Tillverkningsnr 464 typ BV 20 Båt nr 220 Skärkällan fr 1968 Fanbyviken

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Indalsälvens Flottningsförening med säte i Sundsvall den 23 mars 1961. Fick där nr 220 och namnet Skärviken. Bertil Hagström stod för slutmonteringen. Längd 8,50 m. Bredd 2,85 m. Motorn var en BM typ 1113 på 42,5 hkr med tillverkningsnr 5994. Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 1000 meters 14 mm lina. Bordläggningsplåten var 6 mm tjock i bogen till spant nr 7 och 100 mm ovanför vattenlinjen. Resten av skrovet byggdes båten i 5 mm plåt. Propellerdiametern var 850 mm och runt snurran monterades en korg som skydd. Styrhytten gick ut till relingen och var öppen akterut. Totalvikten var 6 500 kg.

När flottningen upphörde på Indalsälven i slutet av 1960-talet köptes båten i andrahand av MoDo AB i Husum och brukades för hanteringen av massavedsbuntar som skulle bogseras in till fabriken från lagringsplatser ute vid kusten. Då var styrhytten redan borttagen men varpspelet var kvar. Spelet togs rätt snart bort då båten bara brukades som bogserbåt. När det var slut med sjöhanteringen av massaved såldes båten till Örnsköldsvik. Håkan Sundström som jobbat på båten kommer ihåg att den hade en tillverkningsskylt från Lidwalls och att hon var en utmärkt sjöbåt. 

Det är var allt vi visste om denna båt innan Håkan Sundström återfann båten i sina hemtrakter december 2014.  Det är oss veterligt den enda BV-20 med denna typ av hytt. Det är svårt att se om ratten stod inne i hytten eller om det är dubbla rattar på båten. När vi fick den fina leveransbilden undrade vi som vanligt om nr 464 finns kvar och nu vet vi att så är fallet. Att båten redan 1972 var utan hytt gjorde inte identifieringen lättare men då Håkan nu läst av tillverkningsnummret på motorn vet vi med säkerhet att det är samma båt som på den svartvita leveransbilden. BM motorn typ 1113 på 42,5 hkr med tillverkningsnr 5994 sitter ännu kvar i båten.

Den12 januari 2015 företog vännen Håkan Sundström en expedition i bitande kyla och ymningt snöfall. Med hjälp av motornumret lyckades han identifera båten. Båten har stått på land under lång var då rustad för att åter bli arbetsbåt. Fanbyviken ägs i januari 2015 av Firman Högakusten Sjöentreprenader och avsikten  är att använda henne i  skogsbruks och avverkningsarbeten på öar i Ångermanälven. Det är tänkt att hon då skall dra en pråm med det avverkade virket. Håkan hoppas återkomma med fler bilder då båten  är drift.

I Oktober 2016 blev Fanbyviken till salu på Blocket. Då Pråmkompaniet AB:s verksamhet i Skoghall är i växade och tarvade en Lidwallsbåt för rådande behov fick hon ett nytt hem i den soltyngda Värmlänska residensstaden. Dit anlände hon i oktober 2016. Samtidigt enrollerades Helena Lundgren Landin som platschef och förste båtvårdare. Hon var ordentligt meriterad för uppgiften genom sina stordåd på ett och annat skrov på Dyvelstens flottningsmuseum. Det senare i malpåse.


En ovanlig hytt. Det är vår men lite is ligger kvar på verkstadsgården.
Foto från Leksands lokalhistoriska arkiv, fotograf Rodney Johnson, ingenjör och ritare på Lidwalls.

I Lit 1966 09 20 Överbyggnaden och taket förlängt akteröver Foto från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm

Full fart frammåt. Utanför Husum 1993 07 01 Foto Bengt Sandinge

Utanför Husums massafabrik 1993 07 01 I bakgrunden ses BB nr 523 Rågön. Foto Bengt Sandinge

Fanbyviken på en pråm med mudderskopa Foto Bengt Sandinge 1990 tal

I Husum vid varvet 1972 Foto Håkan Sundström

Fanbyviken återfunnen. De stora spygatterna som syns på alla bilder gör båten lätt att känna igen. Foto Håkan Sundström 2014 12 23

Fanbyviken återfunnen Foto Håkan Sundström 2015 01 15

Fanbyviken återfunnen Foto Håkan Sundström 2015 01 15

Fanbyviken återfunnen Foto Håkan Sundström 2015 01 15

En ny profil på Vänern är på väg. Foto Helena Lundgren Landin 2016 10 20

I bra skick men riktning erfodras. Foto Helena Lundgren Landin 2016

Pollare modell Lidwalls större. Vi tror att de har nr 818. Foto Helena Lundgren Landin 2016 10 20

Snart kölrent. Upprustningen har startat. Foto Helena Lundgren Landin 2017 02 18

Helena slipar vidare med van hand och vinkelslip. Foto genom Helena Lundgren Landin 2017 05 08

Några dagar senare är det tid för första stryket. Foto Helena Lundgren Landin 2017 05 20

Avgaserna skall ledas ut genom aktern. Nästa punkt är att försöka starta maskinen. Foto Helena Lundgren Landin 2017 06 01

Namnet ska dit, snyggt, stilrent och utan krusiduller. Foto och lay out Helena Lundgren Landin 2017 06 01Nu skall vår allas Arne Balderud ta sig an den gamla  motorn och  driftsätta båten. En klart delikat uppgift.
Foto Arne Balderud  2017 09 24Fanbyn sjösatt och idrifttagen. foto Arne Balderud 2018 06 17

 Helena testar inomskärs i Karlstad Foto Svenska Flottningsbåtar 2018 06 23Flottningsbåtsträff i Karlstad / Skoghall. Håkans Sundström från Husum som körde båten när den gick på riktigt fick på nytt greppa ratten.

Foto red 2018 04 14Åter i drift i riktig industrimiljö och Håkan ser ut att bara njuta
Foto red 2018 04 14Efter en sommar i sjön efter en väldigt lång landvistelse  är det tid  för vinterförvaring. Här tillsammans med Dragaren 6 
Foto Helena Lundgren Landin 2018 10 22.


Efter ett liv i svart är det tid att se lite brandgulare på tillvaron.
Foto Helena Lundgren Landin 2019 03 27.
På väg mot saltare vatten. Fanbyn kommer att bli göteborgare framöver. Foto Helena Lundgren Landin 2020 05 22I väntan på nya uppgifter. Foto Bengt Sandinge 2023 06 11

Tillbaks