Tillverkningsnr 542 typ BVV 10 Busjön

Lidwall@ Söner AB levererade denna varpbåt till Stora Kopparbergs Bergslag i Falun, Älvdalsåsens Kraftstation i Österdalälven den 28 november. Orginalmotorn är en Deutz av typ SF 2L 712 på 18 hkr. Längd 6,10 m. Bredd 2,30 m. Totalvikt med spel och lina var 2150 kg. Den var av den andra typen av BVV 10 båtar, praktiskt taget utan spant, med en kraftig avvisarlist, för- och aktertofterna som bärande element.

När flottningen upphörde i Dalälven köptes båten tillsammans med två andra BVV 10 båtar nr 420 och nr 422 av en person i Mora. Han vidaresålde båtarna till olika personer och nr 542 köptes av Tord Conradsson i Äppelbo. Efter okänt antal år såldes båten vidare till Oresjön och Furudal. Där låg den mest på land varför Tord 2007 köpte tillbaka båten. Namnet blev Busjön. Båten är på bilderna i fint orginalskick, dock utan spelet. Sedan Tord avlidit ägs båten av dottern Annika Matthed som brukat båten flitigt

Båten har senast 2013 varit följebåt för de som deltar i Vansbrosimningen. Foto Monica Ähdel 2013 06 19

Foto Annika Matthed september 2007

Foto Annika Matthed september2007

Foto Annika Matthed september 2007

Foto Annika Matthed september 2007

Foto Annika Matthed september2007

Tillbaks