Tillverkningsnr 202 typ BB 15B senare Fryken 3 sedan Klara nu Fryken igen

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Uddeholms AB i Uddeholm för Kolsäters revir den 6 juli 1953. Längd 8,50 m Bredd 2,50 m. Orginalmaskinen var en Seffle tändkulemotor typ S 110 FV på 25 hkr vid 600 varv/minut. Motorns tillverkningsnr var 8457. Båten utfördes öppen utan förkapp men med vågbrytare. Motorn var utrustad med luftstart.

Fryken i Uddevalla Foto Bengt Sandinge 2011-05-26

Detta är en av få Lidwallsbyggen som utrustades med ställbar propeller. Beteckningen på Sefflemotorn FV betyder Friktionskoppling Vridbara propellerblad. Båten provkördes utanför Lidwalls i Österdalälven och levererades därefter med lastbil.

Nedan berättar Håkan Larsson vidare om båtens skiftande öden.

- Enligt en muntlig källa skulle båten ha körts av ett brödrapar som bedrivit virkesbogsering på sjön Värmeln. Båten inköptes 1958 av Fryksdalens Flottningsförening för 14.500 kronor. Enligt en anteckning levererades båten via Skoghall den 16/6 1958. Den nya Fryken 3 fick överta de arbetsuppgifter som den tidigare träbåten hade haft. Båten var försedd med en väl tilltagen ruff och hade rymlig styrhytt, placerad över motorn, och var därför lämplig för arbeten som krävde att besättningen övernattade i båten. Fryken 3 användes för hantering av landvirke fram till 1968 då den blev upplagd.

Fryken 3 i Oleby Foto Håkan Larsson juli 1968

Fryken 3 Foto Håkan Larsson 1970

Håkan fortsätter:
- På hösten 1970 överfördes båten till Klarälvens Flottningsförening och fraktades per trailer till flottningsföreningens verkstad i Forshaga för ombyggnad och motorbyte.

Fryken 3 vid Oleby förberedd för motorbyte aug 1970.
Vid sidan ligger Varpbåt 12 VB12, en Lidwalls BVV 10 med tillverkningsnr 253 Foto Håkan Larsson.

- Den tidigare träöverbyggnaden ersattes av en liten styrhytt av plåt, placerad längst förut i båten. Sefflemotorn demonterades (skrotades) och en begagnad Volvomotor typ D 67 på 135 hkr installerades.Slutrensning efter att flottningen på Fryken  upphört.  Foto Pär Mattsson  somaren 1975-76Fryken 3 vid Öjerviken söder om Rottneros.  Foto Pär Mattsson  somaren 1975-76

Fryken 3 utan motor men i ny skepnad Klarälven vid Dyvelsten.
Foto Håkan Larsson 1980.

- Efter ett haveri i Skoghall på senhösten 1979 fick båten ny motor under påföljande år. Då installerades en Volvo D 50 med uppgiven effekt 105 hkr. Samtidigt monterades ett mekaniskt Bolinders backslag som tidigare hade tillhört en Bolindermotor typ 1054.

Fryken 3 åter på Fryken tillsammans med Fryksdalen
Foto Håkan Larsson1982.

Fryken 3 på Fryken tillsammans med Engerdalen 1983 dragandes ett gammalt buntverk. Detta skall användas för att bärga den plogbil som gick igenom isen på Fryken på 1940-talet. Foto Håkan Larsson.

- Fryken 3 återkom till Frykensjöarna 1982 och användes där periodvis fram till 1986 för hantering av buntat virke vid Björnide biltipp, och som hjälpbogserare tillsammans med flottningsföreningens större bogserbåtar. Fryken 3 såldes på våren 1987 genom anbudsförfarande. Köpare var Uddeholmsbolaget som alltså köpte tillbaka båten och avsåg att använda den som representations och lustbåt på Rådasjön, nära Hagfors.Det var troligen då båten fick namnet Klara

Fryken 3 i Forshaga Foto Håkan Larsson 1986

- Efter något år överläts båten till närbelägna hembygdsgården Kärnåsen i Norra Råda. Meningen var att båten skulle användas i hembygdsföreningens verksamhet, men sedan den eldsjäl som ansvarade för båten hade fått annan sysselsättning blev båten upplagd på land, berättar Håkan Larsson vidare.

