Tillverkningsnr 418 typ BB Sälgforsen senare Lusten 17 nu Lusten

 

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Klarälvens Flottningsförening i Råda den 19 maj 1960.
Längd 10,30 m. Bredd 3,55 m. Djupg 1,70 m. Utförande heldäckad med styrhytt och propellerkorg. Maskin Albin typ G-62 TK med överladdning, 160 hkr vid 1 600 varv/min. (brutalt i början av 60-talet!) Uppmätt dragkraft 2500 kp. Båten vägde 9,4 ton vid avsändandet från Leksand. Deplacement 11 ton. Båten byggdes som Sälgforsen, men döptes en kort tid efter leveransen om till Lusten 17.

Lusten åter i sitt rätta element efter varvsbesök  foto Eva Palm Hamn & Sjö Väst AB 2013 06 18

Fullsatt !! Svenska flottleds föreningen sannoligt på studieresa sommarn 1963 Foto flottningsinspektorn Hjalmar Franzéns genom Magnus Blix

I Lustnäs 1970 10 10 med en liten Lusten 3 Foto Bent Fogelberg i Sjöhistoriska Museets Samling

Lusten 17 i Lustnäs i Klarälven Foto Håkan Larsson 1972

Klarälvens Flottningsförening sålde båten, 1974 till Hamburgsunds Sjöentreprenad. Båten fick heta bara Lusten, trevligt som sjutton! Hon fick också mer reglementsenlig styrhytt enligt dagens krav. Motorn byttes till en Volvo Penta 1985. Uppgifter löpande inkomna från Bengt Sandinge, Håkan Larsson och inte minst båtens ägare Björn Christiansson.

Red. talade med Hamn & Sjö Väst AB som företaget hette, i februari 2013. Lusten låg då tillfälligt på Fridhems varv men fanns vanligtvis i aktiv tjänst. Företagets hemsida: www.hamnosjo.se

Lusten i Hamburgsund 1993 06 04. Foto Bengt Sandinge.

Lusten på Fridhemsvarvets slip mars 2013. Foto varvet

På väg mot nya uppdrag 2013 06 18 foto Eva Palm Hamn & Sjö Väst AB

Vintern 2017 -18  inkom en fråga från fartygskonstruktören Jan Johansson  betr. originalritningar.  Frågan kommer ibland när båtar ska klassas men nu hade Jan andra uppdrag! Som så ofta kunde Leksands Lokalhistoriska arkiv bistå med dessa handlingar.I den bistra marsvinden på Smögenvarvet blev Lusten av med fören. Foto Jan Johansson 2019Kirurgisk precision på den näsbrännan. Foto Jan Johansson 2019

Smögenvarvet bygger båt Foto Jan Johansson 2019

 Fördel Smögenvarvet  Foto Jan Johansson 2019


Återförenade Foto Jan Johansson 2019

Resultatet blev mycket harmoniskt! Nya måtten är 12,6 m LÖA. Vid fototillfället var trimmet för mycket på aktern men Jan, proffs på trim- och stabilitetsberäkningar har ritningar och planer på inredning för manskapet i fören.  Foto Jan Johansson 2019


Kopia av Jan Johanssons ritning. Inredningen i fören kommer att förbättra trimmet.
Red reflekterar ännu en gång på känslan det måste vara att få se sina idéer hamna i sjön via en ritning Tack Jan för fina bilder! Må lycka och välgång följa er på Västerhavet!På gång på västkusten Foto John Andersson  2020 03 06

Så var det åter tid för underhåll . Högtrycksspolning av skrovet. Foto John Anderssson 2020 08 17

Tillbaks