Tillverkningsnr 280 typ BVB 12 heter nu Malexander I

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till AB Skånska Cementgjuteriet den 17 mars 1956. Längd 7,00 m. Bredd 2,20 m. Båten hade en Bolinder Munktell-motor Typ 1052 -57 på 23 hkr och saknade varpspel. Båten hade ett tak, var helt öppen och hade en speciell skädda.

Malexander I foto Björn Holstensson 23 september 2011

Från början beställdes den av Boxholms AB men Skåningarna övertog kontraktet, se nedan. Detta var därmed Lidwalls första leverans till "skåningarna". den skulle följas många fler, nästa leverans var tillverkningsnr 287 och 288 till hamnbyggen i Hälsingborg och Västerås bara en månad senare. Hur dessa kontakter uppstod är okänt, men en trogen kund fick man verkstaden!

Båtens tillverkningskort

Det finns vidare en liten skiss på bygget. Observera pollarnas placering och att spelet är överkryssat,

Nedan bilder från Skanskas förråd i Stora Vika där en påbörjad ombyggnad av båtens framdrivningssystem hade gått i stå. Det var meningen att dieselhydraulisk drift skulle installeras. Istället såldes båten några år senare till Södertälje.

Båten har en för Lidwallsbåtar typ BV-12 vanlig vågbrytare i två steg. Foto red mars 1999.

Stora Vika Foto red mars 1999.

Stora Vika Foto red mars 1999.

Båten byggdes öppen ända fram. Stora Vika Foto red mars 1999.

Båten köpes av Garry Hedlund i Södertälje, som kommer att bygga om båten till ångslup. Foto Sven Jönsson 2005

Ragnhildsborg, Södertälje Foto Sven Jönsson 2005

Skrovet är nu blästrat och den tidigare aktern har förlängts och rundats av. Installation av panna och maskin återstår
Foto red. oktober 2006
Södertälje

Arbetet med BV-12 fortgår Södertälje. Foto red. oktober 2006

I Södertälje. Foto red. oktober 2006

Under 2009 såldes båten till Småland och sjön Sommen. I Juli 2011 rapporterar tidningen Corren att båten ångar omkring på Sommen och att den nu heter Malexander I.

Vi fick januari 2012 bilder på Malexander I från Björn Holstensson  som tillsammans med Stefan Asp äger ångslupen. Sommartid har båten hemmahamn i Malexander, vintertid finns båten i Mjölby där ombyggnationen skett. Hon har genomgått en verklig metamorfos och är ännu en i raden av Lidwallsbåtar som blivit ångdriven på äldre dar.

I småbåtshamnen den 23 september 2011, foto Björn Holstensson.

I småbåtshamnen den 23 september 2011 foto Björn Holstensson.

I småbåtshamnen. Båten har fått ett nytt fördäck men ägarna har klokt nog valt att behålla BV-12 båtarnas kännetecken; vågbrytaren i två steg. foto Björn Holstensson den 23 september 2011

Här är tillverkningsskylten. Foto Tony Nordesjö 25 maj 2013

 

Första bilden vi fått på s/s Malexander under ånga.Foto Tony Nordesjö 25 maj 2013

Tillbaks