Tillverkningsnr 462 typ BV 4. Bojeka för Klippans Båtmansstation.

Lidwall & Söner AB levererade denna Hamnbåt till Klippans Båtsmansstation i Göteborg den 1 april 1961. Längd 4,8 m bredd 1,9 m. Båtarna beställdes av Direktör Georg Arvidsson Utförande var som följer:

- Båtarna förses med två st. tofter. Vattentät back. Speciell styrspak och byggd i 4 mm plåt. Nr 461 levererades med en luftkyld Listermotor typ SL 2 MGR på 8,5 hkr, försedd med handstart. Nr 462 levererades utan motor. Båda båtarna skulle förses med motorhuv i lamellträ. Orginalfärgsättningen var skrov; maringrå, motorhuv; brun och durkar; svarta. Hos Klippans Båtsmanstation i Göteborg kallades båttypen för bojekor.

Bilden på bojekan nr 462 är från Länssparbankens (Göteborg o Bohuslän) kalender 1967, fotografens namn är Gösta Bäckström. Om man jämför denna bild med bilderna nedan är det lätt att se att det är samma skrov. Från Klippans Båtsmanstations arkiv.

 

 

Foto Sture Randvik feb. 2012

Båtarna, som var avsedda för förtöjningsarbeten av större fartyg, såldes vidare i slutet av 1980-talet. Nr 462 såldes lokalt till en fiskare på Öckerö. Under februari månad 2012 utbjöds ett skrov till försäljning som förefaller var mycket lik båt nr 461. I januari 2013 fick vi ett mail från Thomas Arvidsson som bekräftar vår teori.

Hej Anders,
Jag lovade att återkomma efter att ha tittat i arkiven. Tiden går fort när man är pensionär, dock har jag letat fram fakturor från Lidwalls och på förhöjningen av bordläggningen på ekorna som gjordes av Gotenius varv i Göteborg. Bifogar också en bild från en tidig senvintermorgon på en av ekorna på väg ut på uppdrag.

Såg också bilderna på 462:an och det är nästan säkert en av våra ekor. Hålen i förstäven kommer ifrån en bultad gummifender som var monterad där.

 

 

Foto Sture Randvik feb 2012

Förhöjningen av skrovet gjordes redan efter det att båtarna används en säsong. De låga friborden var inte lämpliga för hamnens stundtals gropiga farvatten. Gotenius varv i Göteborg fick uppdraget att förhöja båtarnas fribord. Arbetet gjordes under vintern 1961-62. Thomas skriver vidare:

Jag kan även nämna att förhöjningen av bordläggningen (Gotenius Varv) var olika hög på ekorna. Det kan man också se om man jämför bilderna på nr 461 o nr 462. En av ekorna, troligtvis nr 461, hamnade efter försäljning från oss uppe vid Gullholmen, på Tvestjärten tror jag. Det borde ha varit den som är fotad i Lysekil.

Jag hör av mig om jag hittar något mer.
Med vänlig hälsning
Thomas Arvidson

Båten på Ockerö var under 2012 till salu på Blocket. Priset upplever red som modest. Det är Sture R. som efter reparationer och blästring samt grundmålning sålde skrovet. Han har övertagit båten av ett dödsbo och då var den i tämligen dåligt skick. En viktig ledtråd är att det satt en luftkyld Lister i båten då den gick i trakten och att skrovet var mörkblått.. Detta sammantaget och styrkt av Thomas Arvissons brev får oss att tro att detta är Lidwalls BV nr 462. Båten blev i oktober 2012 såld till Stenungsunds Hamntjänst AB.

 

Det delade hylsröret är typiskt för Lidwallsbåtar. Foto Sture Randvik feb. 2012

Foto Sture Randvik feb. 2012

Båten var ännu i september 2012 till salu. Foto i Reds Arkiv.

Tillbaka