredd 2,70 m. Motorn var från början en Volvo BM typ 1113 på 42,5 hkr. Båten vägde färdig 4,3 ton och kördes på järnväg.

På tillverkningskortet står bland annat att bordläggningen är byggd i 5 och 6 mm plåt, däcket 4 mm med svetsade vårtor och hytten byggd i 3 mm. Sittbänkar utfördes i ek, motorhuven i mahogny och förarstolen i teak. Styrbords fönster skall vara öppningsbart vilket kan ses på bilden nedan. Båten är sig lik sedan leveransen men ett skott inuti hytten har tillkommit. Nuvarande ägere är Svitzer Sverige AB. När de förvärvade båten och från vem är oss obekant.

Norrköpings Hamn beställde tre hamnarbetsbåtar från Lidwalls. Nr 475 Hamnen var den första. 1961. Därefter kom den mindre nr 606 Båtsman 3 1966. Den sista hade tillverknings nr 789 och tillkom så sent som 1979. Nu finns den i Södertälje hamn. 
Hamnen testades en fin vårdag i Österdalälven. Foto april 1961 i Leksands lokalhistoriska arkiv

Österdalälven. Foto april 1961 i Leksands lokalhistoriska arkiv

Hamnen i Norrköping. I bakgrunden ses ms. Kung Karl-Gustaf som under många år trafikerade Uppsala och Fyrisån. Foto Torbjörn Ericson 2012-12-29

Delförstoring på Hamnen som båten heter. Foto Torbjörn Ericson 2012-12-17

 

Hela bilden med Svitzers bogserare Björn i Norrköpings Hamn.
Foto Torbjörn Ericson 2012-12-17 genom Christer Samuelsson.

De fem typiska Lidwallspollarna som hade verkstadsnr 3-4980-A kan ses på bilderna. Foto Torbjörn Ericson 2012-12-17

Akterskottet och motorhuven i aluminium tillkom troligen vid ett motorbyte - okänt när - då båten nu har hela 85 KW motorstyrka .Foto Torbjörn Ericson 2012-12-17

Hamnen upplagd i Norrköping 2014-02-17 Foto red.

En typisk Lidwallspollare i Norrköping 2014-02-17 Foto red.

Hamnen upplagd i Norrköping 2014-02-17 Foto red.

Arbete med byte av hylslager pågår. Foto David Karlberg 2016 08 05

Arbete med byte av hylslager pågår. Foto David Karlberg 2016 08 05

Arbete med byte av hylslager pågår. Foto David Karlberg 2016 08 05

'

I sjön med Svitzer-logga. Inte deras kraftigaste bogserare. Foto Torbjörn Ericson 2023 02 06


Imponerande att efter 62 års tillvaro i Norrköpings hamn ännu vara i tjänst. Foto Torbjörn Ericson 2023 02 06Tillbaks