Tillverkningsnr 609 typ Sjötraktor Björn nu Bull

 

 

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Notnäs Ångsågs AB i Torsby den 30 dec 1966. Längd 7,10 m. Bredd 3,00 m. Orginalmotorn var en MD 70 på 100 hkr. Den byttes 2005 mot en renoverad MD 70B på 120 hkr. Bollardpull 1,0 ton. Båten var försedd med hydrauliskt prejdon för timmerhantering. Plåttjockleken var 8 -10 mm i skrovet. Beräknad vikt vid leverans 8,2 ton.

Leveransbild från Leksand järnvägsstation Foto Olle Kandell dec 1966

Bull under god gång den 6 oktober 2010 i Östersjön, 44 år senare . foto Marcus Busch

 

 

Sjösorteringen vid sågen upphörde ca 1980 och hon såldes troligen till Väddötrakten i Roslagen där bryggbyggaren Lasse Törnqvist köpte henne ca 1990. Båten övertogs av Nynäs Sjötrafik AB -Gröna Bolaget ca 1998 och fick då namnet Bull. Båten är hemma i Nynäshamn där hon bland annat nyttjas för förtöjning av tankbåtar i oljehamnen. Registernr. i Sjöfartsverkets yrkesbåtsregister SFC-4792

Leveransbilder på Björn

Leveransbild från Leksand järnvägsstation Foto Olle Kandell dec 1966

Leksands Järnvägsstation i bakgrunden Sterners skofabrik nu mera en del av Leksand komunalkontor, som sedan länge övertagit rollen från Lidwalls som Leksands största arbetsgivare. Foto Olle Kandell dec 1966

 

Björn i Notnäs vid sågverket i full verksamhet. foto Sven Ottosson, 1970- tal.

Här är Björn fotograferad i virkesmagasinetute i Notnäsviken någon gång i början av 1970-talet. Systerbåten Georg (Lidwalls nr 651) ses passera i bakgrunden. Foto: Lennart Persson.

 

I början av Januari 2016 fick vi bilder och en berättelse tillsänt oss av vännen Håkan Larsson som skriver som följer:

För en tid sedan fick jag ett antal bilder av min gode vän Bernt Granath, och ett medgivande från honom att få publicera hans bilder i lämpliga forum. Bernt var i många år teknisk chef på Notnäs sågverk i Torsby, och även sågverkets båtar låg under hans ansvar. Jag inleder med att visa tre bilder av sjötraktorn Björn, vilken hade levererats från Lidwall & Söner i Leksand vid nyåret 1967. Båten hade tillverkningsnummer 609. Björn visade sig omgående vara en god investering och tre år senare beställde man ytterligare en sjötraktor av samma typ (Georg; tillv. nr. 651).

Sjötimmersorteringen på Notnäs, vilken hade anlagts redan 1962, började efter tjugo års drift att bli otidsenlig och dess kapacitet kunde inte tillgodose företagets produktionskrav. Detta ledde till att man i början av 1980-talet inledde en projektering av en ny, landbaserad, sorteringsanläggning, och när denna hade blivit byggd och tagen i full drift 1985 avyttrade man relativt omgående den äldre av de båda sjötraktorerna. Björn lyftes upp med hjälp av den gamla rälsgående virkeskranen (som även den hade gjort sitt och skulle fasas ut för att ersättas av höglyftande hjullastare) och lastades på en lastbilstrailer för vidare befordran till köparen. Bernt Granat tog en sista bild av Björn, just då transporten passerade genom grindarna utanför sågverkskontoret.

 

Notnäs sågverk runt 1980. Foto Bernt Granath förmedlade av Håkan Larsson

Notnäs sågverk 1985. Björn på väg till ännu okänd köpare. Vet någon av våra läsare vem som köpte båten 1985?? Foto Bernt Granath förmedlade av Håkan Larsson

Björn har stämplat ut för sista gången . Notnäs sågverk runt 1985 . Foto Bernt Granath förmedlade av Håkan Larsson

Bull i Nynäshamn. Foto A Winter maj 2004

Dags för maskinbyte Foto Marcus Busch 2005.

Foto Marcus Busch 2009

Bull assisterar Arvid och Axel. Foto Marcus Busch 2009 10 15

Bull vid Muskövarvet för underhållsarbeten. Foto Marcus Busch 2010 09 14

Bull vid Muskövarvet för underhållsarbeten. Foto Marcus Busch 2010 09 14

 

Bull torrsatt på Muskövarvet AB. Foto Marcus Busch 2010 09 14

Timmerburen är bortskuren, båten har istället isfenor. Foto Marcus Busch 2010 09 14

I bälstertältet väl inslagen . Foto Marcus Busch 2010 09 14

Några dagar senare ser Bull ut på detta sätt. Foto Marcus Busch 2010 09 19

På väg till huvudstaden för arbete. Foto Marcus Busch 2014- 10 -28

Vid Finnboda gamla varv i Nacka ligger Bull i helgvila. Rälsbanan för varvets bockkran som fanns här skall bli fundament för nya sjönära bostäder. Då är det bra att ha en sjötraktor för flyttningar av pråmar och arbetsflottar. Foto red 2014-12-20

Ytterligare en bild på denna slitvarg. Foto red 2014-12-20

Lätt infrysen i Nynäs Foto Marcus Busch 2016 01 16

Tillbaks