Fryken 3 vid hembygdsgården Kärnåsen i Norra Råda Foto Håkan Larsson 2001

Fryken 3 vid hembygdsgården Kärnåsen i Norra Råda
Här ses båten upplagd på land , väl dold av presenning.
Foto Håkan Larsson 2001

Under 2008 bytte båten åter ägare, köpare var Bengt Sandinge i Lysekil.
Båten kom att kallas Fryken.

Fryken 3 anländer till Västkusten. Foto B Sandinge 2008-10-10

Fryken 3 anländer till Västkusten Foto B Sandinge 08-10-10.

Några färska bilder på Fryken kom i maj 2011 från Bengt Sandinge. Besök gärna Bengts hemsidan Sandinge Bogsering och Sjötransport


Fryken 3 i Uddevalla Foto Bengt Sandinge 2011-05-26

Fryken 3 i Uddevalla Foto Bengt Sandinge 2011-05-26

I februari 2013 såldes båten vidare till Forsviks Varv beläget vid Göta Kanal för att användas som arbetsbåt vid t.ex. sliptagningar m.m. Lidwallssidan gladde sig åt ytterligare en båt i drift.

Fryken 3 anländer till Forsviks Varv. Foto Per Hilding mars 2013

Fryken 3 anländer till Forsviks Varv. Foto Per Hilding mars 2013

Fryken 3 anländer till Forsviks Varv. Foto Per Hilding mars 2013

Fryken 3 inne i värmen på Forsviks Varv. Motorbyte står på programmet.
Vi får följa renoveringen med bilder från Per Hilding. Foto mars 2013

Den 25 mars 2013 lyftes den gamla motorn ut. Den har gjort sitt så nu blir de något nytt - Foto från Per Hilding mars 2013

Nu är Fryken 3 temporärt motorlös - från Per Hilding. Foto mars 2013

 

Arbetet med Fryken 3 går långsamt framåt. Den nya motorn har provkörts i bänk och skall nu monteras ombord.
Foto Per Hilding oktober 2013.

Fryken 3 blästrad och grundmålad. Några plåtar skall bytas och därefter kommer motorn att monteras.
Varvet i Forsvik räknar med att det blir sjösättning och provtur till sommaren 2015. Foto Per Hilding januari 2015

Här lyfts motorn i . Foto Per Hilding 2015 03 08

Någon provtur blev det inte till sommaren som var planerat men nu är motorn på plats. Foto Per Hilding 2015 10 05

Montering av nya träribbor till bänkarna och motorn är inkoppad. Foto Per Hilding 2016 03 05


Arbetet med Fryken 3 går framåt. Nu grundmålad och på egen vagn.  Foto Per Hilding 2017 09 30Nu skall hon in i värmen men då måste hytten tillfälligt av. Foto ångslup 45. 2017 11 01Får stå  på undantag så länge. 
Foto ångslup 45. 2017 11 01Åter in i värmen. Montering av vackra träbänkar. Telegrafen på sakta fram. Foto Per Hilding 2019 10 23


Här är det inte långt kvar till sjösättning och som kronan på verket den nytillverkade Tillverkningsskylten som beställs av redaktionen 
Foto Per Hilding 2020 04 28


Efter stor vånda beslöt föreningen att sälja Fryken III och annonserade på Blocket. Båten köptes av en entrepenör i Söderbärke.
Här lämnar hon Forsvik för färd till Dalarna. Foto Per Hilding 2022 07 15

 

 

Läs mer om Fryken 3. Tugboat Lars bogserbåtssida .

Redaktionen tackar Håkan Larsson för text och historiska bilder.

Tillbaka