Tillverkningsnr 682 typ Forskningsfartyget Aurelia

 

Lidwalls Verkstads AB levererade detta fartyg till Stockholms Universitet Askölaboratoriet den 20 juni 1973. Längd 16,56 m. Bredd 4,85m. Deplacement 44 ton. Maskinen var en Volvo TMD 120A på 270 hkr vid 1800 rmp.Fartyget sjösattes aldrig i Siljan, utan transporterades på landsväg till Gävle Hamn. Detta var det mest avancerade Lidwallsbygget, det tredje största och blev höjdpunkten för verkstaden under Henning Knutz och Gunnar Parks ledning.

En kort båtresa från Trosa ligger naturreservatet Askö. Här har avancerad Östersjöforskning bedrivits sedan 1961.

Presentation i Falu-Kuriren av den legendariske lokalredaktörenWilliam Weinstock, sign Wewe.

Sellbergs tungtransporter monterar dolly's i för och akter på verkstadsgården. Foto Olle Kandell

Aurelia var ett mycket krävande projekt för en krävande kund. Utrustningslistan var mycket lång; Trålgalge, fisktank,däverspel från Lidan,hydrauliska kraftuttag, oljepanna, Decca navigator, styrmaskin, akterflaggspel, elastisk propelleraxelkoppling, för att nåmna några. Allt detta sammankopplat med 1 km elkabel. Som vid så många andra stora projekt så kom kunden med ändringar efterhand och fördyringar uppstod. Efter en del förhandlingar så löste det sig och Lidwalls undvek kännbara förluster. Dock har Henning Knutz berättat att  lusten för denna storlek av båtbyggen dämpades högst väsentligt efter denna leverans. 

Dåtidens GPS, Decca-navigatorn. Dock i helt annat format och prisklass än dagens allemansmodeller! 

Projektet var noga övervakat av kunden och deras konsulter. Sigvard Lidwall, som var konstruktör, berättar om en sjöfartsinspektör som kom med tåget. Sigvard mötte honom, för att markera sin ställning ställde han sin väska på perrongen och lät Sigvard bära den!


Olle Ivares som var med och byggde båten fångade påpassligt avfärden från Övermo med sin Instamatic
 

Leverans i Gävle Hamn.

Leverans i Gävle Hamn Foto Sigvard Lidwall

Sellbergs mötte upp med två mobilkranar i Gävle för att lyfta henne från dollyn och ner i sjön. Sigvard Lidwall var med på leveransen och berättade senare att när kranarna svängde ut fartyget över kajkanten så lättade ett par av stödbenen av tyngden. -"Då gick jag och ställde mig bakom en container".

Aurelia i Oxelösund . Foto Christer Samuelsson 2008 04 25

Aurelia var här forfarannde i full tjänst som forskningsfartyg och för persontransporter till Askölaboratoriet i Trosa skärgård.

Från Marcus Busch fick vi nya bilder på Aurelia 2010. Då är hon besiktigad för passagerartrafik (12 pax- regeln )

Aurelia ute på uppdrag. foto Marcus Busch 2010 -08 -17

Vid Muskövarvet den 14 september 2010 tillsammas med Gröna Bolagets BULL tillvnr 609 foto Marcus Busch

Vid Muskövarvet den 14 september 2010 tillsammas med Gröna Bolagets BULL Lidwall nr 609 foto Marcus Busch

 

På Sörmlands Nyheters site hittar vi den 7 november 2015 uppgiften att R/V Electra ska ersätta R/V Aurelia sommaren 2016. Att det nya, moderna fartyget blir dyrt i drift är enligt Östersjöcentrums ledning orsaken till att man nu diskuterar sparåtgärder på Askö.

Askö hade under 2015 gästats av över 20 forskargrupper. Sju personer, varav sex heltidsanställda, jobbar med att sköta stationen, laboratorier, båtar och skepp. Men den nya Estlandsbyggda båten kommer att dra betydligt större summor i drift och underhåll än Aurelia vilket sannolikt får stora konsekvenser för verksamheten! Så kan det gå!

I Askö Foto från Sörmlands Nyheters 2015 11 07

Båten såldes i september till Krokholmens sjötrafik som bedriver passagerattrafik i Stockholms skärgård Båten kommer att byggas om för detta ändamål och en mera miljövänlig maskin kommer att installeras. Se Djurgårdsvarvets presentation av båten här.På Tenövarvet  för bottenmålning  Foto Shipsforsale Sweden AB 2017 04 05


Såld för nya uppgifter. På Rindövarvet Foto Christer Samuelsson  2017 09 17


På Rindövarvet Foto Christer Samuelsson  2017 09 17


På Rindövarvet. Avgick dagen efter. Foto Christer Samuelsson  2017 09 17Våren 2020 publicerade Krokholmen denna bild från Öregrundsvarvet. Nu var hon redo för krängningsprov.
Onekligen andra arbetsförhållanden än i Övermo 1973.

Tillbaks