Tillverkningsnr 546 Traktorbåt typ 2 Tr Å senare Tråget.

Lidwall & Söner levererade denna traktorbåt till Stora Kopparbers Bergslag i Falun och Åsens karftverk i övre Österdalälven i april 1964. Längd 5,7 m. Bredd 2,9 m. Originalmaskinen var en Bolinder Munktell typ 1113 på 42,5 hkr. Den hade ursprungligen en hydrauliskt lyftbar timmergaffel. Vikt 3,400 kg. Båten behövdes  för att knuffa det flottade timret på den nyskapade Åsensjö ned i flottningsrännan. Därför fick båten det livfulla namnet  Tr Å  påmålat på bogen. 1976 finns båten vid Insjöns Sågverk i Siljansregionen, Båten ägdes då av ett företag från Ludvika som bägade sjunktimmer i regionen. Nedan skriver Håkan Larsson om Tråget, som båten då hette. Tr Å blev Tråget.
Efter ett hårt liv, ofta satt på undantag är nu Tråget i världsklass. Foto och välgörare Helena Lundgren Landin 2019 05 22TR Å på Lidwallsbåtens dag i Leksand Foto red 2018 08 04

På Åsendammen sista flottningssommaren. I bakgrunden ses troligen BVV 10 nr 542 Foto Konrad Kettis juni 1970 genom sonen Anders Kettis

I DFF:s färgsättning. Foto Konrad Kettis juni 1970 genom sonen Anders Kettis

På Åsendammen sista flottningssommaren. I bakgrunden ses troligen BVV 10 nr 542 Foto Konrad Kettis juni 1970 genom sonen Anders Kettis

Tr Å i Insjön. Ägdes då av ett företag som bärgade sjunktiimmer. Juli 1976 Foto A Winter.

Tr Å i Insjön. Till vänster tillverkningsskylten och instruktion för Bolindermotorn.
Kedjan till ratten har hoppat av. Juli 1976 Foto A Winter.

Tr Å i Insjön Juli 1976 vid en brygga nedanför landsvägsbron. Foto A Winter.

 

"I början av 1990-talet bedrevs sjunkvirkesbärgning i Frykensjöarna av en firma som tidigare hade bedrivit liknande verksamhet i Siljan. Firman flyttade en del av sina maskiner och båtar till Fryken på hösten 1990 och påföljande år hämtade man den utrustning som dittills hade stått kvar i Mora. En prejbåt, vilken arbetslaget kallade ”Tråget”, stod uppställd i närheten av kajen i Oleby under ett á två år, men den har aldrig varit sjösatt i Fryken. När sjunkvirkesupptagningen hade avslutats i Frykenflyttade firman en del av sin utrustning till Karkerudsdammen i Klarälven, medan ”Tråget” såldes till en privatperson i Deje"

Vid Olebys skiljeställes kontor. Foto Håkan Larsson - våren 1992

Vid Oleby. Huset är numera rivet. Foto Håkan Larsson - våren 1992

Båten 2003 i Deje. foto L. Larsson.

Tråget i Deje Efter detta besök är vi helt säkra på att det är just nr 546 vi ser. Foto red juli 2011 

Trycker i skogen. Foto Mårten Olsson 2013

Fotostudie av en traktorbåt

Foto Helena Lundgren Landin 2015 01 09

Hooked on a feeling eller tvärtom ? Foto Helena Lundgren Landin 2015 01 09

Under våren 2015 flyttades båten från Deje till Karlstad. Foto Urban Sondell.

2017


Efter en lång period i overksamhet  och förfall handlar Emil  in fartyget  och  tar det hem i Dalarna igen.
Foto Emil Gustafsson 2017 08 18Avlastad bland knutar och röda  timmerhus. Foto Emil Gustafsson 2017 08 18Så några dagar senare. Maskinen som stått i vatten är öppnad, rengjord, åter stängd och startad.
Provkörd på land och nu sjösatt och här på tur ute på Dalälven .
Nu räds inte redaktionen  att utbrista  Vilken prestation  Vi är djup imponerade.
Foto Erik Gustafsson 2017 08 24Du som är med i vår Facebookgrupp "Lidwallsbåtar på nätet" Kan som bonus klicka på länken och se hur det rör sig!
  https://www.facebook.com/erik.gustavsson.73/videos/1827525823931753/

2018Åter på landbacken och i väntan på, Ja på va då ?!?  Foto Emil Gustafsson 2018 01 12

Det kommer vi säkert få se längre fram på säsongen. Foto Emil Gustafsson 2018 01 12


Har suttit där sedan 1964 
Foto red 2018 08 04


Med systerbåten  nr 574 från Kvarnsveden på Lidwallsbåtens dag i Leksand 2018.
Foto red 2018 08 04


Efter den framgångsrika comebacken i Leksand  på Lidwallsbåtens dag var båten tillbaka hos Emil i Skevi. Kul båt, men som familjefartyg hade hon sina lätt insedda begränsningar. Samtidigt var en annan tillskyndare av dessa båtar på jakt efter ytterligare ett exemplar och så träffades de två och TrÅ bytte ägare. Nu gick färden åter till Värmland  och Skoghall. Foto Helena Lundgren Landin 2018 10 26 


Avlastning på en för oss Karlstadsbesökare med flottningsbåt  bekant plats. Pråmkompaniets i Skoghall depå. 
Foto Helena Lundgren Landin 2018 10 26 


Åter i det våta för en liten provtur innan yttre och inre underhåll vidtar. Vi som följer Trå undrade med spänning vilken kostym hon skulle att få till 2019.
Foto Helena Lundgren Landin 2018 10 26 


Bengt äntrar sin nya bekantskap i fina höstfärger.
Foto Helena Lundgren Landin 2018 10 26 Vårsolen tittar fram och Tråget tinar. Nya tänder på prejdonet är på G.
Foto Helena Lundgren Landin 2019 02 12

Nytt bett har  Tråget begåvats med. Foto Helena Lundgren Landin 2019 04 03

Intensivt arbete i Karlstad. Helena grundmålar efter hård slipning  och vi väntar med stor spänning  på toppfärgen.  Foto Bengt Sandinge 2019 04 04Och en blick från ovan ger vid handen ett svart däck.
Foto Helena Lundgren Landin 2019 04 30

 

Trots all borstning är tänderna gula.. Men färgsättningen blev snygg! Foto Helena Lundgren Landin 2019 05 17Så kommer pricken över I 
Foto Helena Lundgren Landin 2019 05 29

I Skoghall bland Pråmkompaniets pråmar Foto Bengt Sandinge 2021 10 09


Tillbaka