Tillverkningsnr 663 Traktorbåt typ 1 Monitor nu  Valåsen

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Statens Skogsindustrier, Valåsens Sågverk i Karlskoga den 12 februari 1971. Längd 5,3 m. Bredd 2,6 m. Byggd i 6 mm plåt. Originalmaskinen var av typ Bedford typ  220 M, motor nr 2671/ pl 1259  på 46 hkr med ett Twin Disc-backslag  Båten var försedd med prejdon med hydrauliskt dubbelverkande lyft och levererades med plåthytt som skulle isoleras av kunden. Hytten var försedd med en Bosch kupevärmare och vindrutetorkare. Båten var försedd med 2 st pollare men hade ingen bogserkrok. Vikt var ca 3 400 kg. Vår vetskap om båten grundar sig på tillverkningskortet och bilder från Lidwalls arkiv. Vi antar att bilderna togs i samband med leveransen den 11 Feb 1971 då båten ser ut att vara  helt nymålad.
Sannolikt första dan på jobbet  Foto i Leksands lokalhistorika arkiv 1971 02 11


På baksidan av båtens leveransdokumentet finns trevligt nog ovanligt många anteckningar:

11 02 1971 Leveransprov.  Vid fri fart varvar motorn 1650 v/m. Mot påle 1350v/m. Trimmet bra.Styrhytt av pressenning bättre ur ljudsynpunkt, möjligen gör plåthytten båten mer upptung. Propeller i största laget men på grund av tidsbrist ingen åtgärd.

18 03 1971 Kundens prov med propeller 735 x 560.  Vid fri fart varvar motorn 1600 v/m. Mot kaj 1400 v/m. Vibrationerna minskat avsevärt, Nästan försvunnit

11 08 1971 Ny propeller Vid fri fart varvar motorn 2250 v/m. Mot kaj 1950 v/m. Kunden  klagar på vibrationer

Oktober 1971 monteras maskinen på gummikuddar

Vidare öden var för oss ännu okända då vi fann dessa leveransbilder i Leksands lokalhistoriska arkiv. 2019 blev båten återfunnen hos en skrothandlare i Värmland där den funnits sedan 2005. Skrothandlaren köpte direkt från sågverket, skrotade både hytten och timmergaffeln men med detta avtog aktiviteten runt nr 663. Båten blev stående på skroten till i juni 2019 då den hittades av vännen Bengt Sandinge som genast  förvärvade och flyttade båten till Karlstad och räddningen. Bengt och hans platschef Helena Lundgren Landin hade vid tillfället precis sjösatt Traktorbåten 546 TRÅGET, nyrenoverad och finare än någonsin. Nu ropade verktyg och flitiga fingrar efter mera kött att sätta tänderna i!
Båten begåvades med namnet Valåsen. 

 

Ett kall eller en kall plats att stå på ? Valåsens Sågverk  Foto i Leksands lokalhistorika arkiv 1971 02 11

Observera den stora tillverkningsskylten på BB sidan av styrhytten. Foto i Leksands lokalhistorika arkiv 1971 02 11


I Karlstad.  Nu är det bara resten kvar. Bengt och Helena har gjort det förut!
Foto Bengt Sandinge 2019 06 15


Nr 663 Valåsen i fågelperspektiv Foto Bengt Sandinge 2019 06 15


Snabbstyrning som tidigare fanns i en styrhytt. Foto Bengt Sandinge 2019 06 15


Båten är helt klart tät. Och läcker! Foto Bengt Sandinge 2019 06 15


När Karlstadsflottan sjösatts inför 2020 satte Sandinge sin varvsgubbe på att rusta Valåsen
Foto Helena Lundgren Lundin 2020 06 15


och som alltid gör hon en väldig skillnad . Men så är hon ju också på sin tredje Traktorbåt!

Foto Helena Lundgren Lundin 2020 06 15

Så även i kvällssol. Vi anar svagt vartåt färgsättningen lutar.
Foto Helena Lundgren Lundin 2020 07 30


Framsteg i färg. Foto Helena Lundgren Landin 2020 09 17Pråmkompaniets kulör och namnet påmålat Foto och målning 2020 10 12 Helena Lundgren Landin

Arbetet går vidare. Den vattenskadade Bolindermotorn lyfts ur. Foto Helena Lundgren Landin 2021 04 01


Tillbaka