Tillverkningsnr 624 Bogserbåt typ Dragaren I nu Jädra

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till AB Statens Skogsindustrier i Skinnskatteberg den 26 april 1968. Längd 6,70 m. Bredd 2,45 m. Originalmaskinen var en Bolinder Diesel typ 1113 på 48 hkr vid 1800 varv / minut. Båten var öppen, dvs odäckad men försedd med en liten styrhytt. Den var framtagen för bogsering och prejning av timmer. Fläkten från motorn hade omvänd rotationsriktning så att luften via ett spjäll kunde ledas in i styrhytten. Detta tyder på att båten användes även under den kalla årstiden. Båten hade en hydrauliskt manövrerad timmergaffel. För grundritningen stod Richardssons Ingenjörsfirma i Karlstad. Typen kallades för Dragaren I. Totalt byggdes 10 st båtar av Dragarentypen, varav 6 st av den här kortare modellen. Bordläggningen byggdes i 6 mm plåt, spanten i plattjärn 50 x 8 mm tätt spantad i fören. Propelleraxeldiametern var 60 mm och propellern var en Seffle vänstergående 26 x 25 tum i stål. Leveransvikten var 3 800 kg. I januari 1971 bytte ägaren det ursprungliga backslaget av märket Capitol mot ett från SCG 3:1 MRF mak 2 om red. tolkar anteckningen i leveranskortet korrekt.

Vid Sågen i Skinnskatteberg. Foto Rolf Andersson vintern 1978.

Som passbåten Jädra vid bruket i Arbogaån i aug 2014 Foto Åke Beijer

Under hösten 2014 fick red bilder från goda vännerna Lena o Åke Beijer som hade tagit en åktur med plåtbåten Jädra under bruksdagarna vid Jäders Bruk. Båten finns sedan ca 10 år tillbaka vid bruket som ligger utanför Arboga. Jädra går ibland korta turer på Arbogaån uppströms bruket där ån är farbar ca 3 km.. En av Åkes bilder föreställde motorn, en Sefflemotor på 10 hkr och styrplatsen.  Det var ratten som fångade reds intresse -  den såg inte alltför olik ut en ratt som satt på många av Lidwallsbåtarna. En nog så god motivering för att forska vidare.

Drivkällan en Sefflemotor typ S15 FV dvs med ställbar propeller. Foto aug 2014 Åke Beijer


Jag fick fler bilder av Åke som visade båten från utsidan men ingen klocka ringde. Den såg inte ut som någon båt som jag tidigare sett men kanske påminde skrovet lite om Lidwalls Dragaretypen som verkstaden utvecklade tillsammans med Rickardsson i Sjötorp.  I dagens internetvärld är det inte svårt att få kontakt och jag hittade snart en av ägarna till Jädra,  Karl-Olov Pettersson. Inte heller han visste något om båtens förflutna mer än att de hade förvärvat skrovet med en ful plåthytt hos en båtbyggare - Ture Nyman - i Lunger utanför Örebro för ca 15 år sedan. Då var båten utan motor men det fanns tecken på att den hade varit försedd med en timmergaffel och att hytten hade varit utrustad med värme. De nya ägarna Göran Eriksson och  Karl-Olov Pettersson ville ha en tändkula som drivkälla och de köpte en 10 hkr Seffle motor med ställbar propeller som de monterade in i båten. Det var med största sannolikhet den första tändkulemotorn som suttit i denna båt. Skrovet är helsvetsat och mycke kraftigt byggt
                     
Red forskning om timmerbåtarna som hade gått för ASSI vid sågen i Skinnskatteberg visade att Lidwalls i Leksand hade sålt två båtar dit under 1960–talet.  Kunde Jädra vara en av dessa? Det geografiska avståndet är inte så stort. Genom sågen fick jag kontakt med Rolf Andersson som hade gjort ett reportage i ASSI:s personaltidning om sjöhanteringen av timmer vid sågen 1978. Han hade skänkt alla sina negativ till Hembygdsföreningen i Skinnskatteberg men lovade att leta på några papperskopior. In på nya året 2015 ringde han och sa att han hittat bilder som han sände mig per post.
Det blev en lång väntan och ett tag befarade både Rolf och jag att Posten tappat bort försändelsen men så dök brevet upp. Där fanns en bild på ett typiskt lidwallsskrov som borde ha tillverknings nr 587, men även flera bilder på en mindre båt försedd med timmergaffel och det var just den båten som nu går vid Jäders bruk. Bilderna är tagna vintern 1978  och visar att sjöfarten vid sågen bedrevs året runt. Båten är försedd med gångvärme i hytten och strålkastare då även skiftgång tillämpades. Därmed fick dagens ägare av Jädra båtens historia tillbaks till 1978. Timmerhanteringen i vattnet på Övre Vettern upphörde i början av 1980 talet också i Skinnskatteberg så efter dess borde båten fått pension. 

 

Tillverkningskortet på nr 624 Lidwallssidans arkiv

Vid Sågen i Skinnskatteberg. Foto Rolf Andersson vintern 1978.

Vid Sågen i Skinnskatteberg. Foto Rolf Andersson vintern 1978.

Vid Sågen i Skinnskatteberg. Foto Rolf Andersson vintern 1978.

Båten hos en båtbyggare - Ture Nyman - i Lunger utanför Örebro Foto 1998 ? genom Karl-Olov Pettersson

Blästrad och målad. Foto 1999 genom Karl-Olov Pettersson

Sjösättning i Arbogaån vid Jäders Bruk Foto 1999 genom Karl-Olov Pettersson

Sjösättning i Arbogaån vid Jäders Bruk Foto 1999 genom Karl-Olov Pettersson

Som passbåten Jäder vid bruket i Arbogaån. Foto juli 2014 Åke Beijer

I mars 2015 kunde red företa en studieresa till Jäders Bruk för att krypa under durkarna och leta efter typiska Lidwalls detaljer ombord. Vi var ju inte säkra på att båten verkligen var ett Leksandsbygge. Vi träffade Karl -Olov Pettersson på plats och fick en fin förevisning av båten men kanske framför av Jäders Bruk och föreningens verksamhet där. Vi började med att mäta båtens längd och bredd och kunde konstatera att måtten stämde med tillverkningkortets. På bildern nedan kan ni se typiska Övermoiska konstruktionsdetaljer vilket gör att red till 98 % är säker på att vi har hittat ytterligare en Lidwallsbåt, den 513:de på hemsidan.

Durkar upp. Red ned. Karl -Olov Pettersson ombord en blåsig dag, foto red 2015 03 23

Rören på spanten där styrvajern gick när ratten stod i styrhytten. Säkert lidwallstecken. foto red 2015 03 23

Brytskivan känner vi igen. foto red 2015 03 23

Kraftigt men enkelt byggd. foto red 2015 03 23

3564 Ett gjutnummer ni kan se på andra lidwallsbåtar på hemsidan foto red 2015 03 23

Båten i vinterförvar vid bruket. foto red 2015 03 23

Båten i vinterförvar vid bruket. Ha koll på Jädersbruks dagarna runt 1:a september med massor av tekniska event. foto red 2015 03 23

 

Tillbaks