Tillverkningsnr 587 typ BB 18

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till AB Statens Skogsindustrier, ASSI i Skinnskatteberg den 12 januari 1966. Båten var något kortare än de vanliga BV 18-båtarna. Längd 7,70 m. Bredd 2,70 m. Motor en Bolinder Munktell av typen 1113 på 42,5 hkr. Bordläggningen utfördes i 6 mm plåt med en förstärkning av 8 mms plåt i bogen. Båten var en ren bogserbåt utan varpspel. Den användes för att dra ut timmerbuntar som kom med lastbil men förvarades i sjön Övre Vettern innan sågning. Totalvikten var ca 5 ton. Båten hade oss veterligen inget namn vid sågen.

På land i Skinnskatteberg. Foto Red 2015 03 23

Här har vi tillverkningskortet på denna båt. Lidwallssidans arkiv

Lite av nr 587:s förskepp. Timmerhantering vintertid var ingen dans på rosor! Foto Rolf Andersson vintern 1978

Vintern 1978 gjorde Rolf Andersson ett reportage ASSI:s personaltidning  om timmerhanteringen i sjön  som  pågick i skift. Sågen hade vid den tiden minst tre båtar i drift. Båtarna hade värme i styrhytten och var försedda med stora strålkastare. I början av 1980 talet upphörde förvaringen av sågtimret i vattnet och båten hyrdes av Sven Segerströms entreprenad AB i Fagersta för upptagning av sjunkvirke i sjön. När sjunkvirket var bärgat runt 1982-83 lades båten upp vid Sågen  

 

 

Skinnskattebergsågens BB-18 nr 587 drar fram timmerbuntar i snögloppet från sjöförvaringen i Övre Vettern mot sågverket. Foto Rolf Andersson vintern 1978

Ännu en bild från Sågen i Skinnskatteberg vintern 1978. Sågen ägde två Lidwallsbyggen - nr 587 och nr 624 - som var beställda direkt till Skinnskatteberg. Den båten hade ett sk prejdon i fören och tryckte in timmerbuntarna den sista biten till sågen. Idag finns hon under namnet Jäder vid Jäders bruk utanför Arboga. Försedd med en tändkulemotor går hon turer med passagerare sommartid. I övre högra hörnet på bilden kommer nr 587 släpande på buntat timmer fråm sjömagasinet. Foto Rolf Andersson vintern 1978

I styrhytten. Foto Red 2015 03 23

Så ser hon ut Foto Red 2015 03 23

Tillverkningsskylten Foto Red 2015 03 23

Foto Red 2015 03 23

Bogserkroken Foto Red 2015 03 23


Båten finns ännu i trakten av Skinnskatteberg men har inte brukats på många år. Dock är den i inte alltför dåligt skick och går troligen lätt att återställa till körbart skick.

 

Tillbaks