Tillverkningsnr 466  typ BV 12 hete Långan


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Indalsälvens Flottningsförening i Sundsvall  den 23 mars 1961. Längd 7,00 m. Bredd 2,20 m Båten byggdes som ett öppet skrov med en motor av typen BM 1052  på 23 hkr försedd med självstart. Spelet var av typen SM 10 för 1000 m 12 mm lina. Båtens namn kommer troligen från ett bivattenfölde till Indalsälven.

När flottningen tog slut i Indalsälven såldes båten till Husum. Där brukades för hanteringen av sjunkvirkesramar tillsammans med Bv 20 nr 464 Fanbyviken som skulle bogsera in buntat timmer till fabriken från lagringsplatser ute vid kusten.Till höger nr 464 Fanbyviken som egentligen var ASSI-grön och t.v. BV 12 nr 466  Lången som hade grått skrov.
Foto 1972 Håkan Sundström

Till vänster i bilden ovan ses en typisk BV-12 båt. Håkan Sundström kunde till slut fastställa att båten är nr 466 . Båten var utrustad med en BM motor typ 1052 och kallades Långan. När det var slut med sjöhanteringen av massaved i Husum var båten även den slut och skrotades troligen på platsen. Motorn däremot monterades ur och kom att driva ett sågverk i trakten.

 


Tillbaks