Tillverkningsnr 547 typ Motorbåt heter Båtman 2 senare Ada

Lidwall & Söner AB levererade denna arbetsbåt till AB Klippans Båtsmansstation i Göteborg den 28 april 1964. Längd 7,80 m. Bredd 2,35 m.Vikt 3 350 kg. Motorn var en Volvo Penta MD 38 nr 16593 på 42,5 hkr. Bordläggningen utfördes i 4- 5 mm plåt. Däck, styrhytt och sarg i 3 mm. plåt. Företaget förtöjer stora fartyg i Göteborgs hamnar, har 30 anställda och bildades redan 1911. Läs mer på företagets hemsida


Provtur på Österdalälven i april 1964 Foto från Leksands Lokalhistoriska arkiv

Båtman 2 i Göteborgs Hamn. foto AB Klippans Båtsmansstation

Redaktionen tog kontakt med företaget och fick omedelbart trevlig respons. Vi återger ett e-post från feb 2010.

Hej Anders!
Båtman 6 som jag skickar över till dig är byggd 1956 men var då öppen. 1961 byggde vi på en styrhytt som är gjort på Gotenius varv. Har dock inget tillverkningsnummer på båten.
1962 byggde vi ytterligare en båt, Båtman 2 som vi tyvärr fick skrota på slutet av 70-talet. Tror att Frog Dyk köpte båten från skroten då.

Med Vänliga Hälsningar
Magnus Arvidson
VD
AB Klippans Båtmansstation
414 51 GÖTEBORG

 

Båtman 2 assisteras av Båtman 6 i Göteborgs Hamn okänt år. Foto AB Klippans Båtsmansstation

Vi tackade för bilderna vi fick 2010 från AB Klippans Båtsmansstation i Göteborg och efterfrågade tips från läsekretsen betr. var nr 547 Båtman 2 befann sig eller om hon var skrotad. Ytterligare uppgifter kom fram och vi ansåg att båtens var upphittad. Frog Dyk i Göteborg hade ägt båten, förvärvad från en skrot i staden.  Båten såldes från Göteborg okänt år till ett sällskap i Lysekil som tänkte bruka den som dykbåt men intresset ebbade ut och båten blev åter till salu. Runt 2007 köpte Thomas Johansson henne. Han tänkte ha båten som arbetetsbåt i sjön Sommen. I Lysekil hette båten troligen Ada

Foto Thomas Johansson i nov 2007

Foto Thomas Johansson i nov 2007

Klippan Foto Thomas Johansson i feb 2008.

Klippan Foto Thomas Johansson i feb 2008.

I maj 2020 är båten demonterad och förvärvad av Tommy Andersson, detta med anledning att tidigare ägaren Tomas Johansson avlidit och lokalen där båten står i förvärvades av Tommy. Han hittar lidwallsbatar.se-sidan och får kontakt med redaktionen. Tommy frågar om vi möjligen har några båtintressenter bland våra följare. Vi tipsar om flera men till slut landar projektet i Blötberget där Mats Norell sålt några Lidwallsbåtar och behövde en till att lägga hårdhanskarna på. Foto Tommy Andersson 2020 05 28

Mats Norell och Lars Hansson tog en tripp till Eksjö och bestämde sig för att slå till. Foto Lars Hansson 2020 06 04

Båten är blästrad och därefter förvarad inomhus Foto Lars Hansson 2020 06 04

Allt blästrat utom styrhytten som såg ut så här. Foto Lars Hansson 2020 06 04

Räddad till eftervärlden och ordentligt grundmålad Foto red 2020 09 16

I juni 2021 köpte Ola Pettersson, Borlänge båten. Han började med att laga hålet i aktern, köpa en tillverkningsskylt och en Lidwallsvimpel. En utomordentlig start ett intressant projekt. Planen var att han skulle ha henne i sjön till våren 2022. Foto Ola Pettersson 2021 08 04

Det gick framåt. Här har hytten kommit in i värmen och de blivande rutramarna har återställts och reparerats. Foto Ola Pettersson 2021 11 09

 

Tillbaks