Tillverkningsnr 613 typ BB 18 kallas Holmen

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Holmens Bruk och Fabriks AB i Norrköping den 26 april 1967. Längd 7,70 meter. Bredd 2,70 meter. Vikt ca 5 ton. Maskinen är en BM typ 1113 på 43 hkr med motornr 36385. Båten utfördes med vågbrytare och styrhytt bakom motorn. Skrovet byggdes av 8 mm plåt för om midskepps av fartygs kvaliét. Resten av skrovet byggdes i 6 mm plåt. .

Båten var till salu 2005. Säljaren Econova Energi AB presenterade båten på följande sätt;

"Arbetsbåt, Från början en bogserbåt åt Holmen Paper och Fiskeby Board i Norrköpings Hamn. Användes för flottläggning av timmer. Årsmodell okänd. Econova köpte den 1996. 1997 tog vi in den på våran egen verkstad för storrenovering.Fram och bakslaget renoverades. Dieselmotorn en Volvo BM 1113 helrenoverades. Nedslipning och ommålning, reperation av elsystem och byte av diverse elkomponenter. Mindre ombyggnationer i hytt och på durken för att öka säkerheten ombord. Längd 7,8 m bredd 2,8 m vikt ca 7 ton."

Red tog i mars 2010 kontakt med Econova Energi AB i Norrköping. Det visade sig att båten fanns kvar hos företaget. De hade tidigare använt båten som lustbåt i sjön Glan. I Holmens ägo bogserade båten buntat timmer i Norrköpings hamnområde. I jan 2012 tog Roland H. på Nusnäs Maskin AB kontakt med Lidwallssidan och meddelade att han våren 2010 köpt båten från Norrköping. Den hade inte brukats på en tid och krävde en omfattande maskinell upprustning. Sommaren 2011 var hon i gång igen på Siljan. Okänt år förlängdes styrhytten akteröver.

I mars 2021 annonserades båten ut på Blocket.se. Många spekulanter hörde av sig till Nusnäs Maskin AB. Då hade hytten byggts ut akteröver med ca 1,5 meter med ett ny ruta. Plåtjobbet klart men målning och glasning återstod.
Till sist köptes båten av Norell Maskin & Marin i Blötberget. De är inte helt obekanta med båttypen som kommer att få hemmahamn på sjön Väsman vid Ludvika. Hela redaktionen mötte upp vid Tällbergsporten och dokumenterade färden mot Ludvika. Mats, som redan hade några stora BV-båtar på verkstadsgården sa att han omöjligt kunde avhålla sig från att köpa en sån fin båt. BM 113 - motorn hade tagit en del odefinierat stryk men Mats hade kunnande och delar i sin ägo. Några dagar senare meddelade den nya ägaren att båten kommer att få namnet Holmen och att styrhytten kommer att återfå sin ursprungliga korta form.

Under 2021 och 2022 brukades båten på sjön Västman som arbetsbåt, med transporter och avverkning på öar i sjön.


 

Den äldsta bilden vi har av BB 18 nr 613. I Sjöhistoriskas fotoarkiv står båten som okänd men nu är vi säkra på motivet. Bilden är tagen av Bernt Fogelberg 1968 i Mälarhamnen i Södertälje och är från Sjöhistoriskas fotoarkiv

Utanför Norrköping Foto Jan Christer Lund mars 1974

Nr 613 i ett förråd vid Loddby Pappersbruk 1992. Foto Bengt Sandinge.

Bild från red samling

Tillverkningsskylten. Foto Red 2012-07-12 .

Notchade spant och halvspant som isförstärkning. Foto Red 2012-07-12 .

Ratten ser bekant ut Foto Red 2012-07-12 .

Nymålad styrhytt Foto Red 2012-07-12 . 

Foto Red 2012 07 12 .

På väg mot Siljan. Båten ger ett kraftfullt intryck Foto Red 2012-07-12 .

I Nusnäs småbåtshamn. Foto red 2013-08-09

I Nusnäs småbåtshamn. Foto red 2013-08-09

I Nusnäs småbåtshamn. Foto red 2013-08-09

I Nusnäs småbåtshamn. Foto red 2013-08-09

Myrsloken på rull in mot det givna fika- och fotopausstället Tällbergsporten Foto red 2021 03 31

En sent tillverkad lidwallsbåt i mycket gott skick. Foto red 2021 03 31

Hyttförlängning i god stil. Flygande redaktionsinspektion och tummen upp i Tällberg. Foto red 2021 03 31

Transport av landgång till till LBK:s klubbholme. Foto Lars Hansson 2021 06 27

Holmen på Väsmans vatten. Foto red 2021 08 29

Holmen på Väsmans vatten. Foto red 2021 08 29

Transport av skogsmaskin till Lövön där avverkning skall utföras. Foto Lars Hansson 2021 11 08

 

 

Tillbaks