På sjöarna Väsman, Björken och Bysjön den 29 augusti 2021

 

Smala farleder i närområdet har länge intresserat redaktionen, vi har genom åren slussat i Silvhytteå, befarit och slussat i delar av Strömsholms kanal, likväl som Sickla, Karlstad och Hammarby slussar, samt olika delar av Runn, Tunaån och Dalälvens vattensysten. Undersidan på samtliga broar över Dalälven på  Rv 70 har besetts.
Nu var det en för oss ny sjö som stod på tur att undersökas. 

Genom gode vännen Mats Norell hade vi dryftat att gå de farleder där järnet från gruvor och bruk transporterats i förliden tid på pråmar över sjön Väsman. Mats, Lars Hansson och Gösta Lindell mötte upp med två större Lidwallsbåtar från Ludvika i Sunnansjö där vi sjösatte våra små plåtbåtar.  Vi startade alltså i Sunnansjö och gick vidare mot den första smala passagen till sjön Björken.

Dagens lots- och ledarbåt BV 15 nr 412 Alida anländer Sunnansjö.

Samling i Sunnansjö. Fina Lina och Klacken sjösatta

Våra värdar på platsen Mats Norell, Mats Gustafsson, Lars Hansson, Håkan Wennegard och Gösta Lindell.
Mycken sakkunskap om lokal industrihistoria. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson

Fyra Lidwallsbåtar i fart på Väsman, kanske för första gången.

De stora tar täten.Tv BV 18 nr 613 Holmen, th BV 15 Alida.

Vi passerar resterna av Gullmarssågen i Sunnansjö. Uppförd 1910 men brann ned 1953. På samma plats var åren 1898 - 1910 slutstation för en linbana från Norhyttan. Hit sändes tackjärnet för vidare transport över Väsman.

Konvojen med Klacken, Holmen och på behörigt avstånd Fina-Lina som anför dieseldoft som skäl för sin distansering

Holmen på Väsman på väg mot vår första smala passage

BV 18 nr 613 Holmen

Vi är på väg att lämna Väsman och går mot sjön Björken. Farleden smalnar av.

Under 66:an med god marginal.


Som oftast på redaktionens resor är besättningarna svårt segregerade. Av eget val och utan önskan om förändring.
Några gillar Listermusik andra Albinputter och alla ska trivas!

Fruarna föredrar Fina Lina. Här passeras en uthängande husdel i Björken.

Vid nästa bropassage över till Bysjön får de större båtarna snällt vänta utanför. Omgruppering till Fina Lina och Klacken.

Här var det inte mycket till frigång. Foto Ann-Britt Gudmundson

 Vår lots Håkan Wennegard tar över rodret på Klacken. Gamla landsvägsbron i förgrunden

Mot de berömda magasinen i Grangärde. Det högra ägdes av Nyhammars bruk

Vid Nyhammars båtklubbs gästbrygga vände vi. Här slutade en smalspårig bana som gick från Nyhammars bruk och här lastades
järnet på pråmar för vidare fart mot Ludvika. Därefter gick brukets produkter på järnväg till Strömsholms kanals övre ände i
Smedjebacken och vidare via kanalen över Mälaren och ut i världen. Höjdskillnaden Ludvika - Smedjebacken var lika stor som den Smedjebacken - Mälaren. Svårt för kanalbyggare men lämpligt för järnväg. Bromsare satt på varje vagn.

En fin röd Puch Florida på gamla bron vars ägare uppskattade vår passage och vi hans. Foto Ann-Britt Gudmundson

Vi vänder för återfärden mot Ludvika Båtklubbs ö, Lövön

Vi klarade detta med en liten men tillräcklig mariginal.

Fin brygga på Lövön

Grillar, bord och bänkar finns. Hit kommer man endast med båt.

Uppdukat för matpaus och tur med vädret 

I väntan på något gott.

Ön hade bofasta fram till 1940-talet. Nu disponeras byggnaderna av Ludvika Motorbåtsklubb

Vi städar, plockar ihop och börjar återfärden mot Sunnansjö.
Håkan Wennegard är med som lots. Storbåtarna avgick till hemmahamnen i Ludvika.

Så gick dagens tur! Då vi alla kände att vi instiftat en ny tradition så sparar vi loggen!

Efter 4 -5 timmars felfri färd är det slut med Väsmans vatten under kölen för denna gång.
Stort Tack till våra värdar !!
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson

Marktransporten till och från Leksands företogs via rv 66 över Björbo. Efter Grangärde är vägen hysteriskt vacker, den går över broar med utprickade vattenleder under vägbanan. Här skulle vara spännande att åka med små plåtbåtar, inte sant?

Redaktionen mottar gärna fler förslag och eller inbjudningar på vatten med en dryg meters djup!


Alla bilder från red där ej annat anges.

Tillbaks.