Tillverkningsnr 446 typ BV 18 heter Igelsta II nu Skräcken

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Igelstaverken AB i Östertälje den 15 september 1960. Längd 8,50 m. Bredd 2,70 m. Orginalmotorn var en BM typ 1054 på 46 hkr Totalvikt med varpspel och lina var 5 200 kg. Vi hade i början ingen riktig kännedom om båtens funktion i Södertälje eller hur länge den var i trafik där. Vi vet att Igelstaverken AB ägdes av Östra Sveriges Skogsägare, sedermera Mellanskog och bl.a sysslade med träimpregnering. Numera inskeppningshamn för torv till Söderenergi. (En annan Lidwallsbåt började f.ö jobba där med rensning av sjunktimmer 1972, nämligen ingen mindre än tillvnr 189 INEZ .)
I leveransdokumentet för nr 446 står att:

- Spelhastigheten är vald högre än normalt på grund av buntat virke skall spelas. Dessutom är motorn stor i förhållande till spelet så att den kan köras med lågvarv om det behövs.

Provkörning på Österdalälven augusti 1960. Foto från Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv

Efter ca 20 år på land i Roslagen är ITA II nuvarande Skräcken iordningställd och åter i fart. Som ni ser har hon redan fått sitt första bogseruppdrag. Foto Sven Olsson 2016 10 15

Ita II i full fart Södertälje oljehamn i bakgrunden
foto Christer Samuelsson
1970 01 24

Tips om denna båt efterfrågades i vanlig ordning till redaktionen.
Detta värdefulla spår fick vi i ett brev från Christer Samuelsson med två bilder tagna 24 oktober 1970:

Hej Anders,

När jag fick se Bernts bild på den okända i Södertälje som du så riktigt konstaterat ligger i Mälarhamnen kom jag på att jag plåtat en flottningsbåt ute vid Igelstaverken i samband med att Neptunbolagets Atlas och Ajax skulle hämta den fullastade carrier Juno. En representant för Igelstaverken som såg att jag hade kamera och plåtade vid detta tillfälle undrade om jag inte kunde ta några bilder för deras personaltidning, så den personen och jag gjorde en tur med just Ita II.
Igelsta II  står de antecknat på baksidan av fotot  från Östertälje  Foto  Bernt Fogelberg 1965 08 15 i SSHM:s  arkiv Stockholm


Ita II backar ut i Södertälje. foto Christer Samuelsson 1970 01 24

Vid detta tillfälle hade jag ju inte en tanke på att det var ett Lidwallsbygge jag åkte med. Hade jag vetat detta hade det ju blivit flera bilder men man får ju hålla tillgodo med dessa. Bilderna resulterade att jag fick min första inkomst för att fotografera. Ita är väl en förkortning av firmanamnet Igelstaverken.

Hälsningar Christer  S.

Lidwallsdagen 2015 i Leksand gav mycket ny information och red träffade bland andra Kari Käivärainen vars far Hugo körde Ita II  i Södertälje för Igelstasågens räkning. Kari berättade att hans far åkte upp till Leksand och besökte verkstaden när båten nästan var färdig för leverans. Sista året i trafik för sågen var 1978.

 


Vid Igelstasågen. Foto Hugo Käivärainen genom Kari Käivärainen 1965

Dragning av buntat timmer troligen på Östersjön till Igelstasåge . Foto Hugo Käivärainen genom Kari Käivärainen. 1960 talet

Timret förvarades i buntar både i Saltsjön och Mälaren. Hugo gick ibland neråt Landsort med Ita II för att bogsera sjöflottade timmerbuntar till sågen, eller så var det dragningar  österut från långt in i Mälaren med slussning av timmerbuntarna.  Ibland kunde han vara ute flera dagar i sträck som när båten brukades för att assistera de större bogserbåtarnas timmersläp och var behjälplig att dra timret genom Hammarbykanalen och slussen där. Båten gick i stort året runt då det var lite strömt på fjärden utanför sågen och Kari var ibland med sin far stående på backslaget för att nå upp till ratten.

Det fanns även en mindre, äldre Lidwallsbåt vid sågen som följdriktigt kallads Ita I.  Den drevs med en kulmotor och borde vara BV-12 nr 201 Den båten köptes ny till sågen

Sista gången Kari såg Ita II var omkring 1988-89 vid bygget av Hjulstabron. Han är helt säker på att det var just  den båten då det var hans far som hade byggt båtens höga lanternmast.

Vart tog Ita II vägen undrade vi?

Ita II, nuvarande Skräcken i Hallsta. Foto Sven Olsson 2016 03 23

Den frågan har redaktionen ställt många gånger om olika båtar till våra läsande spanare. Och många gånger har vi fått upplyftande svar, så även gällande Ita II. Sven Olsson i Hallstavik återfann båten i just Hallsta mars 2016. Numer heter den Skräcken av för oss okänd anledning. Kan det vara för att spelet tagits bort, båten har däckats och styrhytten flyttats upp ca en meter vilket bör påverkat stabiliteten negativt!?

Runt 2006 fann järnhandlaren i Hallsta båten i orten Bladåker i Uppland. Där hade den stått i minst 15 år och var omgiven av sly . Ännu obekräftaden rykten gör gällande att båten figurerat i kulliserna till ett kändistätt jaktprogram i TV som spelades in i grannskapet. Järnhandlaren behövde dock en större båt men tipsade Lennart Pettersson om fyndet. Lennart är sjöman till yrket och hans far hade ägt en lidwallsbåt BV 15 nr 315 Plåtnicklas som de hade brukat till att rangera flottlagt timmmer utanför Hallsta.

Så Lennart förvärvade båten, målade upp den och fick igång motorn som vid inköpstillfället satt svårt fast. Den har ännu ej blivit sjösatt men är under god omvårdnad.

Ita II, nuvarande Skräcken i Hallsta. Hytten den ursprunliga men upplyft en våning. Tillverkningsskylten finns kvar.
Foto Sven Olsson 2016 03 23

Ita II, nuvarande Skräcken i Hallsta. Säkert står det 618 på pollarna. Foto Sven Olsson 2016 03 23

På väg mot havet. Foto Sven Olsson 2016 10 13

Lyftet för Skräcken. Foto Sven Olsson 2016 10 13

Maskin igång och Lennart konstaterar programenligt att stövlar inte behövdes. Foto Sven Olsson 2016 10 13

Åter igång. Foto Sven Olsson 2016 10 13

Ny och gammal kraft på samma bild. Foto Sven Olsson 2016 10 13

Väl förtöjd och och uppvaktad av snabbfotad rysk dam. Foto Sven Olsson 2016 15 13

Så kul att se !! Ännu en lidwallsbåt som kommit till god användning, Sedan vi startade hemsidan 2009 har antalet brukade Lidwallsbåtar stigit trots stigande ålder. Heders alla brukare av dessa trevliga stålbåtar. Foto Sven Olsson 2016 15 13

 

Tillbaks