Okända nr 67,  BV 12 hette Lången

Två lidwallsbåtar i Husum. De brukades för hanteringen av massavedsbuntar som skulle bogseras in till fabriken från lagringsplatser ute vid kusten. Båten till höger på bilden är BV-20 nr 464 och köptes i andrahand från Östersund och Storsjön Övre Indalsälven FF. i slutet av 1960-talet. Då hade den spel och drevs med en BM motor typ 1113. Spelet togs rätt snart bort då båten bara brukades som bogserbåt. När det var slut med sjöhanteringen av massaved såldes båten till Örnsköldsvik. Håkan Sundström som jobbat på båten kommer ihåg att den hade en tillverkningsskylt från Lidwalls och att den var en utmärkt sjöbåt. I Husum gick den under namnet Fanbyviken. Kanske har vi den redan på vår hemsida skrev vi då vi la upp denna sidan 2012. Nu har Håkan själv återfunnit båten och den har fått ett tillverknings nr BV 20 nr 464.

 

Till vänster ses en typisk BV-12 men med okänt tillverknings nummer. Båten var utrustad med en BM motor typ 1052 och kallades Lången. När det var slut med sjöhanteringen av massaved i Husum var båten även den slut och skrotades på platsen. Motorn däremot monterades ur och kom att driva en traktor i trakten.

 

Den större Fanbyviken som egentligen var ASSI-grön och t.v. BV 12 Lången som hade grått skrov. Foto 1972 Håkan Sundström

 

Vet du något mer om Bv 12 Långens ursprung kontakta redaktionen

Tillbaks