Tillverkningsnr 253 typ BVV 10 byggd som Varpbåt 12

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Fryksdalens Flottningsförening i Torsby 9 juni 1955. Flottningschefen hette Bucht. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Båten har en Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BFV med motornummer 8782 och levererades med varpspel typ SM-7 för 8 mm. lina. Båten byggdes med skvättbord och i 4 mm plåt.

Håkan Larsson inkom med bilder och skriver:

"Här bifogar jag ett par bilder av Varpbåt 12, fotograferad i Oleby under sommaren 1971. På den ena av bilderna håller man på med upprensningsarbeten i ”Sarvika”, den plats där det avvecklade skiljestället hade legat tidigare. På den andra bilden, där båten är på väg ut igen efter middagsrasten, kan man nära kameran se den uppläggningsvagga som hade levererats med den inköpta bogserbåten Trängslet VI, året innan.


Följande har jag antecknat om Varpbåt 12:
Varpbåt 12, Motornummer; (Seffle), 8782, Typ; S15 BFV, Effekt; 10 hk, Varvtal; 750, Tillverkningsnummer; 253, Leveransår; 1955.
”Kvar i Oleby 1969”, enligt bevarade noteringar. Varpbåt 12 var den sista kvarvarande motorvarpbåten hos Fryksdalens Flottningsförening och lämnade Oleby (förmodligen) 1974. Den fraktades då över till Klarälven för att användas av Klarälvens Flottningsförening. Båtens vidare öden är okända."

Vänliga hälsningar
Håkan Larsson

Vet du vad Varpbåt 12 fick för namn hos KFF och om hon finns kvar i dag ? Ta kontakt med redaktionen.

Tillbaks